Soubor Readme k aktualizaci Service Pack 1 aplikace AutoCAD Architecture 2013

Děkujeme vám, že jste si stáhli aktualizaci Service Pack 1 aplikace AutoCAD® Architecture 2013.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití aktualizace Service Pack. Důrazně doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace Service Pack vašeho produktu přečetli celý tento dokument. Pokud budete chtít dokument používat i později, můžete si jej uložit na pevný disk nebo vytisknout.

Obsah

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít u následujících produktů Autodesk®, které lze spouštět ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích. Zkontrolujte, zda instalujete správnou aktualizaci Service Pack pro váš software.

POZNÁMKA: K instalaci balíčků údržby Live Update můžete také použít službu Autodesk Exchange. Tímto způsobem se správná aktualizace Service Pack pro váš produkt zobrazí automaticky.

32bitový produkt
Aktualizace Service Pack
AutoCAD Architecture 2013, AutoCAD_Architecture_2013_SP1_32bit.exe

64bitový produkt
Aktualizace Service Pack
AutoCAD Architecture 2013, AutoCAD_Architecture_2013_SP1_64bit.exe

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít pro aplikaci AutoCAD Architecture 2013 nainstalovanou v rámci následujících sad Autodesk Design Suite.

Zpět na začátek

Pokud chcete tuto aktualizaci Service Pack použít při spuštěné aplikaci AutoCAD Architecture, neklikejte na možnost „Po dokončení instalačního programu automaticky ukončit aplikace a pokusit se o jejich restartování“. Místo toho zavřete aplikaci AutoCAD Architecture ručně a v dialogu klikněte na možnost „Nezavírat aplikace“. (Může být vyžadováno restartování.)“ . Po nainstalování aktualizace Service Pack je doporučeno systém restartovat.

Zpět na začátek

Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Zákaznická hlášení o chybách v aplikaci AutoCAD Architecture

Díky podrobným informacím od uživatelů, kteří použili nástroj Hlášení chyb od zákazníků, byla nalezena a opravena řada problémů. Byly aktualizovány následující příkazy a funkce:

Kóty AEC

Správa výkresu

Uzly

Klíč hladiny

Otevřena

Řezy

Výkazy

Stěny

Windows 8

Zpět na začátek

Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Zákaznická hlášení o chybách v aplikaci AutoCAD

Díky podrobným informacím od uživatelů, kteří použili nástroj Hlášení chyb od zákazníků, byla nalezena a opravena řada problémů. Byly aktualizovány následující příkazy a funkce:

3D navigační nástroje

3D modelování

Autodesk 360

Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní (CUI)

DesignCenter

Podpora DGN

Kóty

Šrafy

InfoCenter

Dotaz

Vykreslování

Mračno bodů

Express Tools

Spuštění

Obecné

Zpět na začátek

Obecné novinky aktualizace Service Pack v aplikaci AutoCAD Architecture

Byly opraveny následující chyby:

Kóty AEC

přizpůsobení měřítka poznámek,

Autodesk 360

Dveře

Popisky pohledu

IFC

Migrace

Progresivní aktualizace

Roombook

Výkazy

Řezy

Synchronizovat

Poznámka: Po použití aktualizace Service Pack 1 již nelze synchronizovat paletu nástrojů aplikace AutoCAD Architecture do cloudu.

Zpět na začátek

Obecné novinky aktualizace Service Pack v aplikaci AutoCAD

Byly opraveny následující chyby:

3D navigační nástroje

3D modelování

Záznamník akcí

Autodesk 360

Synchronizace přizpůsobení

Podpora DGN

Ovladače zobrazení

Kóty

Externí reference (xref)

Šrafy

Pole

Modkaz

Modifikace

Export do formátu PDF

Výkon

Vykreslení

Paleta Vlastnosti

Pás karet

Výběr

Správce sady listů

Visual LISP

Obecné

Zpět na začátek

Nový spouštěcí parametr /nolisp a související systémové proměnné

Tato aktualizace Service Pack uvádí nové možnosti ovládání aplikací vytvořených v prostředích AutoLISP a VBA v aplikaci AutoCAD. Nové ovládací prvky zajišťují následující bezpečnostní opatření:

Další informace naleznete v  tomto dokumentu.


Poznámka: Chcete-li povolit automatické nahrávání změn do souboru cad.dvb, odinstalujte aplikaci AutoCAD 2013 VBA Enabler a stáhněte a nainstalujte nejnovější modul AutoCAD 2013 VBA, který byl aktualizován v souvislosti se změnami provedenými v aktualizaci Service Pack 1 pro aplikaci AutoCAD 2013.

Nový přepínač spuštění /nolisp

Spuštěním aplikace AutoCAD pomocí tohoto přepínače zakážete v aktuální relaci AutoCAD spuštění jazyka AutoLISP, a to včetně všech souborů LSP, FAS a VLX. Přepínač zabrání automatickému načítání a spouštění škodlivého kódu jazyka AutoLISP.

Vypnutí jazyka AutoLISP má následující důsledky:

Poznámka: Zakázáním jazyka AutoLISP zabráníte fungování nástrojů Express Tools a některých nástrojů příkazové řádky. Tuto akci byste měli provést jen v nouzových situacích.

