Plik Readme dotyczący aktualizacji 1 programów AutoCAD 2010 i AutoCAD LT 2010

Dziękujemy za pobranie aktualizacji 1 programów AutoCAD® 2010 i AutoCAD LT® 2010.

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania tej aktualizacji. Przed zaktualizowaniem produktu zdecydowanie zalecane jest przeczytanie całości niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Zawartość

Niniejszą aktualizację można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować aktualizację odpowiednią dla posiadanego programu.

Produkt 32-bitowy
Aktualizacja
AutoCAD 2010 AutoCAD2010Update1.exe
AutoCAD LT 2010

AutoCADLT2010Update1.exe 1

lub

AutoCADLT2010Update1MLD.exe 2

Produkt 64-bitowy
Aktualizacja
AutoCAD 2010 AutoCAD2010Update1x64.exe
AutoCAD LT 2010

AutoCADLT2010Update1x64.exe 1

lub

AutoCADLT2010Update1x64MLD.exe 2

1 Tego pliku należy użyć w przypadku produktu w wersji D.55.0.0 (UNICODE). W celu określenia wersji produktu w wierszu polecenia wprowadź wyrażenie _VERNUM.

2 Tego pliku należy użyć w przypadku produktu w wersji D.59.0.0 (UNICODE). W celu określenia wersji produktu w wierszu polecenia wprowadź wyrażenie _VERNUM.

Powrót do początku

Niniejszej aktualizacji można użyć w następujących systemach operacyjnych.

W następujących systemach operacyjnych z dodatkami Service Pack 2 (SP2) i Service Pack 3 (SP3):

W następujących systemach operacyjnych oraz ich wersjach z dodatkami Service Pack 1 (SP1) i Service Pack 2 (SP2):

Powrót do początku

W przypadku instalowania tej aktualizacji w czasie, gdy jest uruchomiony program AutoCAD, nie zaleca się klikania opcji Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj uruchomić je ponownie po zakończeniu instalacji. W takiej sytuacji przed zainstalowaniem niniejszej aktualizacji należy zamknąć program AutoCAD.

Powrót do początku

Korzyści wynikające z subskrypcji

Posiadacze subskrypcji mogą teraz uzyskać dostęp do wybranych korzyści wynikających z subskrypcji bez logowania do Centrum subskrypcji. Następujące korzyści przysługują wyłącznie posiadaczom subskrypcji.

Odnawianie w trybie online

W przypadku spełnienia przez użytkownika zasad programu odnawiania w trybie online i zbliżającego się terminu wygaśnięcia subskrypcji wyświetlane jest powiadomienie z opcją jej odnowienia. To powiadomienie jest wyświetlane tylko trzykrotnie. Jeśli użytkownik już odnowił subskrypcję lub nie jest subskrybentem, te opcje nie są dostępne.

e-Learning

W panelu InfoCenter kliknij przycisk Centrum subskrypcji. W Centrum korzyści kliknij opcję Obejrzyj katalog szkoleń online lub kliknij lekcję szkoleń online na dole menu Centrum subskrypcji. Zostanie wyświetlony monit o zarejestrowanie się w Centrum subskrypcji.

Wyszukaj

Do niektórych zasobów szkoleniowych i pomocy technicznej udostępnianych wyłącznie w ramach subskrypcji można uzyskać dostęp bez logowania do Centrum subskrypcji. Dotyczy to także lekcji szkoleń online.

Nowe pakiety Advantage Pack

Dostępność nowego pakietu Advantage Pack jest sygnalizowana wyświetleniem powiadomienia i odpowiedniej opcji menu. Aby przejrzeć i pobrać pakiet Advantage Pack, kliknij powiadomienie lub opcję menu. Do rozpoczęcia pobierania wymagane jest posiadanie odpowiedniego uprawnienia. Kierownicy ds. kontaktów i koordynatorzy ds. oprogramowania mogą sterować dostępem do pakietów Advantage Pack, wybierając kolejno opcje Centrum subskrypcji > Ustaw dostęp z produktu. Instrukcje dotyczące ustawiania uprawnień dostępu są przekazywane kierownikom ds. kontaktów i koordynatorom ds. oprogramowania przed wydaniem pakietu Advantage Pack.

