Soubor Readme k aktualizaci Service Pack  2 aplikace AutoCAD Map 3D 2012

Děkujeme vám za stažení aktualizace Service Pack 2 aplikace AutoCAD® Map 3D 2012.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Důrazně doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý dokument. Pokud budete chtít dokument používat i později, můžete si jej uložit na pevný disk nebo vytisknout.

Poznámka: Autodesk Infrastructure Administrator: Může dojít k neobvykle dlouhé prodlevě při instalaci aktualizace Service Pack 2 aplikace Autodesk Infrastructure Administrator 2012 z operačního systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2. Tento problém je způsoben vadou způsobenou společností Microsoft.  Další informace, včetně určitých podmínek, které prodlevu způsobují, najdete v tomto článku na webové stránce podpory společnosti Microsoft. Možné řešení: Pokud jste aplikaci Autodesk Infrastructure Administrator nainstalovali z disku DVD, vložte před instalací aktualizace Service Pack 2 disk DVD do přihrádky. Pokud jste ji nainstalovali ze serverového umístění, ujistěte se, že jste před instalací aktualizace Service Pack 2 umístění namapovali na instalační soubory.

Obsah

·         Pro koho je tato aktualizace Service Pack určena?

·         Podporované operační systémy

·         Informace pro uživatele systému Windows Vista a Windows 7

·         Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které tato aktualizace Service Pack řeší

·         Hlavní problémy aplikace AutoCAD, které tato aktualizace Service Pack řeší

·         Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

·         Obecné aktualizace Service Pack aplikace AutoCAD

·         Nový příkaz CLASSICARRAYDIALOG a systémová proměnná SNAPGRIDLEGACY

·         Všeobecné informace o instalaci

·         Než začnete

·         Přepínače příkazového řádku systému Windows

·         Pokyny k instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack na samostatnou instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack prostřednictvím místní sítě

·         Použití této aktualizace Service Pack pro síťový administrativní obraz

·         Odinstalace této aktualizace

Pro koho je tato aktualizace Service Pack určena?

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít na následující produkty společnosti Autodesk, které lze spustit ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích. Zkontrolujte si, zda instalujete správnou aktualizaci Service Pack.

Opravné aktualizace údržby služby Live Update pro aplikaci AutoCAD Map 3D 2012 lze nainstalovat také pomocí služby Autodesk Exchange, ve které se automaticky zobrazí odpovídající aktualizace Service Pack pro váš produkt.

Poznámka :  Před instalací aktualizace Service Pack 2 není třeba instalovat aktualizaci Service Pack 1.

32bitový produkt

Aktualizace Service Pack

AutoCAD Map 3D 2012

AutoCADMap3D2012SP2_32bit.exe    

64bitový produkt

Aktualizace Service Pack

AutoCAD Map 3D 2012

AutoCADMap3D2012SP2_64bit.exe

 

Nahoru

Podporované operační systémy

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít v následujících operačních systémech:

Aktualizace Service Pack 3 (SP3) následujících operačních systémů:

·         Microsoft Windows XP Professional Edition,

·         Microsoft Windows XP Professional 64bitová verze.

Aktualizace Service Pack 2 (SP2) nebo novější následujících operačních systémů:

·         Microsoft® Windows Vista® Enterprise,

·         Microsoft Windows Vista Business,

·         Microsoft Windows Vista Ultimate,

·         Microsoft Windows Vista Business, 64bitová verze,

·         Microsoft Windows Vista Enterprise, 64bitová verze,

·         Microsoft Windows Vista Ultimate, 64bitová verze,

Následující verze operačního systému Windows® 7:

·         Microsoft Windows 7 Enterprise,

·         Microsoft Windows 7 Professional,

·         Microsoft Windows 7 Ultimate,

·         Microsoft Windows 7 Enterprise, 64bitová verze,

·         Microsoft Windows 7 Professional, 64bitová verze,

·         Microsoft Windows 7 Ultimate, 64bitová verze.

 Nahoru

Informace pro uživatele systému Windows Vista a Windows 7

Při instalaci aktualizace Service Pack doporučujeme kliknout pravým tlačítkem na instalační program a vybrat položku „Spustit jako správce“. Pokud tuto aktualizaci Service Pack použijete, když je aplikace AutoCAD Map 3D spuštěna, doporučujeme neklikat na možnost „Po dokončení instalačního programu automaticky ukončit aplikace a pokusit se o jejich restartování“. Místo toho zavřete aplikaci AutoCAD MAP 3D ručně a ve výzvě stiskněte tlačítko „Ignorovat“. Po nainstalování aktualizace je doporučeno systém restartovat.

