Uwagi dla użytkowników programu Autodesk Inventor

Kontynuując starania o dostarczeniu produktów wysokiej jakości, firma Autodesk wydała aktualizację pakietu subskrypcji klienta Autodesk Inventor dla Autodesk Vault Server 2010. Nie dotyczy ona pakietu Autodesk Inventor 2009 Service Pack 1. Oddzielna aktualizacja klienta jest dostępna dla pakietu Autodesk Inventor 2009 Service Pack 1.


WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI

  1. Należy pobrać aktualizację inventor2009_subscription_bonus_pack_adms2010.zip. (Ta wersja aktualizacji klienta jest wspólna dla wszystkich języków produktu.)
  2. Rozpakować plik inventor2009_subscription_bonus_pack_adms2010.zip.
  3. Kliknąć dwukrotnie MSP, aby uruchomić instalację.

MIEJSCE POBRANIA

Aktualizację pakietu subskrypcji klienta Autodesk Inventor 2009 umożliwiającą dostęp do serwera Vault Server 2010 można odnaleźć pod adresem http://www.autodesk.com/Updates & Service Packs .

UWAGI

To narzędzie umożliwia użytkownikom dostęp do Serwera Autodesk Vault Server 2010 z poziomu pakietu subskrypcji programu Inventor 2009.

Przed rozpoczęciem dezinstalacji tej aktualizacji należy zamknąć program Inventor.


Dziękujemy za zakup produktów firmy Autodesk. Każdy klient jest dla nas równie ważny.

Z poważaniem,

Zespół Autodesk Inventor