Autodesk Vault Data Management

Uwaga dla użytkowników oprogramowania Autodesk Vault Data Management

Kontynuując starania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości swoich produktów, firma Autodesk opublikowała niniejszy plik Readme z rozwiązaniem następującego problemu:

Karta rozszerzenia Vault Basic Office nie jest wyświetlana prawidłowo w programach Microsoft Excel, Microsoft Word i Microsoft PowerPoint.

Spis treści

 


Karta rozszerzenia Vault Basic Office nie jest wyświetlana prawidłowo w programach pakietu Microsoft Office w wersji 32-bitowej w 64-bitowym środowisku systemu Windows.

Problem występuje po stronie programu Vault Client i może być rozwiązany przy użyciu metod przestawionych poniżej.

Powrót na górę

Obejście tego problemu ma zastosowanie tylko w przypadku 64-bitowej wersji programu Vault Basic 2013.

Powrót na górę


To obejście powinno być zastosowane tylko na komputerach, na których występuje problem opisany powyżej. Jest to jedyny problem, którego dotyczy ten plik Readme.

Powrót na górę


W przypadku zainstalowanego programu Vault Basic 2013 w wersji 64-bitowej:

1. Skopiuj pliki „VaultAddInRes.dll” i „VaultClientRes.dll” z folderu instalacji programu Vault Basic Client:

„(folder instalacyjny)\x86\[jęz-jęz]\Vault\Program Files\Autodesk\Data Management Applications\Office Addin 2013\”

2. Przejdź do poniższego folderu:

„C:\Program Files (x86)\Autodesk\Data Management Applications\Office Addin 2013\”

3. Wklej pliki „VaultAddInRes.dll” i „VaultClientRes.dll” do powyższego folderu, zastępując istniejące pliki.

Powrót na góręDziękujemy wszystkim użytkownikom, którzy zauważyli i zgłosili do nas ten problem. Wasze zgłoszenia umożliwiły nam udoskonalenie produktu i dostarczenie użytkownikom lepszego rozwiązania Vault Data Management. Firma Autodesk chciałaby również skorzystać z tej okazji, aby z góry podziękować za dalsze zainteresowanie naszymi produktami i opinie na temat zawartości niniejszej aktualizacji.

Dziękujemy!

Z poważaniem,

Zespół programu Autodesk Vault Data Management

Copyright © 2012 Autodesk, Inc.