Návrat na začátek

Hlavní problémy aplikace AutoCAD Map 3D, které tato aktualizace Service Pack řeší

Rozhraní API

Aktualizace Service Pack 1

·         Export souboru DWG do formátu SDF pomocí souboru *.epf prostřednictvím třídy rozhraní API aplikace Autodesk.Gis.Map.ImportExport.Exporter byl již zprovozněn.

 

Aktualizace Service Pack 2

         Pomocí možnosti GetPlot() lze nyní podporovat rastrová data.

Souřadnicové systémy

Aktualizace Service Pack 1

·         Je zvýšena stabilita aplikace Map3D při výběru georeferenčních dat EPSG.

Datový model

Aktualizace Service Pack 1

·         Od uživatele MAPSYS není při instalaci aktualizace Service Pack aplikace AutoCAD Map 3D 2012 vyžadována aktualizace.

·         Je zvýšena stabilita aplikace Map3D při aktualizaci struktury do aplikace Map3D Enterprise 2012.

 

Aktualizace Service Pack 2

·         Uživatele MAPSYS lze úspěšně vytvořit v nastavení oborového modelu, pokud je nainstalován klient Oracle 11.2.0.2.

Model zobrazení

Aktualizace Service Pack 1

·         Model zobrazení umožňuje ukládat hladiny při vytvoření druhé mapy zobrazení.

Začištění výkresu

Aktualizace Service Pack 2

·         Omezení funkce TopologyClean byly rozšířeny.

Získání dat elektrických prvků

Aktualizace Service Pack 1

·         Byla opravena funkce přemístění vodiče do dalších vedení tažením.   

Vložená databáze

Aktualizace Service Pack 1

·         Při zavírání souboru výkresu po úpravě oborového modelu se již nezobrazuje dialog aplikace AutoCAD s upozorněním.

FDO

Aktualizace Service Pack 1

·         Je zvýšena stabilita aplikace Map3D při pokusu o zobrazení schématu na zdroji odpojeného prvku.

·         Aplikace Map3D je nyní stabilní při obnovení schématu v připojení dat FDO.

·         Aplikace Map3D je nyní stabilní po práci na druhém výkresu pomocí tematických dat SQL.

 

Aktualizace Service Pack 2

 

       Soubory SHP s indexovými soubory (soubor IDX), které nejsou synchronizovány se souborem SHP, nyní v aplikaci Autodesk Infrastructure Map Server zobrazí správné prvky.

 

Výběr prvků

 

Aktualizace Service Pack 2

 

·          Jednodušší výběr včetně bodových prvků obsahujících styly definic písma nebo symbolů v hladinách znovu použitých v projektu.

 

Flexibilní rozvržení webových stránek

 

Aktualizace Service Pack 2

 

         Výsledky dotazů již nebudou obsahovat prvky filtrované podle pravidla filtru nastaveného v Editoru hladin.

 

         Pomůcka pro měření fúze poskytuje nyní správné výsledky pro negeografický souřadnicový systém.

 

         Nyní lze úplně zobrazit více skupin základních hladin.

 

Vytvoření grafiky

Aktualizace Service Pack 1

·         Vytvoříte-li grafiku pomocí modelu zobrazení více map, jsou všechny mapy rendrovány.

Oborový model

Aktualizace Service Pack 1

·         Zprostředkovateli FDO oborového modelu je umožněno otevřít dokumenty TB2.

·         Lze rozpoznat neplatné protnuté prvky.

·         Byly opraveny ztráty paměti vyskytující se při popisování hladin oborového modelu nebo při uchopení objektů na hladinách bodových prvků symbolizovaných bloky.

Aktualizace Service Pack 2

·         Aktivace spouštěče složených prvků z aplikace Infrastructure Administrator je nyní možná.

·         Vytváření vnitřního staničení elektrických oborových modelů funguje s více otevřenými úlohami.

·         Aktualizace struktury byla úspěšná, pokud má výřez dva různé uživatele.

Úlohy

Aktualizace Service Pack 2

·         Úlohy lze vytvářet pomocí vrstvy rastru.

·         Stav úlohy lze změnit pomocí hladin WMS.

