Soubor Readme k aktualizaci Service Pack 1.1 pro aplikace AutoCAD 2013 a AutoCAD LT 2013

Děkujeme, že jste si stáhli aktualizaci Service Pack 1.1 pro aplikace AutoCAD® 2013 a AutoCAD LT® 2013

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití aktualizace Service Pack. Důrazně doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý dokument. Pokud budete chtít dokument používat i později, můžete si jej uložit na pevný disk nebo vytisknout.

Obsah

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít na následující produkty společnosti Autodesk®, které lze spustit ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích. Zkontrolujte si, zda instalujete správnou aktualizaci Service Pack.

POZNÁMKA:Opravy údržby služby Live Update lze nainstalovat také pomocí služby Autodesk Exchange, ve které se automaticky zobrazí odpovídající aktualizace Service Pack pro příslušný produkt.

32bitový produkt
Aktualizace Service Pack
AutoCAD 2013 AutoCAD_2013_SP1.1_32bit.exe
AutoCAD LT 2013 AutoCAD_LT_2013_SP1.1_32bit.exe

64bitový produkt
Aktualizace Service Pack
AutoCAD 2013 AutoCAD_2013_SP1.1_64bit.exe
AutoCAD LT 2013 AutoCAD_LT_2013_SP1.1_64bit.exe

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít na aplikaci AutoCAD 2013, která je nainstalována jako samostatná aplikace, a také na aplikaci AutoCAD 2013 instalovanou jako součást následujících sad Autodesk Design Suite.

Zpět na začátek

Pokud chcete tuto aktualizaci Service Pack použít při spuštěné aplikaci AutoCAD nebo AutoCAD LT, neklikejte na možnost „Po dokončení instalačního programu automaticky ukončit aplikace a pokusit se o jejich restartování“. Místo toho ukončete aplikaci AutoCAD nebo AutoCAD LT ručně a klikněte v dialogu na možnost „Neukončovat aplikace. (pravděpodobně bude nutné provést restartování.)“ . Po nainstalování aktualizace Service Pack je doporučeno restartovat operační systém.

Zpět na začátek

Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Zákaznická hlášení o chybách

Na základě podrobných informací od zákazníků používajících pomůcku Zákaznická hlášení o chybách bylo zjištěno a odstraněno mnoho potíží. Byly aktualizovány následující příkazy a funkce:

Nástroje 3D navigace

3D modelování

Autodesk 360

Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní (CUI)

DesignCenter

Podpora DGN

Kóty

Šrafy

InfoCenter

Dotaz

Vykreslování

Mračno bodů

Express Tools

Spuštění

Obecné

Zpět na začátek

Obecné aktualizace Service Pack

Byly opraveny následující chyby:

Nástroje 3D navigace

3D modelování

Záznamník akcí

Autodesk 360

Synchronizace přizpůsobení

Podpora DGN

Ovladače zobrazení

Kóty

Externí reference (xref)

Šrafy

Pole

Modkaz

Modifikace

Export do formátu PDF

Výkon

Vykreslování

Paleta Vlastnosti

Pás karet

Výběr

Správce sady listů

Visual LISP

Obecné

Zpět na začátek

Nový spouštěcí parametr /nolisp a související systémové proměnné

Tato aktualizace Service Pack zavádí možnosti pro řízení činnosti aplikací jazyka AutoLISP a VBA v aplikaci AutoCAD. Nové ovládací prvky poskytují následující bezpečnostní opatření:

Další informace naleznete v tomto technickém dokumentu.


Poznámka : Chcete-li povolit automatické načítání změn do souboru acad.dvb, odeberte instalaci nástroje AutoCAD 2013 VBA Enabler a poté stáhněte a nainstalujte nejnovější modul VBA pro AutoCAD 2013, který byl aktualizován s ohledem na změny provedené v aktualizaci Service Pack 1 pro AutoCAD 2013.

Nový spouštěcí parametr /nolisp

Při spuštění aplikace AutoCAD s tímto spouštěcím parametrem je zakázáno provádění skriptů jazyka AutoLISP v aktuální relaci aplikace AutoCAD, včetně všech souborů LSP, FAS a VLX. Tento spouštěcí parametr zakáže automatické načítání a provedení škodlivého kódu jazyka AutoLISP.

Vypnutí skriptů jazyka AutoLISP má následující dopady:

Poznámka: Po vypnutí skriptů jazyka AutoLISP přestanou fungovat nástroje Express Tools a některé příkazové nástroje aplikace AutoCAD, proto ho používejte pouze v nouzových situacích.

LISPENABLED (systémová proměnná)

Udává, zda jsou povoleny skripty jazyka AutoLISP pro aktuální relaci aplikace AutoCAD.

(Pouze ke čtení)
Typ: celé číslo
Uloženo v: Není uloženo
Počáteční hodnota: 1

0 – AutoLISP je zakázán.
1 – AutoLISP je povolen

Vypnutí skriptů jazyka AutoLISP má následující dopady:

Tato systémová proměnná je řízena spouštěcím parametrem /nolisp.

