Poznámka pro zákazníky aplikace AutoCAD Mechanical

Jelikož se společnost Autodesk neustále snaží poskytovat produkty vysoké kvality, byl vydán servisní balíček 2 aplikace AutoCAD Mechanical 2006, který opravuje různé problémy týkající se aplikace AutoCAD Mechanical 2006:

V tomto souboru README zjistíte, co bylo opraveno, kde stáhnout aktualizaci a jak ji nainstalovat.

Obsah

Předpoklady

Instalační pokyny

Jakých potíží se servisní balíček 2 aplikace AutoCAD Mechanical 2006 týká

Různé poznámky

Umístění servisního balíčku 2 aplikace AutoCAD Mechanical 2006 ke stažení

Předpoklady

Přibližná velikost opravného balíčku 2 aplikace AutoCAD Mechanical 2006 je 12 MB.

Budete potřebovat minimálně 100 MB volného místa na pevném disku pro vytvoření dočasných souborů.

Servisní balíček SP 2 obsahuje také historické aktualizace a lze jej použít na aplikaci AutoCAD Mechanical 2006 jak s již použitým servisním balíčkem SP 1 (nebo 1a), tak bez něhoj. Abyste mohli servisní balíček SP 2 pro aplikaci AutoCAD Mechanical 2006 nainstalovat v systému Windows 2000, Windows XP Professional nebo Windows XP Home, musíte mít administrativní práva.

Návod k instalacis

  1. Stáhněte si instalační soubor servisního balíčku 2 aplikace AutoCAD Mechanical 2006 acm2006_swl_sp2.exe.

Poznámka: Servisní balíček 2 aktualizuje všechny jazykové verze. V předchozích verzích existoval pro každý jazyk samostatný servisní balíček. Toto není případ servisního balíčku 2 aplikace AutoCAD Mechanical 2006.

  1. Poklepáním spusťte instalátor.
  1. Jakmile je instalace servisního balíčku 2 aplikace Autodesk Mechanical 2006 dokončena, zobrazí se hlášení, které vám oznámí, že aktualizace aplikace Autodesk Mechanical 2006 byla úspěšně provedena.

Chcete-li ověřit, že je servisní balíček správně nainstalován, spusťte aplikaci AutoCAD Mechanical 2006 a zadejte do příkazového řádku AMVER. Zobrazí se textové okno, ve kterém by mělo být napsáno „AutoCAD Mechanical 2006 SP2”. Doporučujeme systém Microsoft Windows po nainstalování servisního balíčku restartovat.

Poznámka: Jakmile je servisní balíček nainstalován, nelze jej odstranit pomocí programu automatické odinstalace. Chcete-li odstranit změny provedené servisním balíčkem, je třeba produkt odinstalovat a poté opět nainstalovat.

Síťové rozmístění

Nelze vytvořit nový strom rozmístění založený na již existujícím stromu rozmístění. Chcete-li uchovat kopii vašeho původního stromu rozmístění, zkopírujte svůj původní strom rozmístění ručně do jiného umístění. Poté upravte zkopírovaný strom tak, aby obsahoval servisní balíček SP 2.

Další informace naleznete v Příručce správce sítě v kapitole 3.

Průvodce síťovou instalací vyžaduje, aby oprava byla v souboru .MSP. Soubor .MSP extrahujte ze servisního balíčku následujícím způsobem:

  1. Spusťte příkazový řádek a přejděte do souboru obsahujícího danou opravu.
  2. Zadejte název opravy následovaný /e a poté výstupní cestu pro soubor .MSP (chcete-li například extrahovat opravu aplikace AutoCAD Mechanical 2006, zadejte: acm2006_swl_sp2.exe /e c:\temp\SP2.MSP).
  3. Zkopírujte soubor .MSP servisního balíčku 2 do umístění rozmístění.

Tento soubor nyní můžete použít jako opravu v Průvodci síťovou instalací.

Jakých potíží se servisní balíček 2 aplikace AutoCAD Mechanical 2006 týká

Opravené závažné chyby:

Rozpiska, seznam částí a pozice:

Standardní součásti a funkce:

Symboly a kóty:

2D struktura:

Vylepšení výkonu:

Propojení s aplikací Inventor:

API:

Další problémy:

Různé poznámky

AutoCAD Mechanical 2006, servisní balíček 1 aplikace AutoCAD Mechanical 2006, servisní balíček 1a aplikace AutoCAD Mechanical 2006 a servisní balíček 2 aplikace AutoCAD Mechanical 2006 používají soubory stejného formátu. Všechny soubory výkresů vytvořené v libovolné verzi jsou zaměnitelné.

Umístění servisního balíčku 2 aplikace AutoCAD Mechanical 2006 ke stažení

Instalátor servisního balíčku 2 aplikace AutoCAD Mechanical 2006 můžete stáhnout pomocí funkce Live Update nebo z následujícího umístění:

http://www.autodesk.com/autocadmech-updates

Děkujeme všem zákazníkům, kteří tyto problémy identifikovali o oznámili nám je. Tato hlášení nám umožňují náš produkt vylepšovat a poskytovat vám, svým zákazníkům, nejlepší možná řešení v oblasti konstrukčních návrhů. Společnost Autodesk by vám tímto také ráda poděkovala za váš zájem o její produkty a za vaši zpětnou vazbu ohledně obsahu této aktualizace.

Ještě jednou vám děkujeme, že používáte produkty společnosti Autodesk.

S pozdravem

AutoCAD Mechanical Team