Autodesk Vault Data Management

Informace pro uživatele řešení správy dat Autodesk Vault

V rámci svého trvalého úsilí o poskytování produktů vysoké kvality vydala společnost Autodesk tento soubor Readme věnovaný řešení následujícího problému:

Karta doplňku Vault Basic pro systém Office se v aplikacích Microsoft Excel, Microsoft Word a Microsoft PowerPoint nezobrazuje správně.

Obsah

 


Karta doplňku Vault Basic pro systém Office se v aplikacích 32bitové verze systému Microsoft Office nezobrazuje správně v 64bitovém prostředí.

Problém byl pozorován na straně klienta aplikace Vault a lze jej vyřešit pomocí níže uvedených metod.

Zpět na začátek

Toto řešení lze použít pouze v 64bitové verzi aplikace Vault Basic 2013.

Zpět na začátek


Toto řešení lze použít pouze v systémech, ve kterých dochází k chybě nebo chybám popsaným výše. Toto jsou jediné problémy, k jejichž řešení byl vytvořen tento soubor Readme.

Zpět na začátek


Nainstalována 64bitová verze aplikace Vault Basic 2013:

1. Zkopírujte soubory VaultAddInRes.dll a VaultClientRes.dll z instalační složky aplikace Vault Basic Client:

(Vaše složka instalace)\x86\[jazyk-jazyk]\Vault\Program Files\Autodesk\Data Management Applications\Office Addin 2013\

2. Přejděte do následující složky:

C:\Program Files (x86)\Autodesk\Data Management Applications\Office Addin 2013\

3. Vložte soubory VaultAddInRes.dll a VaultClientRes.dll do výše uvedené složky. Vložením nových souborů přepíšete stávající verze.

Zpět na začátekChtěli bychom poděkovat všem našim zákazníkům, kteří uvedenou chybu rozpoznali a nahlásili nám ji. Tato hlášení nám umožňují vylepšovat produkt a poskytovat vám, našim zákazníkům, ta nejlepší řešení v oblasti správy dat pomocí aplikace Vault. Společnost Autodesk by vám při této příležitosti také ráda poděkovala za stálou spolupráci a za vaše názory na obsah tohoto vydání aktualizace.

Děkujeme.

S pozdravem

tým správy dat Autodesk Vault

Copyright © 2012 Autodesk, Inc.