Instalace místní nápovědy aplikace Autodesk Inventor 2013

Stáhněte instalační program nápovědy (soubor EXE) a spusťte soubor Autodesk_Inventor_2013_Help.exe.

Místní nápověda aplikace Inventor se ve výchozím nastavení nainstalujte do složky C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Local Help.

POZNÁMKA: Místní nápověda bude v aplikaci Autodesk Inventor k dispozici při práci offline. Při práci online budete přistupovat k nápovědě Wiki.

Další informace o samostatné instalaci

Pokud změníte výchozí umístění instalace (C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Local Help), je nutné vytvořit v registru záznam s plnou cestou k umístění místní nápovědy. Záznam v registru je třeba vytvořit v následujícím umístění a s následujícími hodnotami:

Cesta: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Inventor\RegistryVersion17.0

Klíč: Local Help

Řetězec: [přístupová cesta k místní nápovědě]

Příklad: C:\MojeMístníNápověda\

Upozornění pro správce CAD/IT: Jak rozmístit místní nápovědu aplikace Inventor 2013 jako součást rozmístění

Postup rozmístění místní nápovědy aplikace Autodesk Inventor 2013 v rámci rozmístění aplikace Inventor LT:

  1. Stáhněte instalační program nápovědy (soubor EXE) a uložte jej na místní jednotku.
  2. Spusťte instalační program aplikace Autodesk Inventor a klikněte na možnost Vytvořit rozmístění.
  3. Přejděte v průvodci rozmístěním na stránku Konfigurace.
  4. Na stránce Konfigurace přejděte dolů k nastavením Dokumenty nápovědy k použití offline.
  5. Zaškrtněte políčko Zahrnout soubory offline nápovědy.
  6. Přejděte do umístění, do kterého jste uložili instalační program místní nápovědy (soubor EXE), a přidejte soubor do bitové kopie rozmístění.

Při instalaci rozmístění se místní nápověda nainstaluje s ohledem na umístění instalace produktu. Například se může nainstalovat do umístění Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Local Help.

Místní nápověda se spustí, pouze když je uživatel v režimu OFFLINE a přistoupí k nápovědě z produktu. Pokud je uživatel v režimu ONLINE, zobrazí se obsah nápovědy Autodesk Wiki.


Copyright © 2012 Autodesk, Inc.