MAPCLEAN

Aktualizace Service Pack 1

·         Výkon je při čištění velkého počtu objektů pomocí možnosti Rozpustit pseudo uzly výrazně lepší.

Integrace mapy

Aktualizace Service Pack 1

·         Je zvýšena stabilita aplikace Map3D při otevírání výkresu ze sady listů.

·         Příkaz „MAPTOACADlze nyní v lokalizovaných instalacích zadat prostřednictvím dialogu.

Objekty Mpolygon

Aktualizace Service Pack 2

·          Práce s objekty MPolygon je nyní stabilnější.

Databázi Oracle

Aktualizace Service Pack 2

·         Uživatele MAPSYS lze úspěšně vytvořit v nastavení oborového modelu, pokud je nainstalován klient Oracle 11.2.0.2. 

Vykreslení

Aktualizace Service Pack 1

·         Je zvýšena stabilita aplikace Map 3D při tvorbě „Vykreslování plánu ostrůvku“ z neplatných geometrií.

Mračno bodů

Aktualizace Service Pack 1

·         Byl vyřešen problém nedostatku paměti při generování seskupených indexových souborů mračna bodů.

Aktualizace Service Pack 2

·         Mračno bodů s určitým CS je nyní možné vložit v orientaci vpravo a vygenerovat povrch.

Symbolizace vektorů

Aktualizace Service Pack 1

·         Prvky, které byly neviditelné, jsou nyní zobrazeny.

·         Prvky v rozšířených stylech lze nyní vybrat.

Hladina WMS

Aktualizace Service Pack 2

·         Stav úlohy lze úspěšně změnit pomocí hladiny WMS.

WORKFLOW

Aktualizace Service Pack 1

·         Pracovní postup analýzy vody FindNonSplitPointOnSection je nyní stabilní s kolineárními oblouky.

Návrat na začátek

Hlavní problémy aplikace AutoCAD, které tato aktualizace Service Pack řeší

·         Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

·         Obecné aktualizace Service Pack aplikace AutoCAD

Návrat na začátek

Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

Díky podrobným informacím od uživatelů, kteří použili nástroj Hlášení chyb od zákazníků, byla nalezena a opravena řada problémů. Byly aktualizovány následující příkazy a funkce:

Aktualizace Service Pack 1

·         3D manipulátory a úpravy,

·         .NET API

·         Pole,

·         ARX-ACUI,

·         ARX-Other,

·         DBX-ACDB

·         DBX-Other,

·         obrázek,

·         dotaz,

·         Materiály

·         otevření a uložení,

·         ostatní,

·         Vykreslení

·         Paleta Vlastnosti

·         pás karet,

·         Palety nástrojů

·         Visual LISP

·         Přiblížení/panoramování.

Návrat na začátek

Obecné aktualizace Service Pack aplikace AutoCAD

Byly opraveny následující chyby:

Nástroje 3D navigace

Aktualizace Service Pack 1

·         Nastavení nástroje 3Dconnexion není po provedení změn uloženo.

·         Zařízení 3Dconnexion neruší aktuální příkaz.

Aktualizace Service Pack 2

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní po přepnutí ze 3D výřezu na 2D výřez.

·         Možnost „Ponechat scénu svisle“ v dialogu Nastavení zařízení 3Dconnexion nelze změnit.

·         Neznámý příkaz „SPACEMOUSEACTION“ a zařízení nefunguje při používání zařízení 3Dconnexion.

3D modelování povrchu

Aktualizace Service Pack 1

·         Při vypnutém dynamickém zadání nedojde přetažením uzlu výšky vysunuté čáry vždy k prodloužení podle hodnoty a směru přetažení.

·         Při opětovném sestavení spirály na spline, kde výběr nebyl vložen, může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD. 

Aktualizace Service Pack 2

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní po použití příkazu ULOŽJAKO v některých výkresech, které byly obnoveny.

 

Nastavení měřítka poznámek

Aktualizace Service Pack 1

·         Při pokusu o načtení souboru DCL s chybami z dlouhého názvu souboru může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Popisek nástroje se nezobrazí, je-li v položce „AcEdInputPointMonitor::monitorInput“ nastaven další řetězec popisku nástroje.

·         Oprava rozhraní API: Tato oprava zajišťuje zachování vlastní barvy, vzoru čáry a tloušťky čáry při výběru entit včetně externích referencí.

