Dodatek Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2014 Service Pack 1 — plik Readme

Dziękujemy za pobranie dodatku Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2014 Service Pack 1

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania tego dodatku Service Pack i korzystania z niego. Przed uaktualnieniem programu za pomocą tego dodatku zdecydowanie zalecamy przeczytanie całego niniejszego dokumentu. Dodatek Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 Service Pack 1 zawiera również poprawki pochodzące z dodatków AutoCAD 2014 Service Pack 1 i AutoCAD Map 3D 2014 Service Pack 1. Ten dodatek Service Pack obejmuje wszystkie wcześniejsze poprawki hotfix i dodatki Service Pack do programu AutoCAD Civil 3D 2014, w tym poprawkę hotfix 1. Ponieważ konstrukcję programu AutoCAD Civil 3D oparto na programach AutoCAD i AutoCAD Map 3D, zaleca się również zapoznanie z plikami Readme do programów AutoCAD i AutoCAD Map 3D w niżej wskazanych położeniach. Aby mieć do nich dostęp w dowolnym momencie, należy zapisać te pliki na twardym dysku lub je wydrukować.

Dodatek AutoCAD® 2014 Service Pack 1 — plik Readme

Dodatek AutoCAD® Map 3D® 2014 Service Pack 1 — plik Readme

W przypadku instalowania tego dodatku Service Pack może być wyświetlany monit z opcjami „Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj uruchomić je ponownie po zakończeniu instalacji” lub „Ignoruj”. Należy zamknąć program Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2014 przed przeprowadzeniem instalacji dodatku Autodesk®AutoCAD® Civil 3D® 2014 Service Pack 1. Zalecane jest również, aby po zainstalowaniu dodatku Service Pack ponownie uruchomić system.

OSTRZEŻENIE: przed przystąpieniem do odinstalowania dodatku Service Pack należy się zapoznać z tematem Odinstalowywanie tego dodatku Service Pack.

Zawartość

Ten dodatek Service Pack można zastosować do następujących produktów firmy Autodesk we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy zainstalować odpowiedni dodatek Service Pack dla swojego programu.

Aby zainstalować poprawki Live Update, można także użyć Centrum komunikacyjnego, w którym automatycznie wyświetlane są odpowiednie poprawki lub dodatki Service Pack do danego produktu.

Produkt 64-bitowy
Dodatek Service Pack
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 C3D2014_x64_SP1.0.exe

 

Powrót do początku

Problemy rozwiązywane przez zainstalowanie dodatku AutoCAD Civil 3D 2014 Service Pack 1:

Projekt korytarza

Widok przekroju poprzecznego

Ogólne/Inne

Etykiety

Integracja programu Map

Odblokowanie obiektów

Działki

Rury

Sieci ciśnieniowe

Profile

Widok profilu

Punkty

Chmura punktów

Menedżer projektu

Wartości wyjściowe

Subassembly Composer

Powierzchnia

Pomiary

Powrót do początku

Przygotowując się do zainstalowania tego dodatku Service Pack, należy pamiętać o następujących elementach:

Tworzenie kopii zapasowej plików niestandardowych

Przed zainstalowaniem tego dodatku Service Pack zaleca się utworzenie kopii zapasowych wszystkich niestandardowych plików CUIX, MNR i MNL.

Uprawnienia administracyjne

Podczas instalowania lub odinstalowywania wyświetlany jest komunikat z prośbą o włożenie oryginalnego nośnika instalacyjnego lub wskazanie lokalizacji obrazu sieciowego. Do zastosowania tego dodatku Service Pack potrzebne są uprawnienia do instalowania i odinstalowywania produktów.

Instalacja sieciowa

Administratorzy mogą przy użyciu kreatora obrazu stanowiska zainstalować ten dodatek Service Pack poprzez sieć.

Informacje o produkcie

Po przeprowadzeniu instalacji informacje o produkcie zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Informacje.

Ponowne uruchomienie

Po zainstalowaniu należy ponownie uruchomić komputer, nawet jeśli nie został wyświetlony odpowiedni monit.

