Aktualizace klienta pro aplikaci Inventor 2010 SP3 přistupující k serverovým verzím aplikace Vault 2011 SP1

13. května 2010

Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

Společnost Autodesk neustále usiluje o vysokou kvalitu poskytovaných produktů. Nyní vydala aktualizaci klienta pro aplikaci Autodesk Inventor 2010 Service Pack 3 přistupující k serverovým verzím aplikace Autodesk Vault 2010 SP1. Tato aktualizace klienta se nevztahuje k aplikaci Autodesk Inventor 2010 Subscription Advantage Pack Service Pack 3. Pro instalace Autodesk Inventor 2010 Subscription Advantage Pack Service Pack 3 je k dispozici samostatná aktualizace klienta.


Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek

Zpět na začátek


Copyright © 2010 Autodesk, Inc.