Aktualizace Service Pack 2

·         Šířku sloupce MTEXT lze sbalit na nulu, když je externí reference svázána s nadřazeným výkresem.

·         Šířku sloupce MTEXT s poznámkami můžete sbalit na nulu, když je výkres uložen a znovu otevřen.

Pole,

Aktualizace Service Pack 2

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní při použití dialogu ARRAYCLASSIC s vybranými entitami těles a kliknutím na tlačítko náhledu.

·         Ve 32bitovém operačním systému se při náhledu příkazu ARRAYCLASSIC s velkým počtem vybraných položek může zobrazit varování, že „bude vytvořeno příliš mnoho objektů“.

·         Ve 32bitovém operačním systému se při použití příkazu ARRAYCLASSIC můžete setkat s tím, že objekty na uzamknutých hladinách budou odstraněny bez upozornění.

·         Bloky polí se nemusí zobrazit, pokud jsou připojeny jako externí reference.

ASM

Aktualizace Service Pack 2

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud výkresy obsahují šablonovaný povrch na různých hladinách a pokud jsou uloženy do starších verzí výkresu, například 2004.

Aplikace Autoloader

Aktualizace Service Pack 1

·         V aplikaci Autoloader dojde k chybě, když je parametr SeriesMax nastaven jako propojený.

·         Aplikace Autoloader načte částečný soubor CUI, ale nemusí jej zobrazit, pokud je balíček odstraněn a přeinstalován.

·         Pokud je platform="AutoCAD*", balíčky budou načteny v produktech ACAD a Vertical.

·         Přidání vlastních souborů CUI obsahujících vlastní ovládací prvky WPF pomocí aplikace Autoloader nefunguje, protože vyžaduje záznam v registru.

Aktualizace Service Pack 2

·         Cesty možností aplikace AutoCAD mohou být zkráceny, pokud je nainstalován zásuvný modul aplikace Inventor Fusion.

·         V aplikaci Autoloader dojde k chybě, chcete-li načíst upravený soubor CUIx.

·         Soubor ACFusion.cuix je nadále přidáván zpět do aplikace AutoCAD i po uvolnění.

Bloky

Aktualizace Service Pack 1

·         Při uchopování bloků obsahujících objekty OLE může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Úprava textu atributu v dialogu EATREDIT někdy způsobí závažnou chybu.

·         Je-li výkres uložen v nástroji Editor bloků, celý obsah výkresu je někdy ztracen a nahrazen obsahem upravovaného bloku.

·         Někdy dochází ke zpoždění při pokusu o úpravu bloků obsahujících parametr tabulky bloků.

·         Při otevírání Editoru bloků při pokusu o úpravu dynamického bloku, který obsahuje geometrii v uzamknuté hladině, může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Panel nástrojů EDBLOK se někdy po ukončení Editoru bloků neskryje.

Aktualizace Service Pack 2

·         Aplikaci AutoCAD může trvat dlouhou dobu po vložení externího bloku, který obsahuje velký počet filtrů hladin.

·         Dynamické bloky nemusí být aktualizovány, pokud je viditelná paleta Vlastnosti.

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní po změně pohledu během příkazu ARRAYCLASSIC nebo náhledu šrafování.

CUI (Přizpůsobitelné uživatelské rozhraní)

Aktualizace Service Pack 2

·         Místní nabídky se liší v závislosti na tom, jak jste načetli hlavní a podnikové nabídky.

Digitizér

Aktualizace Service Pack 1

·         Po povolení ovladače WinTab se může na příkazovém řádku zobrazovat chyba a tablet nebude fungovat. 

Ovladače displeje

Aktualizace Service Pack 1

·         Integrované čipové sady nevrací správný údaj o dostupné grafické paměti.

podpora DGN,

Aktualizace Service Pack 2

·         Typy čar DGN se mohou zobrazovat nekonzistentně.

·         Importovaný text kóty v souboru DGN není odeslán do kótovacího stylu.

Ovladače displeje

Aktualizace Service Pack 2

·         Při použití příkazu SKOPIE a SVLOŽ v 64bitovém operačním systému se může barva objektu změnit z původní barvy.

2D kreslení

Aktualizace Service Pack 2

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní, když je možnost autosave spuštěna s připojeným souborem PDF, který je ve velmi malém měřítku.

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud používáte příkazy, které upravují jednu z kót s kruhovou závislostí.

