Autodesk®
Kumulativní oprava hotfix 2 pro aplikaci Autodesk Vault 2014 Service Pack 1 (DL22258964)

V rámci svého trvalého úsilí o poskytování produktů vysoké kvality vydala společnost Autodesk tuto kumulativní opravu hotfix, která poskytuje více různých aktualizací aplikace Autodesk Vault 2014 Service Pack 1.

V tomto souboru Readme je uveden postup instalace opravy hotfix a další důležité informace týkající se této aktualizace.

OBSAH


Popis problémů
Systémové požadavky
Související opravy hotfix
Známé problémy
Upozornění
Ovlivněné soubory
Ověření aktualizace
Pokyny k instalaci
Právní upozornění

Popis problémů

Aktualizace provedené kumulativní opravou hotfix 2

 1. Pokud dva soubory DWG odkazují na stejné číslo součásti a jeden z nich je vydán, provedení příkazu Přiřadit položku u druhého z nich může způsobit chybu 1455.
 2. Byl vyřešen problém, který mohl bránit ve spuštění úlohám serveru prováděným na pozadí.
 3. Při výběru položky Datové karty na pásu karet doplňku Vault aplikace Inventor po zařazení souborů do složky úložiště, jejíž název obsahoval jednoduché uvozovky, docházelo k neznámé chybě serveru.
 4. Při přihlášení k serveru ADMS pomocí ověřování systému Windows a následném výběru možnosti Správa docházelo k chybě „Reference objektu není nastavena jako instance objektu.“.

Aktualizace provedené kumulativní opravou hotfix 1

 1. Dialog schválení změnového příkazu nyní podporuje ověřování systému Windows.
 2. Bylo opraveno chybné pořadí řazení, výsledkem jehož použití byla nefunkčnost připojování souborů a úprav rozpisky položky.
 3. Bylo vyřešeno více problémů s poskytovateli hodnot vlastností zdrojů obsahu, které bránily zařazování souborů DWG a způsobovaly chyby pracovního procesu služby IIS.
 4. Webový klient se nyní po automatickém odhlášení opět správně přihlásí.
 5. Při přidání nové vlastnosti do replikovaného souboru a pokusu o vydání souboru nebo úpravu vlastnosti byla dříve nesprávně ohlášena chyba „Vyžádaný soubor nebyl nalezen v úložišti souborů.“.

Systémové požadavky


Klient

 • Autodesk Vault Basic 2014 SP1
 • Autodesk Vault Workgroup 2014 SP1
 • Autodesk Vault Professional 2014 SP1
 • Server

 • Autodesk Data Management Server 2014 SP1 (Basic)
 • Autodesk Data Management Server 2014 SP1 (Workgroup)
 • Autodesk Data Management Server 2014 SP1 (Professional)

 • Související opravy hotfix


  Tato oprava hotfix zahrnuje aktualizace prováděné kumulativní opravou hotfix 1 pro aplikaci Autodesk Vault 2014 Service Pack 1 (DL21995541).


  Známé problémy  Upozornění  Ovlivněné soubory


 • Connectivity.ProductStream.dll​​
 • Connectivity.InCAD.ViewModel.dll​
 • Connectivity.Platform.dll
 • Connectivity.Application.VaultManager.dll
 • DWGReader.dll
 • DwgLibrary.dll
 • Connectivity.WebClient.Framework.dll
 • Connectivity.Vault.dll
 • Connectivity.Indexers.AcadIndexer.dll
 • Connectivity.Explorer.ChangeOrderFW.dll
 • Connectivity.ContentSourcePropertyProviders.dll
 • Connectivity.ContentSourceProperties.dll

 • Ověření aktualizace

 • Aktualizovaný soubor DwgLibrary.dll má datum poslední úpravy 20. srpna 2013.
 • Všechny ostatní aktualizované soubory jsou verze 18.1.8.20.
 • Pokyny k instalaci


  INSTALACE KLIENTA

  1. Stáhněte opravu hotfix do dočasné složky v pracovní stanici.
  2. V dočasné složce extrahujte soubor DL22258964_Client.msp.
  3. Dvojitým kliknutím na soubor DL22258964_Client.msp nainstalujte opravu hotfix.
  4. Nainstalujte opravu hotfix ve všech používaných pracovních stanicích.

  INSTALACE SERVERU

  UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto pokynů v plném rozsahu může mít za následek nepoužitelnost pracovišť.

  POZNÁMKA: Před použitím jakýchkoliv oprav hotfix vždy nejprve proveďte úspěšné zálohování.


  JEDNO PRACOVIŠTĚ

  Instalace opravy hotfix

  1. Zadáním příkazu iisreset na příkazovém řádku resetujte webovou službu na serveru Autodesk Data Management Server (ADMS).
  2. Spuštěním souboru DL22258964_Server.msp na serveru nainstalujte opravu hotfix.
  3. Spusťte konzolu serveru ADMS a před pokračováním migrujte všechny nemigrované databáze a knihovny.
   1. POZNÁMKA: Pokud aktualizace ohlásí problém s migrací, může být nutné odpojit nemigrované databáze.
  4. Ukončete aplikaci ADMS Console.

  Aktualizace databází

  1. Otevřete příkazový řádek a přejděte do umístění, kde je nainstalována aplikace Connectivity.ADMSConsole.exe.
  2. V režimu příkazového řádku spusťte příkaz konzole ADMS b2bmigrate:
   1. Příklad: Connectivity.ADMSConsole.Exe -Ob2bmigrate -VUadministrator -VPadmin_password -DBUsql_user -DBPsql_password
   2. POZNÁMKA: Řetězec admin_password v přepínači -VP nahraďte odpovídajícím heslem správce.
   3. Poslední dva parametry příkazového řádku jsou požadovány, pouze pokud heslo SA není výchozí heslo.
  3. Po dokončení operace b2bmigrate se zobrazí dialog potvrzující úspěšnost jejího provedení.
  4. Pokud je to nutné, otevřete konzolu ADMS a připojte všechny dříve odpojené databáze.


