Autodesk Vault Data Management

Uwaga dla użytkowników oprogramowania Autodesk Vault Data Management

Kontynuując starania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości swoich produktów, firma Autodesk opublikowała niniejszy plik Readme z rozwiązaniem następującego problemu:

Programu Vault Office 2013 nie można pomyślnie zainstalować, jeśli zainstalowany jest program Vault Workgroup 2013 Server.

Spis treści

 


Programu Vault Office 2013 nie można pomyślnie zainstalować, jeśli zainstalowany jest program Vault Workgroup 2013 Server.

Problem występuje po stronie programu Vault Office Server i może być rozwiązany przy użyciu metod przestawionych poniżej.


Powrót na górę

Obejście tego problemu ma zastosowanie tylko do programu Vault Office 2013.

Powrót do początku


To obejście powinno być stosowane tylko na komputerach, na których występują problemy opisane powyżej. To są jedyne problemy, których ta poprawka hotfix dotyczy. Poprawkę tę można stosować tylko na nowej bazie i nie da się przy jej użyciu poprawić istniejącej bazy danych.

Powrót do początku


1. Pobierz i wyodrębnij skompresowany plik poprawki hotfix na dysk twardy.

2. Przejdź do folderu z plikami instalacyjnymi programu Vault Office 2013 i skopiuj plik „officeServerLP.msi”, aby zastąpić istniejący plik znajdujący się w następującej lokalizacji:

„.\x86\[lang-lang]\VOfficeServer” w przypadku 32-bitowych systemów operacyjnych i „.\x64\[lang-lang]\VOfficeServer” w przypadku 64-bitowych systemów operacyjnych.

3. Zainstaluj program Vault Office 2013.

Powrót na góręDziękujemy wszystkim użytkownikom, którzy zauważyli i zgłosili do nas ten problem. Wasze zgłoszenia umożliwiły nam udoskonalenie produktu i dostarczenie użytkownikom lepszego rozwiązania Vault Data Management. Firma Autodesk chciałaby również skorzystać z tej okazji, aby z góry podziękować za dalsze zainteresowanie naszymi produktami i opinie na temat zawartości niniejszej aktualizacji.

Dziękujemy!

Z poważaniem,

Zespół programu Autodesk Vault Data Management

Copyright © 2013 Autodesk, Inc.