DWF

Aktualizace Service Pack 1

·         Oblouky a kružnice zobrazené na hraně vypadají jako jednoduchá čára. Dojde tím ke změně v ovladačích 2D DWF/DWFx, které je nevykreslí jako křivku, ale jako jednoduchou čáru.

DWG

Aktualizace Service Pack 1

·         Při použití příkazu „ZPĚT” ve výkresech, které mají velikost 2 gigabajty nebo větší, může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Kóty

Aktualizace Service Pack 1

·         Staniční kóty ve výkresovém prostoru neznázorňují správně vzdálenost z USS výkresového prostoru.

EPŘENOS

Aktualizace Service Pack 1

·         Při zavírání výkresu po použití funkce etransmitting pomocí rozhraní COM API může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Exchange

Aktualizace Service Pack 1

·         Ve službě Autodesk Exchange se může po aktualizaci na sériové číslo předplatného zobrazovat odkaz bez předplatného.

·         Pomocí ID přihlášení uživatele, které obsahovaly speciální znaky, například „@”, nebylo možné se přihlásit ke službám online.

Express Tools

Aktualizace Service Pack 1

·         Při použití příkazu OKOPIE může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Při práci s obrácenými křivkami může použitím příkazu overkill dojít k nesprávnému odstranění křivek.

·         Příkaz ODSTRAŇPŘESAHY nemusí správně fungovat, pokud existuje obloukový segment mezi dvěma segmenty čar.

Export do rozvržení

Aktualizace Service Pack 2

·         Při použití příkazu EXPORTROZVRŽENÍ může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Externí reference (XREF)

Aktualizace Service Pack 2

·         Měřítko souborů DGN se mění dle faktoru 1/12 po svázání externí reference.

Polích

Aktualizace Service Pack 2

·         Pole pro měřítko výřezu se zobrazí jako „Vlastní“ při otevření starších souborů, jako jsou například soubory aplikace AutoCAD 2009.

šrafy,

Aktualizace Service Pack 1

·         Při použití možnosti „samostatné šrafování” může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Obrázek

Aktualizace Service Pack 1

·         Soubory obrázků Quickbird TIFF s více rámečky nemusejí zobrazovat očekávané barvy.

·         Při pokusu o vložení souboru PSD aplikace Adobe Photoshop nebyl soubor viditelný v seznamu filtru souboru.

·         Při vložení souboru PSD aplikace AdobePhotoshop může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

dotaz,

Aktualizace Service Pack 2

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud při úpravě uzlů křivky pomocí otevření palety Vlastnosti.

hladina,

Aktualizace Service Pack 1

·         Změna barev hladin, které začínající nealfanumerickými znaky, může způsobit změnu barev jiných hladin.

·         Ovládací prvek stavu hladiny na pásu karet nerespektuje použité vlastnosti předefinování výřezu.

Rozvržení

Aktualizace Service Pack 2

·         Chybové hlášení se zobrazí na příkazovém řádku po přejmenování karty rozvržení, když je otevřen správce sady listů.

Modkaz

Aktualizace Service Pack 1

·         Při ukládání výkresů s multiodkazy do starších verzí může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Aktualizace Service Pack 2

·         Prodloužení čáry na multiodkazech můžete při spuštění určitých rutin LISP neočekávaně změnit.

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud používáte ve výkresech s odkazy možnost Kontrolovat standardy.

Dokumentace modelu

Aktualizace Service Pack 2

·         Dočasné soubory IDW s příponou „dwg.tmp“ jsou vytvořeny, když je soubor s výkresovými pohledy dokumentace modelu z aplikace AutoCAD 2013 otevřen v aplikaci AutoCAD 2012.

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní po kliknutí na tlačítko Publikovat pro výkresy s výkresovými pohledy vytvořenými v aplikaci AutoCAD 2013.

Modifikace

Aktualizace Service Pack 1

·         Při úpravách křivek může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Zkopírování objektů obsažených v blocích, které byly vloženy do výkresového prostoru, pomocí příkazu OKOPIE se nemusí zdařit.

Mtext

Aktualizace Service Pack 1

·         Hodnotu řádkování odstavce víceřádkového textu nelze po nastavení upravit.

·         Text nebo mtext s písmem TTF (True Type Font) je rozmazaný, tučný a zkreslený, pokud výřez není ortogonální, protože hodnoty XY nejsou přesně nula.