  VÍCE PRACOVIŠŤ (replikace souborů)

  Instalace opravy hotfix – provádí se na každém serveru Autodesk Data Management Server (ADMS).

  1. Zadáním příkazu iisreset na příkazovém řádku resetujte webovou službu.
  2. Spuštěním souboru DL22258964_Server.msp na serveru ADMS nainstalujte opravu hotfix.
  3. Předchozí kroky opakujte u všech serverů ADMS.
  4. Spusťte jednu konzolu serveru ADMS a před pokračováním migrujte všechny nemigrované databáze a knihovny.
   1. POZNÁMKA: Pokud aktualizace ohlásí problém s migrací, může být nutné odpojit nemigrované databáze.
  5. Ukončete aplikaci ADMS Console.

  Aktualizace databází – provádí se JEDNOU z JEDNÉ instance serveru Autodesk Data Management Server (ADMS).

  1. UPOZORNĚNÍ: NEPOKRAČUJTE, dokud nebudou opravou hotfix úspěšně opraveny VŠECHNY servery ADMS.
  2. Otevřete příkazový řádek a přejděte do umístění, kde je nainstalována aplikace Connectivity.ADMSConsole.exe.
  3. V režimu příkazového řádku spusťte příkaz konzole ADMS b2bmigrate:
   1. Příklad: Connectivity.ADMSConsole.Exe -Ob2bmigrate -VUadministrator -VPadmin_password -DBUsql_user -DBPsql_password
   2. POZNÁMKA: Řetězec admin_password v přepínači -VP nahraďte odpovídajícím heslem správce.
   3. Poslední dva parametry příkazového řádku jsou požadovány, pouze pokud heslo SA není výchozí heslo.
  4. Po dokončení operace b2bmigrate se zobrazí dialog potvrzující úspěšnost jejího provedení.
  5. Pokud je to nutné, otevřete konzolu ADMS a připojte všechny dříve odpojené databáze.


  PROPOJENÁ PRACOVNÍ SKUPINA (replikace souborů a SQL)

  Instalace opravy hotfix – provádí se na každém serveru Autodesk Data Management Server (ADMS) ve všech pracovních skupinách.

  1. Zadáním příkazu iisreset na příkazovém řádku resetujte webovou službu.
  2. Spuštěním souboru DL22258964_Server.msp na serveru ADMS nainstalujte opravu hotfix.
  3. Předchozí kroky opakujte u všech serverů ADMS ve všech pracovních skupinách.
  4. Spusťte jednu konzolu serveru ADMS v pracovní skupině vydavatelského serveru a před pokračováním migrujte všechny nemigrované databáze a knihovny.
   1. POZNÁMKA: Pokud aktualizace ohlásí problém s migrací, může být nutné odpojit nemigrované databáze.
  5. Ukončete aplikaci ADMS Console.

  Aktualizace databází – provádí se JEDNOU z JEDNOHO serveru Autodesk Data Management Server (ADMS) POUZE v pracovní skupině vydavatelského serveru.

  1. UPOZORNĚNÍ: NEPOKRAČUJTE, dokud nebudou opravou hotfix úspěšně opraveny VŠECHNY servery ADMS ve všech pracovních skupinách.
  2. Než budete pokračovat, zkontrolujte, zda jsou všechny pracovní skupiny v režimu online a dostupné. Nepokračujte, dokud se v dialogu Stav replikace | Sloučit informace
   nezobrazí informace „Čeká se 60 sekund před zahájením dotazování na další změny.“ u každého replikovaného úložiště a knihovny.
  3. Otevřete příkazový řádek a přejděte do umístění, kde je nainstalována aplikace Connectivity.ADMSConsole.exe.
  4. V režimu příkazového řádku spusťte příkaz konzole ADMS b2bmigrate:
   1. Příklad: Connectivity.ADMSConsole.Exe -Ob2bmigrate -VUadministrator -VPadmin_password -DBUsql_user -DBPsql_password
   2. POZNÁMKA: Řetězec admin_password v přepínači -VP nahraďte odpovídajícím heslem správce.
   3. Poslední dva parametry příkazového řádku jsou požadovány, pouze pokud heslo SA není výchozí heslo.
  5. Po dokončení operace b2bmigrate se zobrazí dialog potvrzující úspěšnost jejího provedení.
   1. POZNÁMKA: Provedení úspěšné migrace může chvíli trvat, protože aktualizace databází musí být zpracovány pracovními skupinami účastnických serverů.
  6. Pokud je to nutné, otevřete konzolu ADMS a připojte všechny dříve odpojené databáze.


  Právní upozornění

  Autodesk does not guarantee that you will be able to successfully download or implement any hotfix, utility, service pack or workaround, or any of the tips, tricks, examples or suggestions outlined in any Autodesk product support technical documents. Technical documents, hotfixes, utilities, service packs and workarounds are subject to change without notice to you. Autodesk provides technical documents, hotfixes, utilities, service packs and workarounds "as is" without warranty of any kind, whether express or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. In no event shall Autodesk or its suppliers be liable for any damages whatsoever including direct, indirect, incidental, consequential, loss of data, or loss of business profits or special damages, that may occur as a result of implementing any hotfix, utility, service pack or workaround, or any suggestion outlined in any Autodesk product support technical document, even if Autodesk or its suppliers have been advised of the possibility of such damages.  Copyright © 2013 Autodesk, Inc.