Aktualizacja klienta oprogramowania Inventor 2011 SP2 z dostępem do wersji serwerowych programu Vault 2012 — AKTUALIZACJA

13 czerwca 2011

Informacje o wydaniu – plik Readme
Autodesk, Inc.

Starając się dostarczać produkty wysokiej jakości, firma Autodesk wydała nową wersję aktualizacji klienta oprogramowania Autodesk Inventor 2011 Service Pack 2 dla wersji serwerowych programu Autodesk Vault 2012. Ta aktualizacja klienta nie dotyczy oprogramowania Autodesk Inventor 2011 Subscription Advantage Pack Service Pack 2. Dla instalacji Autodesk Inventor 2011 Subscription Advantage Pack Service Pack 2 jest dostępna oddzielna aktualizacja klienta.

Uwaga: nowa wersja aktualizacji klienta zastępuje wcześniejszą wersję, którą należy odinstalować przed zainstalowaniem tej aktualizacji klienta oprogramowania Autodesk Inventor 2011 SP2 dla wersji serwerowych programu Vault 2012.


Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku


Copyright © 2011 Autodesk, Inc.