Autodesk Vault Data Management

Uwaga dla użytkowników oprogramowania Autodesk Vault Data Management

Kontynuując starania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości swoich produktów, firma Autodesk opublikowała niniejszy plik Readme z rozwiązaniem następującego problemu:

Opis przycisku jest niepoprawny podczas próby pobrania pliku z ograniczonym dostępem.

Spis treści

 

Opis przycisku jest niepoprawny podczas próby pobrania pliku z ograniczonym dostępem w programie Vault Professional 2013.

Problem występuje po stronie programu Vault Client i może być rozwiązany przy użyciu metod przestawionych poniżej.


Powrót na górę

Obejście tego problemu ma zastosowanie tylko w przypadku programu Vault Professional 2013 w niemieckiej/japońskiej/rosyjskiej/polskiej wersji językowej.

Powrót na górę

To obejście powinno być zastosowane tylko na komputerach, na których występuje problem opisany powyżej. To są jedyne problemy, których ta poprawka hotfix dotyczy.

Powrót na górę

W przypadku zainstalowanego programu Vault Professional 2013 w wersji 32-bitowej:

1. Pobierz skompresowany plik poprawki hotfix na dysk twardy.

2. Problem zaobserwowano w pliku „Autodesk.DataManagement.Client.Framework.Forms.resources.dll” w folderach:

„..\Program Files\Autodesk\ADMS Professional 2013\ADMS Console\[język]”

„..Program Files\Autodesk\Vault Professional 2013\Explorer\[język]”

„..\Program Files\Autodesk\ADMS Professional 2013\Server\Web\WebClient\bin\[język]

3. Wyodrębnij zawartość skompresowanego pliku poprawki do powyższych folderów, nadpisując istniejące pliki.

W przypadku zainstalowanego programu Vault Professional 2013 w wersji 64-bitowej:

1. Pobierz skompresowany plik poprawki hotfix na dysk twardy.

2. Problem zaobserwowano w pliku „Autodesk.DataManagement.Client.Framework.Forms.resources.dll” w folderach:

„..\Program Files\Autodesk\ADMS Professional 2013\ADMS Console\[język]”

„..Program Files\Autodesk\Vault Professional 2013\Explorer\[język]”

„..\Program Files\Autodesk\ADMS Professional 2013\Server\Web\WebClient\bin\[język]”

„..Program Files\Autodesk\Vault Professional 2013\Autoloader\Explorer\[język]

3. Wyodrębnij zawartość skompresowanego pliku poprawki do powyższych folderów, nadpisując istniejące pliki.

Powrót na górę


Dziękujemy wszystkim użytkownikom, którzy zauważyli i zgłosili do nas ten problem. Wasze zgłoszenia umożliwiły nam udoskonalenie produktu i dostarczenie użytkownikom lepszego rozwiązania Vault Data Management. Firma Autodesk chciałaby również skorzystać z tej okazji, aby z góry podziękować za dalsze zainteresowanie naszymi produktami i opinie na temat zawartości niniejszej aktualizacji.

Dziękujemy!

Z poważaniem,

Zespół programu Autodesk Vault Data Management

Copyright © 2013 Autodesk, Inc.