Readme: AutoCAD 2006 a AutoCAD LT 2006 Service Pack 1

Tento soubor Readme obsahuje informace o instalaci a používání servisního balíčku. Před aplikací tohoto servisního balíčku na svůj produkt si prostudujte celý dokument. Pro vlastní použití si dokument Readme uložte na pevný disk nebo si jej vytiskněte.


Obsah


Kdo má instalovat servisní balíček?

Aktualizace Service Pack 1 je určena pro následující produkty spouštěné ve všech operačních systémech a jazycích. Ujistěte se, že pro svůj software instalujete správný servisní balíček.


Základní otázky, které řeší servisní balíček

Akce, které již nezpůsobují kritické chyby

Potíže hlášené pomůckou Vlastní hlášení chyb

Mnoho potíží bylo zjištěno a odstraněno na základě informací od uživatelů, kteří používali pomůcku Vlastní hlášení chyb. Byly provedeny aktualizace v následujících oblastech.

Všeobecné aktualizace

Mezi další změny zahrnuté do tohoto servisního balíčku patří následující aktualizace.

ActiveX API (pouze AutoCAD)

Kalkulátor

Barva

Extrahování dat (pouze AutoCAD)

Kótování

Dynamické bloky

Dynamický vstup

Šrafování

Modifikátory kláves

Hladiny

Migrace

Upravit

ObjectARX® a ObjectDBXTM (pouze AutoCAD)

Propojování a vkládání objektů (OLE)

Krokování objektů

Otevřít

Možnosti

Karta Vykreslování a publikování

Profily (pouze AutoCAD)

Tabulky

Text

Paleta nástrojů

Xrefs (Externí odkazy)


Všeobecné informace o instalaci

Než začnete

Při přípravě k instalaci tohoto servisního balíčku nezapomínejte na tyto body:

Přepínače příkazového řádku systému Windows

V servisním balíčku jsou zabudovány tři přepínače příkazového řádku systému Microsoft® Windows®:

Pokyny k použití přepínačů příkazového řádku /e a /p jsou obsaženy v následujících postupech.


Pokyny k instalaci

Použití servisního balíčku pro samostatnou instalaci

Při instalaci servisního balíčku do jednotlivého počítače postupujte následovně.

Aktualizace samostatné instalace

 1. Stáhněte servisní balíček a uložte jej do libovolné složky.
 2. Vložte disk CD produktu (například AutoCAD).
 3. Najděte složku, do které jste uložili servisní balíček a poklepejte na spustitelný soubor (EXE).

Použití servisního balíčku přes lokální síť pomocí seznamu cest

Pro aplikaci tohoto servisního balíčku v lokální síti pomocí seznamu místních cest můžete použít Komunikační středisko.

Použití servisního balíčku pomocí seznamu místních cest

 1. Vložte disk CD produktu (například AutoCAD) do místního počítače.
 2. Do lokálního serveru stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE a Readme.htm.

  Poznámka: Ujistěte se, že všichni uživatelé, kteří potřebují použít servisní balíček, mají k tomuto serveru přístup.

 3. Z nabídky Start (Windows) vyberte položku Spustit. Zadejte následující informace a klepněte na tlačítko OK:

  \\<lnázev_místního_serveru>\<název_cesty> /p <název_umístění_seznamu_cest>\<název_seznamu_cest>

  Například:

  \\tentoserver\aktualizace\ACAD2006sp1SWL.exe /p c:seznamaktualizací.txt

  Obsah souborů se seznamy cest vypadá jako následující příklad:

  *****
  ProductCode={5783F2D7-4001-0409-0002-0060B0CE6BBA}
  ProductVersionCandidate=16.2.54.10
  PatchTitle=AutoCAD (R) 2006 Service Pack 1
  PatchGUID=={D7B1B007-1477-4E8A-8867-55815CED4C3D}
  PatchFileLocation=\\\\název_tohoto_serveru\\název_tohoto_sdílení\\podsložky\\název_aktualizace.exe nebo ftp://název_tohoto_serveru/název_tohoto_sdílení/vaše_cesta/název_aktualizace.exe
  PatchSize=3833856
  PatchDesc=This Service Pack Updates AutoCAD (R) 2006 Locked.
  PatchDescLocation=\\\\název_tohoto_serveru\\název_tohoto_sdílení\\podsložky\\název_readme.html nebo ftp://název_tohoto_serveru/název_tohoto_sdílení/yvaše_cesta/název_readme.html

  Poznámka: Pokud již v tomto umístění existuje soubor se seznamem aktualizací, informace o novém seznamu aktualizací budou přidány na konec tohoto souboru. Původní soubor nebude přepsán.

