Uwagi dla użytkowników programu AutoCAD Mechanical

W wyniku nieustannych starań mających na celu dostarczanie produktów wysokiej jakości firma Autodesk wydała dodatek AutoCAD Mechanical 2006 Service Pack 2, który eliminuje różne problemy występujące w programie AutoCAD Mechanical 2006.

W tym pliku README znajduje się wykaz poprawek, informacje, skąd je pobrać, oraz jak je zainstalować.

Spis treści

Wymagania wstępne

Instrukcje dotyczące instalacji

Problemy eliminowane przez dodatek AutoCAD Mechanical 2006 Service Pack 2

Różne uwagi

Miejsce pobierania dodatku AutoCAD Mechanical 2006 Service Pack 2

Wymagania wstępne

Przybliżony rozmiar dodatku AutoCAD Mechanical 2006 Service Pack 2 to12,5 MB.

Na dysku musi być co najmniej 100 MB wolnego miejsca na utworzenie pliku tymczasowego.

Dodatek Service Pack 2 zawiera poprawki z wcześniejszych dodatków Service Pack i można go zastosować w odniesieniu do programu AutoCAD Mechanical 2006 z dodatkiem Service Pack 1 (lub Service Pack 1a) lub bez niego. Aby zainstalować dodatek AutoCAD Mechanical 2006 Service Pack 2 w systemie Windows 2000, Windows XP Professional lub Windows XP Home, należy mieć uprawnienia administracyjne.

Instrukcje dotyczące instalacji

  1. Pobierz instalator dodatku AutoCAD Mechanical 2006 Service Pack 2, plik acm2006_swl_sp2.exe.

Uwaga: Dodatek Service Pack 2 aktualizuje wszystkie wersje językowe. We wcześniejszych wydaniach istniały osobne dodatki Service Pack dla poszczególnych wersji językowych. Taka sytuacja nie występuje w dodatku AutoCAD Mechanical 2006 Service Pack 2.

  1. Kliknij dwukrotnie instalator, aby go uruchomić.
  1. Gdy instalacja dodatku AutoCAD Mechanical 2006 Service Pack 2 zakończy się, zostanie wyświetlony komunikat z informacją, że pomyślnie zastosowano aktualizację programu AutoCAD Mechanical 2006 2006.

Aby upewnić się, że dodatek Service Pack został zainstalowany poprawnie, uruchom program AutoCAD Mechanical 2006 i w wierszu polecenia wpisz: AMVER.  Pojawi się okno tekstowe, w którym powinien być widoczny komunikat „AutoCAD Mechanical 2006 SP2”. Zaleca się ponowne uruchomienie systemu Microsoft Windows po zainstalowaniu dodatku Service Pack.

Uwaga: Gdy dodatek Service Pack zostanie zainstalowany, nie będzie go można usunąć, uruchamiając program automatycznej dezinstalacji. Aby wycofać zmiany wprowadzone przez dodatek Service Pack, należy odinstalować produkt i zainstalować go ponownie.

Stanowisko sieciowe

Nie ma możliwości utworzenia nowego drzewa instalacji w oparciu o istniejące drzewo instalacji. Jeśli chcesz zachować kopię wyjściowego drzewa instalacji, skopiuj ręcznie to drzewo do innej lokalizacji. Następnie zmodyfikuj skopiowane drzewo, w którym ma się znaleźć dodatek Service Pack 2.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z rozdziałem 3 Podręcznika administratora sieci.

Kreator stanowiska sieciowego wymaga, aby poprawka była plikiem w formacie .MSP.  Aby wyodrębnić plik .MSP z dodatku Service Pack:

  1. Otwórz wiersz polecenia i przejdź do katalogu zawierającego plik wykonywalny poprawki.
  2. Wpisz nazwę poprawki, następnie wpisz /e, a następnie podaj ścieżkę wyjściową dla pliku .MSP (na przykład, aby wyodrębnić poprawkę programu AutoCAD Mechanical 2006, wpisz: acm2006_swl_sp2.exe /e c:\temp\SP2.MSP).
  3. Skopiuj plik SP2 MSP do lokalizacji instalacji.

Można teraz użyć tego pliku, aby wprowadzić poprawkę za pomocą Kreatora stanowiska sieciowego.

Problemy eliminowane przez dodatek AutoCAD Mechanical 2006 Service Pack 2

Usunięte błędy krytyczne:

Zestawienie komponentów, lista elementów i numery pozycji:

Części i elementy znormalizowane:

Symbole i wymiary:

Struktura 2D:

Usprawnienia działania:

Łącze Inventor:

Interfejs API:

Inne problemy:

Różne uwagi

Program AutoCAD Mechanical 2006, dodatek AutoCAD Mechanical 2006 Service Pack 1, dodatek AutoCAD Mechanical 2006 Service Pack 1a oraz dodatek AutoCAD Mechanical 2006 Service Pack 2 korzystają z tego samego formatu plików. Wszystkie pliki utworzone za pomocą tych wersji programu są wymienne.

Miejsce pobierania dodatku AutoCAD Mechanical 2006 Service Pack 2

Instalator dodatku AutoCAD Mechanical 2006 Service Pack 2 można pobrać za pośrednictwem funkcji Live Update lub z następującej lokalizacji:

http://www.autodesk.com/autocadmech-updates

Pragniemy podziękować wszystkim naszym klientom, którzy znaleźli i zgłosili te błędy. Te zgłoszenia pozwalają nam poprawiać produkt i dostarczać naszym klientom najlepsze możliwe rozwiązania projektowania mechanicznego. Firma Autodesk chciałaby przy tej okazji podziękować za komentarze dotyczące zawartości tej aktualizacji.

Jeszcze raz dziękujemy za korzystanie z produktów firmy Autodesk.

Z poważaniem,

Zespół AutoCAD Mechanical