LISPENABLED (systémová proměnná)

Udává, zda je pro aktuální relaci aplikace AutoCAD jazyk AutoLISP povolen.

(pouze ke čtení)
Typ: celé číslo
Uloženo v: neuloženo
Počáteční hodnota: 1

0 – jazyk AutoLISP je zakázán
1 – jazyk AutoLISP je povolen

Vypnutí jazyka AutoLISP má následující důsledky:

Tato systémová proměnná je řízena přepínačem spuštění /nolisp.

AUTOLOAD (systémová proměnná)

Určuje, zda aplikace AutoCAD automaticky načte soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb.

Typ: celé číslo
Uloženo v: pojmenovaný profil/registr
Počáteční hodnota: 1

Hodnoty:
0 – žádný z následujících 7 souborů AutoLISP/VBA nebude automaticky načten

1 – automaticky načte 7 souborů v závislosti na hodnotě systémové proměnné AUTOLOADPATH.

AUTOLOADPATH (systémová proměnná)

Určuje složku, ze které aplikace AutoCAD načte soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb.

Typ: řetězec
Uloženo v: pojmenovaný profil/registr
Počáteční hodnota: ""

Mezi platné řetězce patří:
"<cesta nebo cesty ke složkám oddělené středníky>" = Automaticky načte soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb pouze v určených složkách a žádných jiných umístěních, včetně aktuální složky výkresu. Chcete-li minimalizovat možnost načítání škodlivé aplikace, vždy nastavte systémovou proměnnou AUTOLOADPATH na jedinečnou složku, kde se nacházejí vaše autorizované aplikace.

"" (prázdný řetězec) nebo "." (tečka) – žádné omezení cesty. Automaticky načte soubory acad.lsp/fas/vlx, acaddoc.lsp/fas/vlx, acad.dvb nalezené ve složce spuštění aplikace AutoCAD a cestu hledání aplikace AutoCAD v dané složce. Tím se duplikuje chování aplikace AutoCAD 2012, a proto to nedoporučujeme.

Změny chování automatického načítání souborů acad2013.lsp a acad2013doc.lsp

Soubory acad2013.lsp a acad2013doc.lsp se budou nyní načítat pouze z výchozích instalačních složek:
   <instalační složka>\Support
   <instalační složka>\Support\<jazyk>

Změna dialogu Možnosti

Zaškrtávací políčko „Načíst soubor acad.lsp s každým výkresem“ na kartě Systém v dialogu Možnosti (systémová proměnná ACADLSPASDOC) je zakázáno, pokud má proměnná AUTOLOAD nebo LISPENABLED hodnotu 0.

Doporučená nastavení a postup oprav

V zájmu maximální ochrany před škodlivými aplikacemi jazyka AutoLISP a VBA nastavte proměnnou AUTOLOADPATH na jedinečné umístění složky a proměnnou AUTOLOAD na hodnotu 1.

Pokud vaše instalace již byla ovlivněna škodlivou aplikací, která se spouští při spuštění, postupujte následovně:

1. Spusťte produkt založený na aplikaci AutoCAD pomocí přepínače spuštění /nolisp.
2. Vyhledejte a odstraňte veškerý škodlivý kód.
3. Opravte všechny dotčené soubory.
4. Nastavte proměnnou AUTOLOADPATH na jedinečné umístění složky a proměnnou AUTOLOAD na hodnotu 1.

Po provedení těchto kroků můžete přepínač spuštění /nolisp odstranit z vlastností zástupce ikony programu na ploše a pokračovat v používání aplikace založené na produktu AutoCAD běžným způsobem.

Zpět na začátek


Poznámka: Není možné instalovat vedle sebe aplikace AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP a AutoCAD Mechanical, pokud máte instalován jeden z uvedených produktů, na kterém již byla použita tato aktualizace Service Pack. Nejdříve je nutné odebrat instalaci této aktualizace Service Pack a poté instalovat ostatní uvedené produkty.

Poznámka: S opravou aplikace AutoCAD Architecture se automaticky nainstaluje oprava aplikace Autodesk Sync (AdSync).

Zpět na začátek

Než začnete

Při přípravě instalace této aktualizace Service Pack pamatujte na následující skutečnosti:

Zálohování uživatelských souborů

Před použitím této aktualizace Service Pack doporučujeme zálohovat všechny uživatelské soubory CUIX, MNR a MNL.

Oprávnění správce

Při instalaci budete dotázáni na původní instalační média nebo síťový obraz. Abyste tuto aktualizaci Service Pack mohli použít, musíte mít oprávnění správce k instalování a odinstalování produktů.

Síťové rozmístění

Správci mohou rozmístit aktualizaci Service Pack po síti pomocí Průvodce rozmístěním.

Informace o produktu

Po instalaci aktualizace Service Pack se v dialogu o aplikaci zobrazí aktualizované informace o produktu.

Restartování

Po instalaci je vhodné restartovat systém, i když se nezobrazí výzva.

