Soubor Readme k aktualizaci Service Pack 2 pro aplikace AutoCAD 2013 a AutoCAD LT 2013

Děkujeme, že jste si stáhli aktualizaci Service Pack 2 pro aplikace AutoCAD® 2013 a AutoCAD LT® 2013.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití aktualizace Service Pack. Důrazně doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace Service Pack vašeho produktu přečetli celý tento dokument. Pokud budete chtít dokument používat i později, můžete si jej uložit na pevný disk nebo vytisknout.

Obsah

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít na následující produkty společnosti Autodesk, které lze spustit ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích. Zkontrolujte, zda instalujete správnou aktualizaci Service Pack pro váš software.

32bitový produkt
Aktualizace Service Pack
AutoCAD 2013 AutoCAD_2013_SP2_32bit.exe
AutoCAD LT 2013 AutoCAD_LT_2013_SP2_32bit.exe

64bitový produkt
Aktualizace Service Pack
AutoCAD 2013 AutoCAD_2013_SP2_64bit.exe
AutoCAD LT 2013 AutoCAD_LT_2013_SP2_64bit.exe

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít na aplikaci AutoCAD 2013, která je nainstalována jako samostatná aplikace, a také na aplikaci AutoCAD 2013 instalovanou jako součást následujících sad Autodesk Design Suite.

Zpět na začátek

Pokud chcete tuto aktualizaci Service Pack použít při spuštěné aplikaci AutoCAD nebo AutoCAD LT, neklikejte na možnost „Po dokončení instalačního programu automaticky ukončit aplikace a pokusit se o jejich restartování“. Místo toho ukončete aplikaci AutoCAD nebo AutoCAD LT ručně a klikněte v dialogu na možnost „Neukončovat aplikace. (Může být vyžadováno restartování.)“ . Po nainstalování aktualizace Service Pack je doporučeno systém restartovat.

Zpět na začátek

Pro 32bitové a 64bitové verze aplikace AutoCAD 2013 s aktualizací Service Pack 2 jsou oficiálně podporovány následující operační systémy.

Zpět na začátek

Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Zákaznická hlášení o chybách

Díky podrobným informacím od uživatelů, kteří použili nástroj Hlášení chyb od zákazníků, byla nalezena a opravena řada problémů. Byly aktualizovány následující příkazy a funkce:

3D navigační nástroje

Aktualizace Service Pack 1

Aktualizace Service Pack 2

3D modelování

Aktualizace Service Pack 1

Autodesk 360

Aktualizace Service Pack 1

Aktualizace Service Pack 2

Blok

Aktualizace Service Pack 2

Příkazový řádek

Aktualizace Service Pack 2

Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní (CUI)

Aktualizace Service Pack 1

DesignCenter

Aktualizace Service Pack 1

Podpora DGN

Aktualizace Service Pack 1

Aktualizace Service Pack 2

Kóty

Aktualizace Service Pack 1

Aktualizace Service Pack 2

Express Tools

Aktualizace Service Pack 1

Externí reference (xref)

Aktualizace Service Pack 2

Šrafování

Aktualizace Service Pack 1

InfoCenter

Aktualizace Service Pack 1

Dotaz

Aktualizace Service Pack 1

MODKAZ

Aktualizace Service Pack 2

OLE

Aktualizace Service Pack 2

OPTIONS

Aktualizace Service Pack 2

vykreslování,

Aktualizace Service Pack 1

Aktualizace Service Pack 2

Podložení PDF

Aktualizace Service Pack 2

Mračno bodů

Aktualizace Service Pack 1

Spuštění

Aktualizace Service Pack 1

Obecné

Aktualizace Service Pack 1

Aktualizace Service Pack 2

Zpět na začátek

Obecné aktualizace Service Pack

Byly opraveny následující chyby:

3D navigační nástroje

Aktualizace Service Pack 1

Aktualizace Service Pack 2

3D modelování

Aktualizace Service Pack 1

Aktualizace Service Pack 2

Záznamník akcí

Aktualizace Service Pack 1

Autodesk 360

Aktualizace Service Pack 1

Blok

Aktualizace Service Pack 2

Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní (CUI)

