Autodesk®
Zbiorcza poprawka hotfix 1 dla programu Autodesk Vault 2014 Service Pack 1 (DL21995541)

Kontynuując starania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości produktów, firma Autodesk opublikowała niniejszą poprawkę zbiorczą, która zapewnia wiele aktualizacji dla programu Autodesk Vault 2014 dodatek Service Pack 1.

W tym pliku README wyjaśniono, jak zainstalować tę poprawkę, a także zamieszczono inne ważne informacje na temat tej aktualizacji.

Spis treści


Opisy problemów
Wymagania systemowe
Zależne pliki
Weryfikacja aktualizacji
Instrukcje instalacji
Uwaga prawna

Opisy problemów

 1. W oknie dialogowym zatwierdzania zlecenia zmiany jest teraz obsługiwane uwierzytelnianie systemu Windows.
 2. Rozwiązano problem z kolejnością sortowania zmian, który powodował, że funkcje „dołączanie pliku” i „edycja zestawienia komponentów elementu” nie działały.
 3. Rozwiązano problemy z wieloma dostawcami właściwości źródła danych, aby zapobiec błędom związanym z wpisywaniem plików DWG i awariami procesu roboczego usług IIS.
 4. Klient WWW loguje się teraz poprawnie po automatycznym wylogowaniu.
 5. Dodanie nowej właściwości do zreplikowanego pliku i próba wypisania pliku lub edycji właściwości powodowało nieprawidłowo błąd „Brak żądanego pliku w magazynie plików".

Wymagania systemowe


Klient

 • Autodesk Vault Basic 2014 SP1
 • Autodesk Vault Workgroup 2014 SP1
 • Autodesk Vault Professional 2014 SP1
 • Server

 • Autodesk Data Management Server 2014 SP1 (Basic)
 • Autodesk Data Management Server 2014 SP1 (Workgroup)
 • Autodesk Data Management Server 2014 SP1 (Professional)

 • Zależne pliki


 • DWGReader.dll
 • DwgLibrary.dll
 • Connectivity.WebClient.Framework.dll
 • Connectivity.Vault.dll
 • Connectivity.ProductStream.dll
 • Connectivity.Indexers.AcadIndexer.dll
 • Connectivity.Explorer.ChangeOrderFW.dll
 • Connectivity.ContentSourcePropertyProviders.dll
 • Connectivity.ContentSourceProperties.dll

 • Weryfikacja aktualizacji

 • Zaktualizowany plik DwgLibrary.dll ma datę 20 sierpnia 2013.
 • Wszystkie inne zaktualizowane pliki są w wersji 18.1.8.10.
 • Instrukcje instalacji


  INSTALACJA KLIENTA

  1. Pobierz plik poprawki hotfix do katalogu tymczasowego na stacji roboczej.
  2. Wyodrębnij plik DL21995541_Client.msp do katalogu tymczasowego.
  3. Kliknij dwukrotnie plik DL21995541_Client.msp, aby zainstalować poprawkę.
  4. Zainstaluj poprawkę hotfix na każdej stacji roboczej.

  INSTALACJA SERWERA

  OSTRZEŻENIE: Postępowanie niezgodne z poniższymi instrukcjami może doprowadzić do niesprawności stanowisk.

  UWAGA: Przed zastosowaniem tej aktualizacji należy się upewnić, że została skutecznie wykonana kopia zapasowa.


  POJEDYNCZA LOKALIZACJA

  Instalacja poprawki

  1. Zresetuj usługę sieci WWW w programie Autodesk Data Management Server (ADMS), wpisując polecenie „iisreset” w wierszu polecenia.
  2. Uruchom plik DL21995541_Server.msp na serwerze, aby zainstalować poprawkę.
  3. Otwórz program ADMS Console i przeprowadź migrację wszystkich baz danych i bibliotek, które nie przeszły jeszcze migracji.
   1. UWAGA: Konieczne może być odłączenie bazy danych, która nie przeszła migracji, jeśli aktualizacja służy rozwiązaniu problemu z migracją.
  4. Zamknij aplikację ADMS Console.

  Aktualizacja bazy danych

  1. Otwórz wiersz polecenia i przejdź do miejsca zainstalowania programu Connectivity.ADMSConsole.exe.
  2. Uruchom operację ADMS b2bmigrate w wierszu polecenia:
   1. Przykład: Connectivity.ADMSConsole.Exe -Ob2bmigrate -VUadministrator -VPhasło_administratora -DBUużytkownik_sql -DBPhasło_sql
   2. UWAGA: Zastąp ciąg „hasło_administratora” odpowiednim hasłem administratora w przełączniku -VP.
   3. Dwa ostatnie parametry wiersza polecenia są wymagane tylko wtedy, gdy hasło „sa” nie jest hasłem domyślnym.
  3. Po ukończeniu operacji b2bmigrate zostanie wyświetlone okno dialogowe „Migracja pomyślna”.
  4. W razie potrzeby otwórz konsolę ADMS i dołącz wcześniej odłączone bazy danych.


  WIELE WITRYN (replikacja plików)

  Instalacja poprawek hotfix — ma zastosowanie do każdego programu Autodesk Data Management Server (ADMS).