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Dokonano aktualizacji następujących poleceń i funkcji:

Powrót do początku

Aktualizacje ogólne

Naprawione zostały następujące usterki:

Rysunek 2D

Modelowanie 3D

Narzędzia nawigacyjne 3D

Rejestrator operacji

Skalowanie opisów

Bloki

Sprawdź pisownię

CUI

Wyodrębnianie danych

Obsługa plików DGN

Podpis cyfrowy

Wymiary

DWF

Wymiary dynamiczne

Eksportowanie arkusza

Odnośniki

Otwarcie pliku

Znajdź i zamień

Interfejs użytkownika (ogólnie)

System graficzny

Kreskowanie

Obraz

Narzędzia zapytań

Modyfikatory klawiszy

Warstwy

Licencjonowanie

Usługa LiveUpdate

Narzędzia pomiarowe

Migracja

Wielolinia odniesienia (wielolodn)

PDF

Opublikuj

Usuń

KALKULATOR

Napraw

Edycja odniesienia

Wstążka

Przekrój i zrównywanie

Seek

Skok

Visual Lisp

Układ LUW

Odnośniki

Powrót do początku

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tej aktualizacji, należy pamiętać o następujących elementach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zastosowaniem tej aktualizacji zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUIx, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalacji jest wyświetlany monit o oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby zastosować aktualizację, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Sieciowy obraz stanowiska

Administratorzy mogą utworzyć obraz stanowiska tej aktualizacji przez sieć przy użyciu kreatora obrazu stanowiska.

Informacje o produkcie

Po przeprowadzeniu instalacji informacje o produkcie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje.

Powrót do początku

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tej aktualizacji są wbudowane następujące przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach instalacyjnych.

Powrót do początku

Stosowanie aktualizacji do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować tę aktualizację na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

 1. Pobierz aktualizację i zapisz ją w dowolnym folderze.
 2. W razie potrzeby włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny z programem AutoCAD).
 3. Znajdź folder, w którym została zapisana aktualizacja, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót do początku

Stosowanie aktualizacji przez sieć lokalną

Aktualizację można zainstalować przez sieć lokalną, korzystając z Centrum komunikacyjnego. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się na karcie Centrum komunikacyjne Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować, korzystając z nośnika instalacyjnego z produktem. Wybierz opcję Install Tools and Utilities (Zainstaluj narzędzia), a następnie pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Powrót do początku

Stosowanie aktualizacji do sieciowego obrazu administracyjnego

Następująca metoda dystrybucji może być stosowana wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych czynności kolejne obrazy stanowiska produktu będą zawierały tę aktualizację.

Tę aktualizację należy we wszystkich przypadkach dołączyć do obrazu stanowiska. Jedyny przypadek, kiedy właściwe jest scalenie aktualizacji, to sytuacja, w której obraz stanowiska ma zostać rozpowszechniony za pomocą obiektu zasad grupy.

Pobrany plik poprawki (aktualizacji) zawiera plik MSP (poprawki firmy Microsoft), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona w kroku 2 poniżej.

 1. Z witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE aktualizacji na komputer lokalny.
 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki> /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 3. Włóż nośnik z programem Autodesk i uruchom plik setup.exe
 4. Wybierz opcję Utwórz stanowiska. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska w polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź udostępnioną lokalizację sieciową, w której chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć tę lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.
 6. W polu Określ nazwę stanowiska wprowadź nazwę obrazu stanowiska.
 7. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska i kliknij przycisk Konfiguruj, gdy stanie się to dozwolone. Na stronie Dołącz pakiety serwisowe kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć aktualizację wyodrębnioną w kroku 2. Zwróć uwagę, że aktualizacja została dodana w polu Pakiety serwisowe dołączone do tego stanowiska. Kliknij przycisk Konfigurowanie ukończone.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie aktualizacji do obrazu stanowiska.

Powrót do początku

Odinstalowywanie aktualizacji

Uwaga: Aktualizacji nie można odinstalować, gdy produkt został zainstalowany z obrazu stanowiska (zwanego także obrazem administracyjnym) ze scaloną aktualizacją.

Windows XP

 1. W menu Start (system Windows) kliknij kolejno polecenia Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows Vista

 1. W menu Start (system Windows) kliknij opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Programy.
 3. Kliknij łącze Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje w lewym okienku kliknij łącze Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście. Kliknij przycisk Odinstaluj.

Powrót do początku

Ta wersja zaktualizuje wszystkie pliki programu AutoCAD 2010.

Powrót do początku


Copyright © 2009 Autodesk, Inc.