Powiadomienie dla użytkowników programu Autodesk Inventor

 

Kontynuując starania o zapewnienie wysokiej jakości produktów, firma Autodesk opublikowała poprawkę hotfix w celu rozwiązania problemu dotyczącego nieprzetłumaczonego powiadomienia, gdy użytkownik modyfikował bibliotekę, która była współużytkowana przez inne osoby w tym czasie w programie Inventor 2013.

Niniejszy dokument zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania tej aktualizacji. Zdecydowanie zaleca się przeczytanie tego dokumentu w całości przed przeprowadzeniem aktualizacji produktu. Wskazane jest również zapisanie tego dokumentu na dysku twardym lub wydrukowanie go.

Spis treści

·         Opis problemu

·         Wymagania systemowe

·         Instrukcje dotyczące instalacji

Powrót do początku

Opis problemu

Poprawka hotfix została opublikowana w celu przetłumaczenia powiadomienia, które jest wyświetlane gdy użytkownik modyfikował bibliotekę, która była współużytkowana przez inne osoby w tym czasie w programie Inventor 2013.

Poprawkę należy instalować tylko w przypadku komputerów, gdzie ten problem występuje. Niniejsza poprawka hotfix została opracowana tylko w celu rozwiązania tej kwestii.

Powrót do początku

Wymagania systemowe

W celu zastosowania tej poprawki hotfix na komputerze muszą być zainstalowane następujące produkty:

·         Autodesk® Inventor® Professional 2013 z dodatkiem Service Pack 1.1

·         Autodesk® Inventor® 2013 z dodatkiem Service Pack 1.1

Powrót do początku

Instrukcje dotyczące instalacji

1.    Pobierz poprawkę Material_Hotfix.zip dla wersji 32-bitowej lub 64-bitowej systemu operacyjnego.

2.    Rozpakuj pobrany plik.

3.  Przejdź do folderu instalacyjnego programu Inventor i utwórz kopię zapasową poniższego pliku:

Znajduje się w odpowiednim folderze języku dla różnych wersji językowych.

        Na przykład w przypadku języku niemieckiego ścieżka folderu jest następująca: 

……\Autodesk\Inventor 2013\Bin\de-DE

4.  Skopiuj wyodrębnione pliki z folderu języka do folderu wskazanego powyżej i nadpisz znajdujące się tam pliki.

Powrót do początku

Dziękujemy...

Dziękujemy wszystkim użytkownikom, którzy zidentyfikowali ten problem i zgłosili go do nas. Zgłoszenia te umożliwiły nam udoskonalenie produktu i dostarczenie użytkownikom najlepszego rozwiązania dla projektów mechanicznych. Dziękujemy również za dalsze zainteresowanie i komentarze dotyczące zawartości tego wydania aktualizacji.

Z poważaniem,

Zespół Autodesk Inventor

Powrót do początku


Copyright © 2012 Autodesk, Inc.