AUTOLOAD (systémová proměnná)

Určuje, zda aplikace AutoCAD automaticky načte soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx a acad.dvb.

Typ: celé číslo
Uloženo v: Pojmenovaný profil/registr
Počáteční hodnota: 1

Hodnoty:
0 – automaticky nebude načten žádný z následujících 7 souborů jazyka AutoLISP/VBA

1 – automaticky načte 7 souborů v závislosti na hodnotě systémové proměnné AUTOLOADPATH.

AUTOLOADPATH (systémová proměnná)

Řídí umístění složky, ze které aplikace AutoCAD načítá soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx a acad.dvb.

Typ: Řetězec
Uloženo v: Pojmenovaný profil/registr
Počáteční hodnota: ""

Mezi platné řetězce patří následující:
"<cesta nebo cesty ke složce oddělené středníky>" = automaticky načte pouze soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx a acad.dvb umístěné v zadaných složkách. Žádné jiné umístění není prohledáváno, včetně složky aktuálního výkresu. Vždy nastavte systémovou proměnnou AUTOLOADPATH na jedinečnou složku, ve které jsou umístěny vámi autorizované aplikace, aby byla minimalizována možnost načtení škodlivého kódu.

"" (prázdný řetězec) nebo "." (tečka) – Není zadáno žádné omezení cesty ke složkám. Automaticky načte soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx a acad.dvb, nalezené v těchto složkách: složka Při spuštění aplikace AutoCAD, složka výkresu, vyhledávací cesta aplikace AutoCAD (v tomto pořadí). Toto nastavení duplikuje chování verze AutoCAD 2012 a není doporučeno.

Změny chování automatického načítání souborů acad2013.lsp a acad2013doc.lsp

Soubory acad2013.lsp a acad2013doc.lsp budou nyní načítány pouze z jejich výchozích instalačních složek:
   <instalační složka>\Support
   <instalační složka>\Support\<jazyk>

Změny provedené v dialogu Možnosti

Zaškrtávací políčko Načíst soubor acad.lsp s každým výkresem na kartě Systém dialogu Možnosti (systémová proměnná ACADLSPASDOC) je deaktivováno, když má systémová proměnná AUTOLOAD nebo LISPENABLED hodnotu 0.

Doporučený pracovní postup pro nastavení a opravu

V zájmu ochrany proti škodlivému kódu aplikací AutoLISP a VBA nastavte systémovou proměnnou AUTOLOADPATH na jedinečnou složku a hodnotu proměnné AUTOLOAD na 1.

Pokud již vaše instalace byla napadena škodlivou aplikací, která se iniciovala při spuštění, postupujte podle následujících obecných kroků:

1. Spusťte produkt založený na aplikaci AutoCAD se spouštěcím parametrem /nolisp.
2. Vyhledejte a odstraňte veškerý škodlivý kód.
3. Opravte všechny ovlivněné soubory.
4. Nastavte systémovou proměnnou AUTOLOADPATH na jedinečnou složku a hodnotu proměnné AUTOLOAD na 1.

Po provedení těchto kroků můžete odebrat spouštěcí přepínač /nolisp z vlastností zástupce ikony aplikace na pracovní ploše a nadále pokračovat v normálním používání produktu založeného na aplikaci AutoCAD.

Zpět na začátek


Poznámka: Není možné instalovat vedle sebe aplikace AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP a AutoCAD Mechanical, pokud máte instalován jeden z uvedených produktů, na kterém již byla použita tato aktualizace Service Pack. Nejdříve je nutné odebrat instalaci této aktualizace Service Pack a poté instalovat ostatní uvedené produkty.

Poznámka: Aktualizace Autodesk Sync (AdSync) se automaticky nainstaluje spolu s aktualizací pro aplikace AutoCAD a AutoCAD LT.

Zpět na začátek

Než začnete

Při přípravě instalace této aktualizace Service Pack pamatujte na následující skutečnosti:

Zálohování uživatelských souborů

Před použitím této aktualizace Service Pack doporučujeme zálohovat všechny uživatelské soubory CUIX, MNR a MNL.

Oprávnění správce

Během instalace budete vyzváni k vložení originálního instalačního média nebo síťového obrazu. Abyste tuto aktualizaci Service Pack mohli použít, musíte mít oprávnění správce k instalování a odinstalování produktů.

Síťové rozmístění

Správci mohou rozmístit aktualizaci Service Pack po síti pomocí Průvodce rozmístěním.

Informace o produktu

Po instalaci aktualizace Service Pack se v dialogu O aplikaci zobrazí aktualizované informace o produktu.

Restart

Po instalaci je vhodné restartovat systém, i když se nezobrazí výzva.

Zpět na začátek

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Tato aktualizace Service Pack zahrnuje následující přepínače příkazového řádku systému Microsoft Windows:

Pokyny k používání přepínače /e příkazového řádku najdete v níže uvedených postupech instalace.

