Dodatek Service Pack 1 dla programu Autodesk Inventor 2014 (kompilacja 222)

19 września 2013

Uwagi dotyczące wydania — plik Readme do dodatku SP1 dla programu Autodesk Inventor 2014
Autodesk, Inc.

Niniejszy dodatek Service Pack 1 dla programu Autodesk Inventor 2014 usuwa pewne błędy w tym programie i umożliwia rozwiązywanie problemów, jakie mogą w nim wystąpić. W tym pliku wyjaśniono, jak zainstalować dodatek Service Pack, i przedstawiono problemy, które zostały naprawione.Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Instalacja

  1. Przed zainstalowaniem dodatku Service Pack 1 dla programu Autodesk Inventor 2014 zaktualizuj system operacyjny. Po zainstalowaniu wszystkich aktualizacji uruchom ponownie komputer.
  2. Pobierz odpowiednią wersję dodatku Service Pack 1 dla programu Autodesk Inventor 2014: 32- lub 64-bitową, zależnie od typu architektury używanego systemu operacyjnego.
  3. Kliknij dwukrotnie plik .msp, aby zaktualizować program Autodesk Inventor 2014 o dodatek Service Pack 1. Podczas aktualizacji plików w systemie przez instalator na ekranie wyświetlany będzie pasek postępu. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Koniec.
  4. Jeśli to konieczne, po zakończeniu instalowania dodatku Service Pack 1 uruchom ponownie komputer.

  Aby sprawdzić powodzenie instalacji, uruchom program Autodesk Inventor. Z menu rozwijanego Pomoc na panelu InfoCenter wybierz opcję Autodesk Inventor — informacje. Instalacja została przeprowadzona pomyślnie, jeśli w oknie dialogowym Informacje wyświetlany jest tekst „Kompilacja: 222, Wydanie: 2014 SP1”.


Powrót do początku


Dezinstalacja

  Proces instalatora niekiedy pozostaje w zawieszeniu, do momentu aż upłynie limit czasu aktualizacji plików w systemie operacyjnym. Jeśli poniższe czynności nie umożliwią zakończenia procedury, należy poczekać na dokończenie aktualizacji wszystkich plików. Proces ten może potrwać nawet 6 godzin. Aby znacznie przyspieszyć proces dezinstalacji, należy wykonać następujące czynności:

  1. W Panelu sterowania systemu operacyjnego przejdź do apletu Połączenia sieciowe.
  2. Wyłącz połączenie lokalne i wszystkie karty sieciowe, włącznie z wirtualnymi.
  3. Po pomyślnym ukończeniu procesu dezinstalacji, w Panelu sterowania systemu na powrót włącz połączenie lokalne i wszystkie karty sieciowe, włącznie z wirtualnymi.
  4. Jeśli to konieczne, po zakończeniu dezinstalacji dodatku Service Pack 1 uruchom ponownie komputer.

  W przypadku wystąpienia błędu komunikatu z dowolnego produktu Autodesk 2014 po dezinstalacji dodatku Service Pack należy skorzystać z poniższych rozwiązań technicznych TS22241522.

  Jeśli planowane jest uwzględnienie tego dodatku SP1 w obrazie stanowiska programu Autodesk Inventor 2014, należy zapoznać się z artykułem zamieszczonym w blogu pomocy technicznej Being Inventive. Firma Microsoft wydała poprawkę hotfix, która odnosi się do znanego problemu, z którym można się spotkać.


Powrót do początku


  Dodatek Service Pack 1 dla programu Autodesk Inventor 2014 można znaleźć tutaj: Inventor Updates

Powrót do początku


Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku

Powrót do początku


Copyright © 2013 Autodesk, Inc.