Aktualizace Service Pack 2

Synchronizace přizpůsobení

Aktualizace Service Pack 1

Podpora DGN

Aktualizace Service Pack 1

Aktualizace Service Pack 2

ovladače displeje,

Aktualizace Service Pack 1

Kóty

Aktualizace Service Pack 1

Aktualizace Service Pack 2

Externí reference (xref)

Aktualizace Service Pack 1

Šrafy

Aktualizace Service Pack 1

Obrázek

Aktualizace Service Pack 2

DOTAZ

Aktualizace Service Pack 2

Pole

Aktualizace Service Pack 1

Modkaz

Aktualizace Service Pack 1

Aktualizace Service Pack 2

Dokumentace modelu – detail

Aktualizace Service Pack 2

Modifikace

Aktualizace Service Pack 1

Aktualizace Service Pack 2

MTEXT

Aktualizace Service Pack 2

Export do souboru PDF

Aktualizace Service Pack 1

Výkon

Aktualizace Service Pack 1

Vykreslení

Aktualizace Service Pack 1

Aktualizace Service Pack 2

Paleta Vlastnosti

Aktualizace Service Pack 1

Pás karet

Aktualizace Service Pack 1

Výběr

Aktualizace Service Pack 1

Aktualizace Service Pack 2

Správce sady listů

Aktualizace Service Pack 1

Visual LISP

Aktualizace Service Pack 1

Aktualizace Service Pack 2

Obecné

Aktualizace Service Pack 1

Aktualizace Service Pack 2

Zpět na začátek

Nový přepínač spuštění /nolisp a související systémové proměnné

Tato aktualizace Service Pack uvádí nové možnosti ovládání aplikací vytvořených v prostředích AutoLISP a VBA v aplikaci AutoCAD. Nové ovládací prvky zajišťují následující bezpečnostní opatření:

Další informace naleznete v dokumentu Prvky zabezpečení pro AutoLISP a VBA v aplikaci AutoCAD 2013 SP1.


Poznámka: Chcete-li povolit automatické nahrávání změn do souboru acad.dvb, odinstalujte aplikaci AutoCAD 2013 VBA Enabler a stáhněte a nainstalujte nejnovější modul AutoCAD 2013 VBA, který byl aktualizován v souvislosti se změnami provedenými v aktualizaci Service Pack 1 pro aplikaci AutoCAD 2013.

Nový přepínač spuštění /nolisp

Spuštěním aplikace AutoCAD pomocí tohoto přepínače zakážete v aktuální relaci AutoCAD spuštění jazyka AutoLISP, a to včetně všech souborů LSP, FAS a VLX. Přepínač zabrání automatickému načítání a spouštění škodlivého kódu jazyka AutoLISP.

Vypnutí jazyka AutoLISP má následující důsledky:

Poznámka: Zakázáním jazyka AutoLISP zabráníte fungování nástrojů Express Tools a některých nástrojů příkazové řádky. Tuto akci byste měli provést jen v nouzových situacích.

LISPENABLED (systémová proměnná)

Udává, zda je pro aktuální relaci aplikace AutoCAD jazyk AutoLISP povolen.

(pouze ke čtení)
Typ: celé číslo
Uloženo v: neuloženo
Počáteční hodnota: 1

0 – jazyk AutoLISP je zakázán
1 – jazyk AutoLISP je povolen

Vypnutí jazyka AutoLISP má následující důsledky:

Tato systémová proměnná je řízena přepínačem spuštění /nolisp.

AUTOLOAD (systémová proměnná)

Určuje, zda aplikace AutoCAD automaticky načte soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb.

Typ: celé číslo
Uloženo v: pojmenovaný profil/registr
Počáteční hodnota: 1

Hodnoty:
0 – žádný z následujících 7 souborů AutoLISP/VBA nebude automaticky načten

1 – automaticky načte 7 souborů v závislosti na hodnotě systémové proměnné AUTOLOADPATH.

AUTOLOADPATH (systémová proměnná)

Určuje složku, ze které aplikace AutoCAD načte soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb.

Typ: řetězec
Uloženo v: pojmenovaný profil/registr
Počáteční hodnota: ""

Mezi platné řetězce patří:
"<cesta nebo cesty ke složkám oddělené středníky>" = Automaticky načte soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb pouze v určených složkách a žádných jiných umístěních, včetně aktuální složky výkresu. Chcete-li minimalizovat možnost načítání škodlivé aplikace, vždy nastavte systémovou proměnnou AUTOLOADPATH na jedinečnou složku, kde se nacházejí vaše autorizované aplikace.