Zpět na začátek

Použití této aktualizace Service Pack pro samostatnou instalaci

Chcete-li tuto aktualizaci Service Pack nainstalovat na jeden počítač, postupujte podle uvedených pokynů.

 1. Stáhněte si tuto aktualizaci Service Pack a uložte ji do libovolné složky.
 2. Je-li třeba, vložte médium produktu (například instalační disk aplikace AutoCAD).
 3. Vyhledejte složku, do které jste uložili aktualizaci Service Pack, a dvakrát klikněte na spustitelný soubor (EXE).

Zpět na začátek

Použití této aktualizace Service Pack v místní síti

Podle následujících pokynů nainstalujte tuto aktualizaci Service Pack na více počítačů pomocí místní sítě.

 1. Stáhněte si tuto aktualizaci Service Pack a uložte ji do libovolné sdílené složky v místní síti.
 2. Vyhledejte sdílenou složku, do které jste uložili aktualizaci Service Pack, a dvakrát klikněte na její spustitelný soubor (EXE).

Poznámka: Instalace v místní síti pomocí nástroje Pomůcka CAD správce není pro tuto aktualizaci Service Pack podporována.

Zpět na začátek

Použití této aktualizace Service Pack pro síťový administrativní obraz

Následující způsob distribuce platí pouze pro administrativní obrazy vytvořené pomocí Průvodce rozmístěním. Po dokončení těchto postupů budou následující rozmístění produktu zahrnovat tuto aktualizaci Service Pack.

V každém případě připojte tuto aktualizaci Service Pack k rozmístění. Jediná vhodná doba, kdy je aktualizaci Service Pack vodné sloučit, je tehdy, pokud zamýšlíte distribuovat rozmístění prostřednictvím objektu zásad skupin.

Soubor se záplatou (Service Pack), který stahujete, obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch), který se extrahuje ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extrahování). Příklad syntaxe naleznete níže v kroku 2.

 1. Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE aktualizace Service Pack.
 2. V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klikněte na tlačítko OK.

  <místní_jednotka:>\<název_opravy> /e <místní_jednotka:>\< název_opravy>.msp

 3. Vložte médium s produktem společnosti Autodesk a spusťte soubor setup.exe.
 4. Vyberte možnost Vytvořit rozmístění. Klikněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce „Zahájit rozmísťování“ v poli „Určit umístění rozmístění“ zadejte sdílené síťové umístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz, nebo kliknutím na tlačítko „Procházet“ toto umístění vyhledejte. Uživatelé si nainstalují produkt z tohoto umístění.
 6. V poli „Určit název rozmístění“ zadejte název rozmístění.
 7. Pokračujte v průvodci rozmístěním, otevřete a nakonfigurujte rozmístění na stránce konfigurace produktu, klikněte na tlačítko Přidat a vyhledejte aktualizací Service Pack extrahovanou ve 2. kroku. Všimněte si, že aktualizace Service Pack byla přidána do pole Zahrnout aktualizace Service Pack z místního disku nebo místní sítě. Zavřete dialog a přejděte zpět k seznamu produktů.
 8. Podle pokynů Průvodce rozmístěním dokončete rozmístění aktualizace Service Pack.

Poznámka: Když je aktualizace Service Pack pro aplikaci AutoCAD nebo AutoCAD LT zahrnuta do rozmístění, nainstaluje rozmístění aktualizaci Service Pack bez aktualizace souborů aplikace Autodesk Sync.

Zpět na začátek

Odinstalování této aktualizace Service Pack

Windows XP

 1. V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Nastavení > Ovládací panely.
 2. V nabídce Ovládací panely klikněte na příkaz Přidat nebo odebrat programy.
 3. V okně Přidat nebo odebrat programy vyberte možnost Zobrazit aktualizace.
 4. V seznamu programů vyhledejte příslušnou aktualizaci Service Pack. Klikněte na tlačítko Odebrat.

Windows 7

 1. V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Ovládací panely.
 2. Klikněte na položku Programy.
 3. Klikněte na položku Programy a funkce.
 4. V levém podokně okna Programy a funkce klepněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.
 5. V seznamu aktualizací vyhledejte příslušnou aktualizaci Service Pack. Klikněte na tlačítko Odinstalovat.

Zpět na začátek

Děkujeme

Chceme poděkovat všem našim zákazníkům, kteří uvedené problémy rozpoznali a nahlásili nám je. Jejich zprávy nám umožňují vylepšovat produkt a poskytovat našim zákazníkům ta nejlepší řešení pro obecné navrhování a kreslení. Děkujeme vám také za vaše trvalé obchodní vztahy s naší společností a vaši zpětnou vazbu týkající se této verze.

S pozdravem

Tým produktu Autodesk AutoCAD a AutoCAD LT

Zpět na začátek


Copyright ©2012 Autodesk, Inc.