Aktualizace Service Pack 2

·         Aplikace AutoCAD LT se může začít chovat nestabilně při nastavení směru MTEXTu na vertikální na paletě Vlastnosti.

OLE (propojování a vkládání objektů)

Aktualizace Service Pack 1

·         Při kopírování ze souboru aplikace Excel zpět do aplikace AutoCAD může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Aktualizace Service Pack 2

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní, pokud používáte funkci OLE ke kopírování a vkládání obsahu aplikace Excel.

Otevření a uložení

Aktualizace Service Pack 1

·         Pokud výkres obsahuje řetězec „'%'” v názvu souboru, nelze jej otevřít z průzkumníka souborů.

UCHOP

Aktualizace Service Pack 2

·         Konečná hodnota čáry používá celkovou délku místo protažení/prodloužení.

·         Použití příkazu UCHOP, poté výběr řádku pomocí uzlů a nakonec protažení zadáním přesné vzdálenosti nemusí poskytnout očekávanou délku.

Ostatní

Aktualizace Service Pack 1

·         Aplikace AutoCAD může přestat odpovídat při ukládání a otevírání výkresů v systému s nainstalovanou aplikací Symantec Norton 360 verze 5.

·         Při použití rozhraní API Open() nelze otevřít výkresy vytvořené pomocí produktu jiné společnosti než Autodesk.

·         Při výběru osnovy v některých výkresech může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Po úpravě víceřádkového textu ve výřezu může být při ukončení programu narušena stabilita aplikace AutoCAD.

Aktualizace Service Pack 2

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní při otevírání výkresů s možnými poškozenými entitami pole.

parametrický výkres,

Aktualizace Service Pack 1

·         Plocha je chybná, pokud se na entity použijí totožná omezení.

Export do souboru PDF

Aktualizace Service Pack 1

·         Při použití příkazu Export do souboru PDF na soubory, které obsahují písmo MS Mincho, může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Podložení PDF,

Aktualizace Service Pack 1

·         Po uvolnění podložení PDF může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Po uvolnění nedefinovaného podložení PDF může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Při vykreslování výkresů obsahujících písmo „MS Mincho“ do formátu PDF může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Výkon

Aktualizace Service Pack 1

·         Výkresy, které obsahují mnoho hladin, se mohou stávat s každým přiblížením a panoramováním pomalejšími, pokud je aktivní pás karet.

·         Zvýšení výkonu v 64bitových rozhraních COM API.

Aktualizace Service Pack 2

·         Je-li zapnuta funkce DUSS, kurzor se může zmrazit po zavření editoru bloků.

Vykreslení

Aktualizace Service Pack 1

·         Při odeslání více výkresů do tiskáren Xerox může dojít ke ztrátě dat.

·         Při výběru náhledu vykreslení může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Aktualizace Service Pack 2

·         Soubory CTB, STB, PC3 a PMP nemusí být přidány do seznamu funkce eTransmit při přidání dalších vyhledávacích cest vykreslování.

Mračno bodů

Aktualizace Service Pack 2

·         Mračno bodů s určitým CS je nyní možné vložit v orientaci vpravo a vygenerovat povrch.

Publikovat

Aktualizace Service Pack 2

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní při publikování do formátu DWF.

Čištění

Aktualizace Service Pack 1

·         Při použití příkazu ČISTI může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Pás karet

Aktualizace Service Pack 1

·         Při otevírání výkresů z nabídky aplikace může na panelu vlastností pásu karet chybět v rozevíracím seznamu typů čar náhled typu čáry.

·         Rozevírací seznam pásu karet Výška textu může být při použití příkazu „TEXTEDIT” na více kót prázdný.

Aktualizace Service Pack 2

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní při ukončení systému Microsoft Windows 8.

Soubory SHP

Aktualizace Service Pack 2

·         Prvky jsou nyní viditelné po přidání dat SHP s prázdnými záznamy do mapy pomocí dotazu.  

Uchopení

Aktualizace Service Pack 1

·         Při zapnutém uchopení se kurzor nepřemisťuje po intervalech uchopení.

·         Zapnutím možnosti SNAPGRIDLEGACY dojde k obnovení původního chování uchopování kurzoru, pokud není aktivní žádný příkaz.

·         Obnoví původní chování uchopování při určitých příkazech výběru založených na jazyce LISP.

výběr,

Aktualizace Service Pack 1

·         V místní nabídce Tabulka sady listů ve Správci sady listů (SSM) chybí některé položky nabídky.

