Poprawka hotfix do programu Revit 2012 — nieprawidłowy typ plików podczas eksportowania typu rodziny

Opis problemu

Ta poprawka hotfix umożliwia rozwiązanie problemu z nieprawidłowym typem pliku wyświetlanym w oknie dialogowym Eksportuj jako podczas eksportowania typów rodziny po instalacji.


Aktualizowane produkty


Instrukcje instalacji

UWAGA: Do przeprowadzenia instalacji niezbędne jest posiadanie uprawnień administracyjnych w używanym systemie operacyjnym Microsoft® Windows®.

W ramach instalacji należy zastąpić następujące pliki:

Aktualizowanie programu Revit 2012 po instalacji:

Instalowanie poprawki hotfix w systemie 32-bitowym

  1. Zamknij wszystkie programy.
  2. Przejdź do folderu instalacyjnego produktu, na przykład C:\Program Files\Autodesk\Revit Architecture 2012\Program\
  3. Zmień nazwę aktualizowanego pliku.
  4. Wyodrębnij plik Revit_ 2012_Polish-Family-Types_Hotfix_x86.zip do udostępnionego folderu.
  5. Skopiuj plik RevitPLK.dll znajdujący się w folderze .\x86\pl-PL do katalogu C:\Program Files\Autodesk\Revit Architecture 2012\Program\

Instalowanie poprawki hotfix w systemie 64-bitowym

  1. Zamknij wszystkie programy.
  2. Przejdź do folderu instalacyjnego produktu, na przykład C:\Program Files\Autodesk\Revit Architecture 2012\Program\
  3. Zmień nazwę aktualizowanego pliku.
  4. Wyodrębnij plik Revit_ 2012_Polish-Family-Types_Hotfix_x64.zip do udostępnionego folderu.
  5. Skopiuj plik RevitPLK.dll znajdujący się w folderze .\x64\pl-PL do katalogu C:\Program Files\Autodesk\Revit Architecture 2012\Program\