Aktualizacja klienta oprogramowania Inventor 2010 Subscription Advantage Pack SP3 z dostępem do wydań serwerowych programu Vault 2011 SP1

13 maja 2010

Informacje o wydaniu – plik Readme
Autodesk, Inc.

Kontynuując starania w dostarczaniu produktów wysokiej jakości, firma Autodesk wydała aktualizację klienta oprogramowania Autodesk Inventor 2010 Subscription Advantage Pack Service Pack 3 dla wydań serwerowych programu Autodesk Vault 2011 SP1. Ta aktualizacja klienta nie dotyczy oprogramowania Autodesk Inventor 2010 Service Pack 3. Oddzielna aktualizacja klienta jest dostępna dla instalacji oprogramowania Autodesk Inventor 2010 Service Pack 3.


Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku


Copyright © 2010 Autodesk, Inc.