Powrót do początku

Stosowanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować ten dodatek Service Pack na jednym komputerze, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Pobierz dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. Zamknij wszystkie uruchomione aplikacje firmy Autodesk.
 3. Włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny programu Autodesk AutoCAD Civil 3D) lub upewnij się, że są dostępne pliki źródłowe instalacji.
 4. Znajdź folder, w którym został zapisany dodatek Service Pack, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Powrót do początku

Instalowanie tego dodatku Service Pack poprzez sieć lokalną

Ten dodatek Service Pack można zainstalować przez sieć lokalną, korzystając z paska narzędzi InfoCenter. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się w temacie Karta InfoCenter w Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować, korzystając z nośnika instalacyjnego z produktem. Wybierz opcję Install Tools and Utilities, a następnie pozycję Autodesk CAD Manager Tools.

Powrót do początku

Dodawanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

Poniższa metoda dystrybuowania dodatku Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 Service Pack 1 odnosi się tylko do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora instalacji sieciowej programu Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014. Po wykonaniu tej procedury aktualizacja zostanie automatycznie zastosowana do wszelkich nowych obrazów stanowisk programu Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014. Aby uzyskać informacje na temat aktualizacji sieciowego obrazu administracyjnego, zapoznaj się z podręcznikiem administratora sieci programu AutoCAD Civil 3D 2014.

Aby zastosować dodatek Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 Service Pack 1 w istniejącym obrazie administracyjnym programu Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014:

 1. Na stacji roboczej, na której początkowo utworzono obraz stanowiska programu Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014, otwórz folder Narzędzia i kliknij dwukrotnie ikonę skrótu Utwórz i zmodyfikuj stanowisko.
 2. Na stronie Utwórz obraz stanowiska > Konfiguracja w obszarze Opcje modyfikacji wybierz opcję Utwórz nowe stanowisko, używając istniejącego jako szablonu.
 3. Określ nową nazwę obrazu stanowiska, przejrzyj dane i wprowadź inne zmiany, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Na stronie Utwórz obraz stanowiska > Umowa licencyjna przejrzyj umowę licencyjną, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Utwórz obraz stanowiska > Informacje o produkcie przejrzyj informacje o licencji i kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie Utwórz obraz stanowiska > <nazwa obrazu stanowiska> wybierz pozycję Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 z listy produktów, aby wyświetlić opcje konfiguracji.
 7. W obszarze Dodatki Service Pack wybierz opcję Dołącz dodatki Service Pack ze strony Autodesk.com i kliknij przycisk Pobierz.
 8. Wybierz opcję dołączenia dodatków Service Pack do obrazu stanowiska.
 9. Przejrzyj i wprowadź inne zmiany, a następnie kliknij polecenie Utwórz. Dodatek Service Pack zostanie automatycznie zastosowany do wszelkich nowych obrazów stanowiska programu AutoCAD Civil 3D 2014.

Powrót do początku

Odinstalowywanie tego dodatku Service Pack

Aby pomyślnie odinstalować dodatek, wymagane są oryginalne pliki źródłowe instalacji. Odinstalowanie jej nie jest możliwe, jeśli źródłem instalacji jest sieciowy obraz administracyjny połączony z dodatkiem Service Pack 1.

Aby odinstalować ten dodatek Service Pack z jednego komputera, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Włóż nośnik z produktem (na przykład dysk instalacyjny programu Autodesk AutoCAD Civil 3D) lub upewnij się, że są dostępne pliki źródłowe instalacji.
 2. W systemie Windows wybierz opcje Panel sterowania > Odinstaluj program, a następnie pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 3. Pod nagłówkiem Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję AutoCAD Civil 3D 2014 SP1, a następnie opcję Odinstaluj.

Uwaga: Odinstalowanie dodatku w komputerze, w którym zainstalowane są jednocześnie programy AutoCAD Map 3D 2014 i AutoCAD Civil 3D 2014, może spowodować błędy licencji w trakcie uruchamiania aplikacji. Aby rozwiązać problem w takim wypadku, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Problem jest spowodowany przez pliki adlmint.dll i adlm_libFNP.dll znajdujące się w głównym folderze instalacyjnym, w którym nie następuje synchronizacja.

Skopiuj te dwa pliki z folderu <Napęd DVD>:\x64\C3D\Program Files\Root\Retargetable folder #2 dysku instalacyjnego i wklej je do głównego folderu instalacji C:\Program Files\Autodesk\Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014.

Powrót do początku


Copyright © 2013 Autodesk, Inc.