Autodesk Vault Data Management

Uwaga dla użytkowników oprogramowania Autodesk Vault Data Management

Kontynuując starania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości swoich produktów, firma Autodesk opublikowała niniejszy plik Readme z rozwiązaniem następującego problemu:

Angielska wersja strony docelowej repozytorium jest wyświetlana w innej niż angielska wersji językowej programu Vault Client.

Spis treści

 

Angielska wersja strony docelowej repozytorium jest wyświetlana w innej niż angielska wersji językowej programu Vault Client.

Problem występuje po stronie programu Vault Client i może być rozwiązany przy użyciu metody przestawionej poniżej.

Powrót do początku


Obejście tego problemu ma zastosowanie tylko do programów Vault Professional/Vault Workgroup/Vault Basic 2014.

Powrót do początku


To obejście powinno być zastosowane tylko na komputerach, na których występuje problem opisany powyżej. To są jedyne problemy, których ta poprawka hotfix dotyczy.

Powrót do początku


W przypadku zainstalowanego programu Vault Professional 2014 w wersji 32/64-bitowej:

1. Pobierz skompresowany plik poprawki hotfix na dysk twardy.

2. Problem zaobserwowano w pliku „index.html” w folderze:

„..\Program Files\Autodesk\ADMS Professional 2014\Server\Web\Services\VaultHTML”

3. Wyodrębnij zawartość skompresowanego pliku poprawki hotfix do powyższego folderu i nadpisz istniejący plik „index.html”.

W przypadku zainstalowanego programu Vault Workgroup 2014 w wersji 32/64-bitowej:

1. Pobierz skompresowany plik poprawki hotfix na dysk twardy.

2. Problem zaobserwowano w pliku „index.html” w folderze:

„..\Program Files\Autodesk\ADMS Workgroup 2014\Server\Web\Services\VaultHTML”

3. Wyodrębnij zawartość skompresowanego pliku poprawki hotfix do powyższego folderu i nadpisz istniejący plik „index.html”.

W przypadku zainstalowanego programu Vault Basic 2014 w wersji 32/64-bitowej:

1. Pobierz skompresowany plik poprawki hotfix na dysk twardy.

2. Problem zaobserwowano w pliku „index.html” w folderze:

„..\Program Files\Autodesk\ADMS 2014\Server\Web\Services\VaultHTML”

3. Wyodrębnij zawartość skompresowanego pliku poprawki hotfix do powyższego folderu i nadpisz istniejący plik „index.html”.

UWAGA:

Jeśli w systemie Windows 8 poprawka hotfix nie działa, należy usunąć tymczasowe pliki internetowe i pliki witryn sieci Web w programie Internet Explorer, wykonując czynności opisane poniżej i zalogować się ponownie z programu Vault Client.

1. Zamknij program Vault Client.

2. Otwórz program Internet Explorer.

3. Przejdź do menu Narzędzia -> Opcje internetowe.

4. Na karcie Ogólne, kliknij przycisk „Usuń...”.

5. Zaznacz pole wyboru „Tymczasowe pliki internetowe i pliki witryn sieci Web” i kliknij przycisk „Usuń”.

6. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym „Opcje internetowe”.

7. Wywołaj program Vault Client i zaloguj się ponownie.

Powrót do początkuDziękujemy wszystkim użytkownikom, którzy zauważyli i zgłosili do nas ten problem. Wasze zgłoszenia umożliwiły nam udoskonalenie produktu i dostarczenie użytkownikom lepszego rozwiązania Vault Data Management. Firma Autodesk chciałaby również skorzystać z tej okazji, aby z góry podziękować za dalsze zainteresowanie naszymi produktami i opinie na temat zawartości niniejszej aktualizacji.

Dziękujemy!

Z szacunkiem,

Zespół programu Autodesk Vault Data Management

Copyright © 2013 Autodesk, Inc.