"" (prázdný řetězec) nebo "." (tečka) – žádné omezení cesty. Automaticky načte soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb nalezené ve složce spuštění aplikace AutoCAD a cestu hledání aplikace AutoCAD v dané složce. Tím se duplikuje chování aplikace AutoCAD 2012, a proto to nedoporučujeme.

Změny chování automatického načítání souborů acad2013.lsp a acad2013doc.lsp

Soubory acad2013.lsp a acad2013doc.lsp se budou nyní načítat pouze z výchozích instalačních složek:
   <instalační složka>\Support
   <instalační složka>\Support\<jazyk>

Změna dialogu Možnosti

Zaškrtávací políčko „Načíst soubor acad.lsp s každým výkresem“ na kartě Systém v dialogu Možnosti (systémová proměnná ACADLSPASDOC) je zakázáno, pokud má proměnná AUTOLOAD nebo LISPENABLED hodnotu 0.

Doporučená nastavení a postup oprav

V zájmu maximální ochrany před škodlivými aplikacemi jazyka AutoLISP a VBA nastavte proměnnou AUTOLOADPATH na jedinečné umístění složky a proměnnou AUTOLOAD na hodnotu 1.

Pokud vaše instalace již byla ovlivněna škodlivou aplikací, která se spouští při spuštění, postupujte následovně:

1. Spusťte produkt založený na aplikaci AutoCAD pomocí přepínače spuštění /nolisp.
2. Vyhledejte a odstraňte veškerý škodlivý kód.
3. Opravte všechny dotčené soubory.
4. Nastavte proměnnou AUTOLOADPATH na jedinečné umístění složky a proměnnou AUTOLOAD na hodnotu 1.

Po provedení těchto kroků můžete přepínač spuštění /nolisp odstranit z vlastností zástupce ikony programu na ploše a pokračovat v používání aplikace založené na produktu AutoCAD běžným způsobem.

Zpět na začátek


Poznámka: Není možné instalovat vedle sebe aplikace AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP a AutoCAD Mechanical, pokud máte instalován jeden z uvedených produktů a již byla použita tato aktualizace Service Pack. Nejdříve je nutné odebrat instalaci této aktualizace Service Pack a teprve poté lze instalovat ostatní uvedené produkty.

Poznámka: S opravami AutoCAD a AutoCAD LT se automaticky nainstaluje oprava Autodesk Sync (AdSync).

Zpět na začátek

Než začnete

Při přípravě instalace této aktualizace Service Pack pamatujte na následující skutečnosti:

Zálohování uživatelských souborů

Před použitím této aktualizace Service Pack doporučujeme zálohovat všechny uživatelské soubory CUIX, MNR a MNL.

Oprávnění správce

Při instalaci budete dotázáni na původní instalační média nebo síťový obraz. Abyste tuto aktualizaci Service Pack mohli použít, musíte mít oprávnění správce k instalování a odinstalování produktů.

Síťové rozmístění

Správci mohou rozmístit aktualizaci Service Pack po síti pomocí Průvodce rozmístěním.

Informace o produktu

Po instalaci aktualizace Service Pack se v dialogu o aplikaci zobrazí aktualizované informace o produktu.

Restartování

Po instalaci je vhodné restartovat systém, i když se nezobrazí výzva.

Zpět na začátek

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Tato aktualizace Service Pack zahrnuje následující přepínače příkazového řádku systému Microsoft Windows:

Pokyny k používání přepínače /e příkazového řádku najdete v níže uvedených postupech instalace.

Zpět na začátek

Použití této aktualizace Service Pack pro samostatnou instalaci

Chcete-li tuto aktualizaci Service Pack nainstalovat na jeden počítač, postupujte podle uvedených pokynů.

 1. Stáhněte si tuto aktualizaci Service Pack a uložte ji do libovolné složky.
 2. Pokud je to požadováno, vložte médium s produktem (například instalační disk aplikace AutoCAD).
 3. Vyhledejte složku, do které jste uložili aktualizaci Service Pack, a dvakrát klikněte na spustitelný soubor (EXE).

Zpět na začátek

Použití této aktualizace Service Pack v místní síti

Podle následujících pokynů nainstalujte tuto aktualizaci Service Pack na více počítačů pomocí místní sítě.

