Soubor Readme k aktualizaci Service Pack 1 aplikace Autodesk® Infrastructure Map Server 2013

Děkujeme, že jste si stáhli aktualizaci Service Pack 1 aplikace Autodesk Infrastructure Map Server 2013.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý tento dokument. Pokud budete chtít dokument používat i později, můžete si jej uložit na pevný disk nebo vytisknout.

Obsah

Pro koho je tato aktualizace Service Pack určena?

Aktualizace Service Pack 1 je určena pro aplikaci Autodesk Infrastructure Map Server 2013 ve všech jazycích a podporovaných operačních systémech. Aktualizaci Service Pack 1 lze použít pro následující verze produktu. Zkontrolujte, zda instalujete správnou aktualizaci softwaru.

32bitový produkt (Windows)

Aktualizace (Windows)

Aplikace Autodesk Infrastructure Map Server 2013

InfrMapServer2013Update1.exe

Aplikace Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2013

WebServer2013Update1.exe

Aplikace Autodesk Infrastructure Studio 2013

Studio2013Update1.exe

Rozšíření Autodesk Infrastructure Application Extension 2013

AppExt2013Update1.exe

Aplikace Autodesk Infrastructure Administrator 2013

InfrastructureAdmin2013_Win32_SP1.exe

 

32bitový produkt (Linux)

Aktualizace (Linux)

Aplikace Autodesk Infrastructure Map Server 2013

infrastructuremapserver2013-server-2.4.0.5802-1.i386.rpm.bin

Aplikace Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2013

infrastructuremapserver2013-webextension-2.4.0.5802-1.i386.rpm.bin

FDO

fdo-3.7.0.6401-1.tar.gz

 

64bitový produkt (Windows)

Aktualizace (Windows)

Aplikace Autodesk Infrastructure Map Server 2013

InfrMapServer2013Update1.x64.exe

Aplikace Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2013

WebServer2013Update1.x64.exe

Aplikace Autodesk Infrastructure Application Extension 2013

AppExt2013Update1.x64.exe

Aplikace Autodesk Infrastructure Administrator 2013

InfrastructureAdmin2013_x64_SP1.exe

Návrat na začátek

Podporované operační systémy

Tuto aktualizaci lze použít v následujících operačních systémech.

Aplikace Autodesk Infrastructure Map Server 2013 / Aplikace Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2013:

Aplikace Autodesk Infrastructure Studio:

Aplikace Autodesk Infrastructure Administrator 2013

Návrat na začátek

Informace pro uživatele systému Windows Vista a Windows 7

Pokud použijete aktualizaci aplikace Autodesk Infrastructure Studio , když je aplikace Autodesk Infrastructure Studio spuštěna, nedoporučuje se klikat na možnost „Automaticky zavřít aplikace a pokusit se je spustit po dokončení instalace“. Raději aplikaci Autodesk Infrastructure Studio zavřete ručně a po zobrazení výzvy stiskněte tlačítko „Ignorovat“. Po nainstalování aktualizace je doporučeno systém restartovat.

Návrat na začátek

Hlavní problémy, které tato aktualizace Service Pack řeší

Rozhraní API

·         Byly odstraněny potíže s nevrácením paměti v metodě ResourceService.SetResource().

Základní webové rozvržení

·         Možnost Zoom nyní funguje po aktualizaci měřítka mapy správně.

Kóta

·         Při práci s ortogonální kótou lze nyní otevřít dialogy v běžném stavu.

Vyhledání prvku

·         Při vyhledávání jakékoli polohy a vícenásobném zvýrazňování je nyní možné získat správný výsledek.

Flexibilní rozvržení webových stránek

·         Vybrané objekty oborového modelu lze nynísprávně zvýraznit.

·         Při práci s komerčními hladinami nebo procházení pomocí mobilního prohlížeče se již nezobrazí zpráva o autorských právech společnosti Google .

FDO ODBC

·         Při připojení k datům Teradata pomocí ODBC FDO se již nezobrazí chybové hlášení.

Tvar

·         Při použití rozevíracího seznamu Rozšířené v aplikaci Application Extension se již nezobrazují chybová hlášení.

