? Dodatek Service Pack 1 dla pakietu Factory Design Suite 2013 — plik Readme
Dodatki Service Pack 1 dla pakietu Factory Design Suite 2013

Czerwiec 2012

Informacje o wydaniu — plik Readme
Autodesk, Inc.

Wydanie dodatku Service Pack 1 dla pakietu Autodesk Factory Design Suite 2013 stanowi wyraz naszego stałego dążenia do dbałości o wysoką jakość produktów. W niniejszym dokumencie opisano zarówno problemy rozwiązane dzięki dodatkowi, jak i inne znane problemy.

Dodatki serwisowe obejmują pakiety Autodesk Factory Design Utilities for Inventor 2013, Autodesk Factory Design Utilities for AutoCAD 2013 z dodatkiem SP1 oraz Autodesk Inventor 2013 Update 1. Mają one zastosowanie do każdej edycji pakietu Autodesk Factory Design Suite 2013: Standard, Premium i Ultimate. Dodatki Service Pack można stosować do każdej wersji językowej pakietu Autodesk Factory Design Suite 2013.


 • Zaleca się, by nie odznaczać programu Autodesk Inventor 2013 Update 1 na stronie instalatora.
 • Na komputerze musi być zainstalowana co najmniej jedna z poniższych aplikacji:

  Powrót do początku

  Stosowane skróty:

  Powrót na górę

  Powrót na górę

  Powrót na górę

  Powrót do początku

  Powrót do początku

  Powrót na górę


  Copyright © 2012 Autodesk, Inc.