 1. Stáhněte si tuto aktualizaci Service Pack a uložte ji do libovolné sdílené složky v místní síti.
 2. Vyhledejte sdílenou složku, do které jste uložili aktualizaci Service Pack, a dvakrát klikněte na její spustitelný soubor (EXE).

Poznámka: Instalace v místní síti pomocí nástroje Pomůcka CAD správce není pro tuto aktualizaci Service Pack podporována.

Zpět na začátek

Použití této aktualizace Service Pack pro síťový administrativní obraz

Následující způsob distribuce platí pouze pro administrativní obrazy vytvořené pomocí Průvodce rozmístěním. Po dokončení těchto postupů budou následující rozmístění produktu zahrnovat tuto aktualizaci Service Pack.

V každém případě připojte tuto aktualizaci Service Pack k rozmístění. Jediná vhodná doba, kdy je aktualizaci Service Pack vodné sloučit, je tehdy, pokud zamýšlíte distribuovat rozmístění prostřednictvím objektu zásad skupin.

Stažený soubor opravy (aktualizace Service Pack) obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch), který lze extrahovat ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extract). Příklad syntaxe naleznete v kroku 2 dále.

 1. Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE aktualizace Service Pack.
 2. V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klikněte na tlačítko OK.

  <místní_jednotka:>\<název_opravy> /e <místní_jednotka:>\< název_opravy>.msp

 3. Vložte médium s produktem společnosti Autodesk a spusťte soubor setup.exe.
 4. Vyberte možnost Vytvořit rozmístění. Klikněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce „Zahájit rozmísťování“ v poli „Určit umístění rozmístění“ zadejte sdílené síťové umístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz, nebo kliknutím na tlačítko „Procházet“ toto umístění vyhledejte. Uživatelé si nainstalují produkt z tohoto umístění.
 6. V poli „Určit název rozmístění“ zadejte název rozmístění.
 7. Pokračujte v průvodci rozmístěním, otevřete a nakonfigurujte rozmístění na stránce konfigurace produktu, klikněte na tlačítko Přidat a vyhledejte aktualizací Service Pack extrahovanou ve 2. kroku. Všimněte si, že aktualizace Service Pack byla přidána do pole Zahrnout aktualizace Service Pack z místního disku nebo místní sítě. Zavřete dialog a přejděte zpět k seznamu produktů.
 8. Podle pokynů Průvodce rozmístěním dokončete rozmístění aktualizace Service Pack.

Poznámka: Když je aktualizace Service Pack pro aplikaci AutoCAD nebo AutoCAD LT zahrnuta do rozmístění, nainstaluje rozmístění aktualizaci Service Pack bez aktualizace souborů aplikace Autodesk Sync.

Poznámka : Extrakce souboru MSP ze spustitelného souboru aktualizace Service Pack vyžaduje balíček VC++ Runtime Redistributable 2010. Ujistěte se, že je nainstalován, než zahájíte extrahování souboru MSP.

Zpět na začátek

Odinstalování této aktualizace Service Pack

Windows XP

 1. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Nastavení > Ovládací panely.
 2. V nabídce Ovládací panely klepněte na příkaz Přidat nebo odebrat programy.
 3. V okně Přidat nebo odebrat programy vyberte možnost Zobrazit aktualizace.
 4. V seznamu programů vyhledejte příslušnou aktualizaci Service Pack. Klikněte na tlačítko Odebrat.

Windows 7/Windows 8

 1. Spusťte Ovládací panely.
 2. Klepněte na položku Programy.
 3. Klepněte na položku Programy a funkce.
 4. V levém podokně okna Programy a funkce klepněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.
 5. V seznamu aktualizací vyhledejte příslušnou aktualizaci Service Pack. Klikněte na tlačítko Odinstalovat.

Zpět na začátek

Děkujeme

Rádi bychom poděkovali všem zákazníkům, kteří uvedené problémy odhalili a nahlásili nám je. Díky vám jsme měli možnost produkt vylepšit, aby byl i nadále nejlepším řešením pro obecné projektování a navrhování. Děkujeme vám také, že s námi udržujete obchodní vztahy a že jste nám poslali připomínky a komentáře k této verzi.

S pozdravem

Tým produktu Autodesk AutoCAD a AutoCAD LT

Zpět na začátek


Copyright ©2013 Autodesk, Inc.