Výkon

·         Démon aplikace MGServer je při spouštění skriptu jazyka Java stabilnější.

TB jiné

·         V aplikaci Application Extension nyní uživatelská oprávnění fungují správně.

Návrat na začátek

Všeobecné informace o instalaci

Při přípravě instalace aktualizace Service Pack 1 pamatujte na následující skutečnosti:

Záloha úložišť

Správci musí zálohovat aktuální instalace a úložiště nejlepším možným způsobem.

Záloha konfiguračních souborů

Správci musí zálohovat několik konfiguračních souborů. Více informací naleznete níže.

Windows

 • ..\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2013\Bin\serverconfig.ini
 • ..\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2013\wfs\ogcwfsservice.config.awd (Tento soubor se běžně upravuje pomocí aplikace Site Administrator.)
 • ..\Autodesk\Autodesk Infrastructure Map Server 2013\wms\ogcwmsservice.config.awd (Tento soubor se běžně upravuje pomocí aplikace Site Administrator.)
 • ..\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2013\apache2\conf\httpd.conf
 • ..\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2013\apache2\conf\mapguide.conf
 • ..\Autodesk\Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2013\php\lib\php.ini

Linux

·         opt/Autodesk/Autodesk Infrastructure Map Server 2013/bin/serverconfig.ini

·         opt/Autodesk/Autodesk Infrastructure Map Server 2013/wfs/ogcwfsservice.config.awd (Tento soubor se běžně upravuje pomocí aplikace Site Administrator.)

·         opt/Autodesk/Autodesk Infrastructure Map Server 2013/wms/ogcwmsservice.config.awd (Tento soubor se běžně upravuje pomocí aplikace Site Administrator.)

·         opt/Autodesk/Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2013/apache2/conf/httpd.conf

·         opt/Autodesk/Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2013/apache2/conf/mapguide.conf

·         opt/Autodesk/Autodesk Infrastructure Web Server Extension 2013/php/lib/php.ini

Zastavení služeb

Správci musí před použitím aktualizace zavřít všechny aplikace, zejména jakékoli služby týkající se aplikace Map Server , například službu aplikace Infrastructure Map Server nebo servery IIS/Apache/Tomcat.

Oprávnění správce

Aby bylo možné tuto aktualizaci použít, je nutné mít oprávnění správce k instalaci a odinstalaci produktů.

Restart

Po instalaci je vhodné restartovat systém, i když se nezobrazí výzva.

 Návrat na začátek

Pokyny k instalaci

Z webové stránky podpory produktů stáhněte příslušné soubory aktualizace pro svůj operační systém. Zkopírujte soubory aktualizace do dočasné složky ve svém počítači a spusťte soubory podle níže uvedeného popisu.

Poznámka: Aktualizace systému Windows je pouze aktualizací podmnožiny souborů. Aktualizace systému Linux je úplnou instalací.

Instalace aktualizace rozšíření serverové/webové/aplikace v systému Windows

1.  Stáhněte následující soubory aktualizace a uložte je do libovolné složky:

 • InfrMapServer2013Update1.exe nebo InfrMapServer2013Update1.x64.exe
 • WebServer2013Update1.exe nebo WebServer2013Update1.x64.exe
 • AppExt2013Update1.exe nebo AppExt2013Update1.x64.exe

2.  Zastavte službu aplikace Autodesk Infrastructure Map Server 2013 a služby webového serveru. 

3.  Spusťte soubory aktualizace, které jste stáhli v kroku 1.

4.  Nahraďte jakékoli přepsané konfigurační soubory uvedené v předchozí části.

5.  Restartujte služby, připojte se k aplikaci Infrastructure Map Server Site Administrator a přesvědčte se, zda vše funguje správně.

Instalace aktualizace serveru/webových stránek/FDO v systému Linux

1.  Stáhněte soubory aktualizace a uložte je do libovolné složky jako /tmp:

 • infrastructuremapserver2013-server-2.4.0.5802-1.i386.rpm.bin
 • infrastructuremapserver2013-webextension-2.4.0.5802-1.i386.rpm.bin
 • fdo-3.7.0.6401-1.tar.gz

Poznámka: Zkontrolujte, zda jste stáhli a naistalovali správné soubory aktualizace serverového a webového rozšíření pro svůj jazyk, například německou, japonskou nebo francouzskou verzi atd. Pokud například používáte německou verzi aplikace Infrastructure Map Server, musíte stáhnout soubory infrastructuremapserver2013deu-server-2.4.0.5802-1.i386.rpm a infrastructuremapserver2013deu-webextension-2.4.0.5802-1.i386. Soubor aktualizace FDO není specifický pro jednotlivé jazyky.

