Aktualizacja klienta oprogramowania Inventor 2011 Subscription Advantage Pack SP2 uzyskującego dostęp do wersji serwerowych programu Vault 2012 — AKTUALIZACJA

13 czerwca 2011

Informacje o wydaniu – plik Readme
Autodesk, Inc.

Starając się dostarczać produkty wysokiej jakości, firma Autodesk wydała nową wersję aktualizacji klienta oprogramowania Autodesk Inventor 2011 Subscription Advantage Pack Service Pack 2 dla wersji serwerowych programu Autodesk Vault 2012. Ta aktualizacja klienta nie dotyczy oprogramowania Autodesk Inventor 2011 Service Pack 2. Dla instalacji Autodesk Inventor 2011 Service Pack 2 jest dostępna oddzielna aktualizacja klienta.

Uwaga: nowa wersja aktualizacji klienta zastępuje wcześniejszą wersję, którą należy odinstalować przed zainstalowaniem tej aktualizacji klienta oprogramowania Autodesk Inventor 2011 Subscription Advantage Pack Service Pack 2 dla wersji serwerowych programu Vault 2012.


Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku


Copyright © 2011 Autodesk, Inc.