Autodesk AutoCAD Mechanical 2014


Informacja dla użytkowników programu Autodesk AutoCAD Mechanical 2014

Kontynuując starania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości swoich produktów, firma Autodesk opublikowała niniejszy plik Readme z rozwiązaniem następującego problemu:

Po otwarciu istniejącego pliku rysunku podwójnym kliknięciem w programie Autodesk AutoCAD Mechanical 2014 (działającym w systemie operacyjnym Windows 8) sporadycznie występuje błąd weryfikacji.

Spis treści

 

Po otwarciu istniejącego pliku rysunku podwójnym kliknięciem w programie Autodesk AutoCAD Mechanical 2014 (działającym w systemie operacyjnym Windows 8) sporadycznie występuje błąd weryfikacji.

Ten problem może wystąpić w następujących wersjach językowych programu Autodesk AutoCAD Mechanical 2014 działających w systemie Windows 8:

Problem ten można rozwiązać stosując poniższą procedurę.

Powrót do początku

To obejście jest dostępne w następujących wersjach językowych programu Autodesk AutoCAD Mechanical 2014 działających w systemie Windows 8: 

Powrót do początku


To obejście powinno być zastosowane tylko na komputerach, na których występuje problem opisany powyżej.

Powrót do początku


1. Kliknij prawym przyciskiem istniejący plik rysunku.

2. Z menu kontekstowego wybierz kolejno „Otwórz za pomocą ->Wybierz program domyślny...”.

3. Jako program domyślny wybierz „AutoCAD DWG launcher”.

Powrót do początkuDziękujemy wszystkim użytkownikom, którzy zauważyli i zgłosili do nas ten problem. Zgłoszenia te umożliwiły nam udoskonalenie produktu i dostarczenie użytkownikom najlepszego rozwiązania Autodesk AutoCAD Mechanical. Firma Autodesk chciałaby również skorzystać z tej okazji, aby z góry podziękować za dalsze zainteresowanie naszymi produktami i opinie na temat zawartości niniejszej aktualizacji.

Dziękujemy!

Z poważaniem,

Zespół programu Autodesk AutoCAD Mechanical

Copyright © 2013 Autodesk, Inc.