2.  Zastavte službu aplikace Infrastructure Map Server 2013, server Apache a případně server Tomcat.

3.  Zálohujte složku úložišť ze složky /opt/Autodesk/Autodesk Infrastructure Map Server 2013/ do jiného adresáře mimo podadresáře aplikace společnosti Autodesk, například do složky /tmp. Nová instalace nepřepíše aktuální úložiště. Zálohování je pouze preventivním opatřením.

4.  Potvrďte nainstalovanou verzi aplikace Infrastructure Map Server pomocí:

rpm -qa | grep mapserver

5.  Odinstalujte aplikaci Infrastructure Web Server Extension pomocí:

rpm -e infrastructuremapserver2013-webextension-2.4.0.5418-1

6.  Odinstalujte aplikaci Infrastructure Map Server pomocí:

rpm -e infrastructuremapserver2013-server-2.4.0.5418-1

7.  Přejděte do složky /usr/local/fdo-3.6.0 a odinstalujte FDO pomocí možnosti:

./odinstalovat

8.  Přejděte do složky, kam byly zkopírovány nové instalační soubory.

9.  Extrahovat soubory FDO pomocí:

tar -xzvf fdo-3.7.0.6401-1.tar.gz

10. Přejděte do složky fdo-3.6.0.11003-1 a proveďte možnost:

./instalovat

11. Chcete-li extrahovat soubory serverového a webového rozšíření, proveďte následující možnosti:

./infrastructuremapserver2013-server-2.4.0.5802-1.i386-rpm.bin
./infrastructuremapserver2013-webextension-2.4.0.5802-1.i386-rpm.bin
Po zobrazení výzvy k přijmutí licenčních smluv, zadejte „Ano“.

12. Serverové rozšíření nainstalujete pomocí:

rpm -ivh infrastructuremapserver2013-server-2.4.0.5802-1.i386.rpm

13. Webová rozšíření nainstalujete pomocí:

rpm -ivh infrastructuremapserver2013-webextension-2.4.0.5802-1.i386.rpm

14. Nahraďte jakékoli přepsané konfigurační soubory podle popisu v předchozí části.

15. Restartujte služby, připojte se k aplikaci Infrastructure Map Server Administrator a přesvědčte se, zda vše funguje správně.

Instalace aktualizace aplikace Autodesk Infrastructure Studio v systému Windows

1.  Stáhněte soubor aktualizace a uložte ho do libovolné složky.

 • Studio2013Update1.exe

2.  Ukončete aplikaci Autodesk Infrastructure Studio 2013

3.  Spusťte soubor aktualizace, který jste stáhli v kroku 1.

4.  Restartujte aplikaci Autodesk Infrastructure Studio 2013.

Instalace aktualizace aplikace Autodesk Infrastructure Administrator 2013 v systému Windows

1.  Stáhněte soubor aktualizace a uložte ho do libovolné složky.

 • InfrastructureAdmin2013_Win32_SP1.exe nebo InfrastructureAdmin2013_x64_SP1.exe

2.  Ukončete aplikaci Autodesk Infrastructure Administrator 2013. 

3.  Spusťte soubor aktualizace, který jste stáhli v kroku 1.

4.  Restartujte aplikaci Autodesk Infrastructure Administrator 2013.

 Návrat na začátek

Odinstalace aktualizace Service Pack

Aktualizaci Service Pack 1 aplikace Autodesk Infrastructure Map Server 2013 nelze odinstalovat. Chcete-li se vrátit k původnímu stavu aplikace, je nutné odinstalovat aplikaci Autodesk Infrastructure Map Server 2013 a přeinstalovat ji.

Návrat na začátek

Copyright © 2013 Autodesk, Inc.