Aktualizace Service Pack 2

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní při kopírování rozsáhlé sady výběru.

·         Aplikace AutoCAD může být nestabilní při práci s připojenými křivkami spline.

Správce sady listů

Aktualizace Service Pack 1

·         V místní nabídce Tabulka sady listů ve Správci sady listů (SSM) chybí některé položky nabídky.

Aktualizace Service Pack 2

·         Můžete si všimnout vysokého využití sítě s protokolem SMB V2 (Server Message Block) při práci se správcem sady listů.

Spuštění

Aktualizace Service Pack 2

·         Aplikace AutoCAD se nemusí spustit, pokud nelze najít cestu operačního systému.

Tabulkách

Aktualizace Service Pack 1

·         Styl buňky je zašedlý při výběru uvnitř kterékoliv buňky.

·         Nabídka datových spojení je po vložení datového spojení do tabulky zašedlá.

Aktualizace Service Pack 2

·         Při úpravách datových propojení aplikace Excel se nezobrazí všechny informace.

Popisky nástrojů

Aktualizace Service Pack 2

·         Přizpůsobené popisky nástrojů nejsou zarovnány podle řádků.

Vylepšení uživatelského rozhraní

Aktualizace Service Pack 1

·         Při pokusu o upravení tečny EDITvrcholů křivky může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Při výběru skupiny, která obsahuje kvádr, může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Objekty v uzamknutých hladinách je možné postrčit.

·         Při interakci s nástrojem ViewCube při úpravách pomocí uzlů může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

·         Pokud jsou vypnuté místní nabídky, jsou akce výběru nebo křížení prováděné pravým tlačítkem nesprávné.

Visual Basic for Application (VBA)

Aktualizace Service Pack 1

·         AcFocusCtrl nelze vložit do formuláře jazyka VBA.

Aktualizace Service Pack 2

·         V 64bitovém operačním systému s načteným jazykem VBA nemusí být možné obnovit aplikaci AutoCAD po její minimalizaci.

Visual LISP

Aktualizace Service Pack 1

·         Při vkládání bloku s atributy založenými na hodnotě SYSPAR ATTDIA se zobrazí dialog atributů.

Styly zobrazení,

Aktualizace Service Pack 1

·         Při použití příkazu uchop ve 2D skrytém pohledu může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

Aktualizace Service Pack 2

·         Vizuální styly mohou být ztraceny při ukládání zpět do předchozí verze výkresu, například ve formátu souborů aplikace AutoCAD 2007.

Přiblížení/panoramování.

Aktualizace Service Pack 1

·         Při přibližování a oddalování indikátoru XY v rozvržení může dojít k narušení stability aplikace AutoCAD.

 

Návrat na začátek

Nový příkaz CLASSICARRAYDIALOG a systémová proměnná SNAPGRIDLEGACY

Aktualizace Service Pack přináší zpět funkci dialogu Pole zavedením nového příkazu CLASSICARRAYDIALOG. Nabízí také možnost obnovení původního chování uchopování pomocí nové systémové proměnné SNAPGRIDLEGACY:

CLASSICARRAYDIALOG
Umožňuje vytvářet kopie objektů v pravidelně uspořádaném pravoúhlém nebo polárním poli.

SNAPGRIDLEGACY
1 – vždy přichytit kurzor k rastru
0 – přichytit kurzor k rastru, pouze když aplikace AutoCAD vyzve k zadání bodu

Nahoru

Všeobecné informace o instalaci

·         Než začnete

·         Přepínače příkazového řádku systému Windows

Návrat na začátek

Než začnete

Při přípravě na instalaci této aktualizace pamatujte na následující pravidla:

Zálohování uživatelských souborů

Před použitím této aktualizace doporučujeme zálohovat všechny uživatelské soubory CUIx, MNR a MNL.

Oprávnění správce

Při instalaci budete dotázáni na původní instalační média nebo síťový obraz. Aby bylo možné tento servisní balíček použít, je nutné mít oprávnění správce k instalaci a odinstalaci produktů.

Síťové rozmístění

Správci mohou rozmístit aktualizaci Service Pack po síti pomocí Průvodce rozmístěním.

Informace o produktu

Po instalaci aktualizace Service Pack se aktualizované informace o produktu zobrazí v dialogu O aplikaci.