  1. Uruchom ponownie usługę sieci WWW, wpisując „iisreset” w wierszu polecenia.
  2. Uruchom plik DL21995541_Server.msp na serwerze ADMS, aby zainstalować poprawkę.
  3. Powtórz powyższe czynności dla wszystkich serwerów ADMS.
  4. Otwórz jeden program ADMS Console i przeprowadź migrację wszystkich baz danych i bibliotek, które nie przeszły jeszcze migracji.
   1. UWAGA: Konieczne może być odłączenie bazy danych, która nie przeszła migracji, jeśli aktualizacja służy rozwiązaniu problemu z migracją.
  5. Zamknij aplikację ADMS Console.

  Aktualizacja baz danych — przeprowadzana RAZ z pojedynczego wystąpienia programu Autodesk Data Management Server (ADMS).

  1. OSTRZEŻENIE: NIE WYKONUJ KOLEJNYCH CZYNNOŚCI, dopóki aktualizacja nie zostanie pomyślnie zastosowana na WSZYSTKICH serwerach ADMS.
  2. Otwórz wiersz polecenia i przejdź do miejsca zainstalowania programu Connectivity.ADMSConsole.exe.
  3. Uruchom operację ADMS b2bmigrate w wierszu polecenia:
   1. Przykład: Connectivity.ADMSConsole.Exe -Ob2bmigrate -VUadministrator -VPhasło_administratora -DBUużytkownik_sql -DBPhasło_sql
   2. UWAGA: Zastąp ciąg „hasło_administratora” odpowiednim hasłem administratora w przełączniku -VP.
   3. Dwa ostatnie parametry wiersza polecenia są wymagane tylko wtedy, gdy hasło „sa” nie jest hasłem domyślnym.
  4. Po ukończeniu operacji b2bmigrate zostanie wyświetlone okno dialogowe „Migracja pomyślna”.
  5. W razie potrzeby otwórz konsolę ADMS i dołącz wcześniej odłączone bazy danych.


  POŁĄCZONA GRUPA ROBOCZA (replikacja plików i replikacja SQL)

  Instalacja poprawek hotfix — ma zastosowanie do każdego programu Autodesk Data Management Server (ADMS) we wszystkich grupach roboczych.

  1. Uruchom ponownie usługę sieci WWW, wpisując „iisreset” w wierszu polecenia.
  2. Uruchom plik DL21995541_Server.msp na serwerze ADMS, aby zainstalować poprawkę.
  3. Powtórz powyższe czynności dla wszystkich serwerów ADMS we wszystkich grupach roboczych.
  4. Otwórz jeden serwer ADMS Console w grupie roboczej wydawców i przeprowadź migrację wszystkich baz danych i bibliotek, które nie przeszły jeszcze migracji.
   1. UWAGA: Konieczne może być odłączenie bazy danych, która nie przeszła migracji, jeśli aktualizacja służy rozwiązaniu problemu z migracją.
  5. Zamknij aplikację ADMS Console.

  Aktualizacja baz danych — wykonywana RAZ z pojedynczego serwera Autodesk Data Management Server (ADMS) tylko w grupie roboczej wydawców.

  1. OSTRZEŻENIE: NIE WYKONUJ KOLEJNYCH czynności, dopóki poprawki nie zostaną pomyślnie zastosowane na WSZYSTKICH serwerach ADMS.
  2. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że wszystkie grupy robocze są w trybie online i są dostępne. Nie można kontynuować pracy, dopóki w oknie dialogowym Status replikacji | Scal informacje
   nie zostanie wyświetlony komunikat „Waiting 60 second(s) before polling for further changes”. dla wszystkich replikowanych repozytoriów i bibliotek.
  3. Otwórz wiersz polecenia i przejdź do miejsca zainstalowania programu Connectivity.ADMSConsole.exe.
  4. Uruchom operację ADMS b2bmigrate w wierszu polecenia:
   1. Przykład: Connectivity.ADMSConsole.Exe -Ob2bmigrate -VUadministrator -VPhasło_administratora -DBUużytkownik_sql -DBPhasło_sql
   2. UWAGA: Zastąp ciąg „hasło_administratora” odpowiednim hasłem administratora w przełączniku -VP.
   3. Dwa ostatnie parametry wiersza polecenia są wymagane tylko wtedy, gdy hasło „sa” nie jest hasłem domyślnym.
  5. Po ukończeniu operacji b2bmigrate zostanie wyświetlone okno dialogowe „Migracja pomyślna”.
   1. UWAGA: pomyślne przeprowadzenie migracji może potrwać dłuższą chwilę, ponieważ aktualizacje baz danych muszą zostać wykorzystane przez grupy robocze subskrybentów.
  6. W razie potrzeby otwórz konsolę ADMS i dołącz wcześniej odłączone bazy danych.


  Uwaga prawna

  Autodesk does not guarantee that you will be able to successfully download or implement any hotfix, utility, service pack or workaround, or any of the tips, tricks, examples or suggestions outlined in any Autodesk product support technical documents. Technical documents, hotfixes, utilities, service packs and workarounds are subject to change without notice to you. Autodesk provides technical documents, hotfixes, utilities, service packs and workarounds "as is" without warranty of any kind, whether express or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. In no event shall Autodesk or its suppliers be liable for any damages whatsoever including direct, indirect, incidental, consequential, loss of data, or loss of business profits or special damages, that may occur as a result of implementing any hotfix, utility, service pack or workaround, or any suggestion outlined in any Autodesk product support technical document, even if Autodesk or its suppliers have been advised of the possibility of such damages.  Copyright © 2013 Autodesk, Inc.