Uwagi dla użytkowników programu Autodesk Inventor

Kontynuując starania o dostarczenie produktów wysokiej jakości, firma Autodesk wydała aktualizację klienta programu Inventor 2009 Service Pack 1 dla serwera Autodesk Vault Server 2010. Nie dotyczy ona pakietu subskrypcji Autodesk Inventor 2009. Oddzielna aktualizacja klienta jest dostępna dla pakietu subskrypcji Autodesk Inventor 2009.


WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI

  1. Należy pobierać plik aktualizacji klienta inventor2009_sp1_clientupdate_adms2010.zip. (Ta wersja aktualizacji klienta Autodesk Vault Server jest wspólna dla wszystkich języków produktu.)
  2. Rozpakować plik inventor2009_sp1_clientupdate_adms2010.zip.
  3. Kliknąć dwukrotnie MSP, aby uruchomić instalację

MIEJSCE POBRANIA

Aktualizację klienta programu Autodesk Inventor 2009 Service Pack 1 umożliwiającą dostęp do serwera Autodesk Vault Server 2010 można odnaleźć pod adresem http://www.autodesk.com/Updates & Service Packs .

UWAGI

To narzędzie umożliwia użytkownikom dostęp do serwera Autodesk Vault Server 2010 z poziomu programu Inventor 2009 Service Pack 1.

Przed rozpoczęciem dzeinstalacji tej aktualizacji należy zamknąć program Inventor.


Dziękujemy za zakup produktów firmy Autodesk. Każdy klient jest dla nas równie ważny.

Z poważaniem,

Zespół Autodesk Inventor