Restart

Po instalaci je vhodné restartovat systém, i když se nezobrazí výzva.

Nahoru

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Tato aktualizace umožňuje použití následujících přepínačů systému příkazového řádku systému Microsoft Windows:

·         /e – extrahuje soubor MSP ze spustitelného souboru aktualizace SP.

·         /q – potlačuje zprávu o dokončení po použití aktualizace SP. To je užitečné v případě, že k instalaci aktualizace Service Pack do více počítačů používáte skript nebo dávkový soubor.

Pokyny k používání přepínače /e příkazového řádku najdete v níže uvedených postupech instalace.

Nahoru

Pokyny k instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack na samostatnou instalaci

·         Použití této aktualizace Service Pack prostřednictvím místní sítě

·         Použití této aktualizace Service Pack na nový síťový administrativní obraz

·         Odinstalace této aktualizace

Návrat na začátek

Použití této aktualizace Service Pack na samostatnou instalaci

Chcete-li tuto aktualizaci Service Pack nainstalovat na jeden počítač, postupujte podle uvedených pokynů.

1.    Stáhněte si aktualizaci Service Pack a uložte ji do libovolné složky.

2.    Je-li třeba, vložte médium produktu (například instalační disk aplikace AutoCAD).

3.    Vyhledejte složku, do které jste uložili aktualizaci Service Pack, a dvakrát klikněte na spustitelný soubor (EXE).

Návrat na začátek

Použití této aktualizace Service Pack místní síti

Pro použití této aktualizace Service Pack v místní síti můžete využít službu InfoCenter. Podrobné informace o nastavení opravných aktualizací v místní síti jsou uvedeny v nápovědě k nástroji CAD Manager Control na kartě InfoCenter.

Poznámka: Nástroj CAD Manager Control lze nainstalovat z instalačního disku produktu. Vyberte možnost Instalovat nástroje a pomůcky a pak vyberte možnost Autodesk CAD Manager Tools.

Nahoru

Použití této aktualizace Service Pack pro síťový administrativní obraz

Následující způsob distribuce platí pouze pro administrativní obrazy vytvořené pomocí Průvodce rozmístěním. Po dokončení těchto postupů budou následující rozmístění produktu zahrnovat tuto aktualizaci Service Pack.

V každém případě připojte tuto aktualizaci Service Pack k rozmístění. Jediná vhodná doba, kdy je aktualizaci Service Pack vodné sloučit, je tehdy, pokud zamýšlíte distribuovat rozmístění prostřednictvím objektu zásad skupin.

Soubor s opravnou aktualizací (Service Pack), který stahujete, obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch), který se extrahuje ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extrahování). Příklad syntaxe naleznete v kroku 2 dále.

1.    Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE aktualizace Service Pack.

2.    V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klepněte na tlačítko OK.

<místní_disk:>\<název_opravné_aktualizace> /e <místní_disk:>\< název_opravné_aktualizace>.msp

3.    Vložte instalační médium produktu společnosti Autodesk a spusťte soubor setup.exe.

4.    Vyberte možnost Vytvořit rozmístění. Klepněte na tlačítko Další.

5.    Na stránce „Zahájit rozmísťování“ v poli „Určit umístění rozmístění“ zadejte sdílené síťové umístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz, nebo klepnutím na tlačítko „Procházet“ toto umístění vyhledejte. Uživatelé budou produkt instalovat z tohoto umístění.

6.    V poli „Určit název rozmístění“ zadejte název rozmístění.

7.    Pokračujte v průvodci rozmístěním, otevřete a nakonfigurujte rozmístění na stránce konfigurace produktu, klikněte na tlačítko Přidat a vyhledejte aktualizací Service Pack extrahovanou ve 2. kroku. Všimněte si, že aktualizace Service Pack byla přidána do pole Zahrnout aktualizaci/aktualizace z místního disku nebo místní sítě. Zavřete dialog a přejděte zpět k seznamu produktů.

8.    Podle pokynů Průvodce rozmístěním dokončete rozmístění aktualizace Service Pack.

Nahoru

Odinstalace této aktualizace

Aktualizaci Service Pack 2 aplikace AutoCAD Map 3D 2012 nelze odinstalovat. Chcete-li vrátit aplikaci AutoCAD Map 3D 2012 do původního stavu, je nutné ji odinstalovat a poté znovu nainstalovat.

Návrat na začátek

 


Copyright ©2012 Autodesk, Inc.