Zpět na začátek

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Tato aktualizace Service Pack zahrnuje následující přepínače příkazového řádku systému Microsoft Windows:

Pokyny k používání přepínače /e příkazového řádku najdete v níže uvedených postupech instalace.

Zpět na začátek

Použití této aktualizace Service Pack pro samostatnou instalaci

Chcete-li tuto aktualizaci Service Pack nainstalovat na jeden počítač, postupujte podle uvedených pokynů.

 1. Stáhněte si tuto aktualizaci Service Pack a uložte ji do libovolné složky.
 2. Pokud je to požadováno, vložte médium s produktem (například instalační disk aplikace AutoCAD).
 3. Vyhledejte složku, do které jste uložili aktualizaci Service Pack, a dvakrát klikněte na spustitelný soubor (EXE).

Zpět na začátek

Použití této aktualizace Service Pack v místní síti

Podle následujících pokynů nainstalujte tuto aktualizaci Service Pack na více počítačů pomocí místní sítě.

 1. Stáhněte si tuto aktualizaci Service Pack a uložte ji do libovolné sdílené složky v místní síti.
 2. Vyhledejte sdílenou složku, do které jste uložili aktualizaci Service Pack, a dvakrát klikněte na její spustitelný soubor (EXE).

Poznámka: Instalace v místní síti pomocí nástroje Pomůcka CAD správce není pro tuto aktualizaci Service Pack podporována.

Zpět na začátek

Použití této aktualizace Service Pack pro síťový administrativní obraz

Následující způsob distribuce platí pouze pro administrativní obrazy vytvořené pomocí Průvodce rozmístěním. Po dokončení těchto postupů budou následující rozmístění produktu zahrnovat tuto aktualizaci Service Pack.

V každém případě připojte tuto aktualizaci Service Pack k rozmístění. Jediná vhodná doba, kdy je aktualizaci Service Pack vodné sloučit, je tehdy, pokud zamýšlíte distribuovat rozmístění prostřednictvím objektu zásad skupin.

Stažený soubor opravy (aktualizace Service Pack) obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch), který lze extrahovat ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extract). Příklad syntaxe naleznete v kroku 2 dále.

 1. Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE aktualizace Service Pack.
 2. V nabídce Start (Windows) klikněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klikněte na tlačítko OK.

  <místní_jednotka:>\<název_opravy> /e <místní_jednotka:>\< název_opravy>.msp

 3. Vložte médium s produktem společnosti Autodesk a spusťte soubor setup.exe.
 4. Vyberte možnost Vytvořit rozmístění. Klikněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce „Zahájit rozmísťování“ v poli „Určit umístění rozmístění“ zadejte sdílené síťové umístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz, nebo kliknutím na tlačítko „Procházet“ toto umístění vyhledejte. Uživatelé si nainstalují produkt z tohoto umístění.
 6. V poli „Určit název rozmístění“ zadejte název rozmístění.
 7. Pokračujte v průvodci rozmístěním, otevřete a nakonfigurujte rozmístění na stránce konfigurace produktu, klikněte na tlačítko Přidat a vyhledejte aktualizací Service Pack extrahovanou ve 2. kroku. Všimněte si, že aktualizace Service Pack byla přidána do pole Zahrnout aktualizace Service Pack z místního disku nebo místní sítě. Zavřete dialog a přejděte zpět k seznamu produktů.
 8. Podle pokynů Průvodce rozmístěním dokončete rozmístění aktualizace Service Pack.

Poznámka: Pokud je do rozmístění zahrnuta aktualizace Service Pack aplikace AutoCAD Architecture, rozmístění nainstaluje pouze aktualizaci Service Pack pro AutoCAD Architecture bez aktualizace souborů aplikace Autodesk Sync. Aplikaci Autodesk Sync SP1 nainstalujte opakovaným spuštěním staženého souboru EXE aktualizace Service Pack.

Zpět na začátek

Odinstalování této aktualizace Service Pack

Windows XP

 1. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Nastavení > Ovládací panely.
 2. V nabídce Ovládací panely klepněte na příkaz Přidat nebo odebrat programy.
 3. V okně Přidat nebo odebrat programy vyberte možnost Zobrazit aktualizace.
 4. V seznamu programů vyhledejte příslušnou aktualizaci Service Pack. Klikněte na tlačítko Odebrat.

Windows 7

 1. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Ovládací panely.
 2. Klepněte na položku Programy.
 3. Klepněte na položku Programy a funkce.
 4. V levém podokně okna Programy a funkce klepněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.
 5. V seznamu aktualizací vyhledejte příslušnou aktualizaci Service Pack. Klikněte na tlačítko Odinstalovat.

Zpět na začátek

Děkujeme

Rádi bychom poděkovali všem zákazníkům, kteří uvedené problémy odhalili a nahlásili nám je. Díky vám jsme měli možnost produkt vylepšit, aby byl i nadále nejlepším řešením pro obecné projektování a navrhování. Děkujeme vám také, že s námi udržujete obchodní vztahy a že jste nám poslali připomínky a komentáře k této verzi.

S pozdravem

Produktový tým aplikace Autodesk AutoCAD Architecture

Zpět na začátek


Copyright ©2012 Autodesk, Inc.