 4. Otevřete soubor se seznamem aktualizací. Pokud existuje více než jeden seznam aktualizací, budou seznamy odděleny hvězdičkami (*****).
 5. Změňte pátý řádek v seznamu aktualizací, PatchFileLocation, z následujících kombinovaných pokynů:

  PatchFileLocation=\\\\<název_tohoto_serveru>\\<název_tohoto_sdílení>\\<podsložky>\\<název_aktualizace>.exe nebo ftp://<název_tohoto_serveru>/<název_tohoto_sdílení>/<vaše_cesta>/<název_cesty>.exe

  na jednu sadu pokynů:

  Poznámka: Nahraďte informace v závorce názvy vlastního serveru a cest. Nezahrnujte závorky.

 6. Změňte poslední řádek v seznamu cest, PatchDescLocation, z následujících kombinovaných pokynů:

  PatchDescLocation=\\\\<název_tohoto_serveru>\\<název_tohoto_sdílení>\\<podsložky>\\<název_readme>.html nebo ftp://<název_tohoto_serveru>/<název_tohoto_sdílení>/<vaše_cesta>/<název_readme>.html

  na jednu sadu pokynů:

  Poznámka: Nahraďte informace v závorce názvy vlastního serveru a cest. Nezahrnujte závorky.

 7. Uložte a uzavřete soubor se seznamem cest.
 8. Z nabídky Start (Windows) vyberte položku Spustit. Zadejte následující informace a klepněte na tlačítko OK:

  <tato_jednotka_CD-ROM>:\Bin\<acad nebo aclt>Feui\support\CADManagerControl

 9. Poklepejte na soubor CMControl.exe.
 10. V seznamu produktů pomůcky CAD správce vyberte svůj produkt a klepněte na tlačítko OK.
 11. Na kartě Komunikační středisko pomůcky CAD správce postupujte následovně:

 12. V dolní části pomůcky CAD správce vyberte z rozbalovacího seznamu položku Vytvořit soubor registru .reg. Klepněte na tlačítko OK.
 13. V dialogu Uložit jako uložte soubor do svého systému. Toto umístění si zaznamenejte.

  Tento soubor registru nyní může být předán uživatelům. Tento soubor rozmístěte a spusťte pomocí metody, kterou si zvolíte.

  Poznámka: Tento servisní balíček musí být aplikován na každé pracovní stanici, která spouští program AutoCAD 2006.

Aplikace servisního balíčku u síťového administrativního obrazu

Následující metody distribuce platí pouze pro administrativní obrazy vytvořené pomocí průvodce rozmístěním. Po dokončení těchto postupů bude každé následující rozmístění produktu zahrnovat aktualizace servisního balíčku.

Soubor s aktualizací (servisní balíček), který stahujete, obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch), který se extrahuje ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extrahování). Příklad syntaxe naleznete níže v kroku 2.

Přidání servisního balíčku k novému administrativnímu obrazu.

 1. Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE servisního balíčku.
 2. Z nabídky Start (Windows) vyberte položku Spustit. Zadejte informace pomocí následující syntaxe a klepněte na tlačítko OK:

  <místní_jednotka:>\< název_aktualizace>\ /e <místní_jednotka:>\< název_aktualizace>.msp

 3. V počítači, do kterého jste nainstalovali průvodce rozmístěním, klepněte v nabídce Start (Windows) na položku Všechny programy (nebo Programy) > Autodesk > průvodce rozmístěním.
 4. Na uvítací stránce průvodce rozmístěním vyberte položku Vytvořit administrativní obraz. Stiskněte tlačítko Další.
 5. Do textového pole Vybrat soubor instalačního programu Autodesk Installer (MSI) na stránce Vytvořit administrativní obraz zadejte cestu k souboru acad.msi (nebo aclt.msi), soubor MSI, který použijete jako základ pro administrativní obraz. Tento soubor najdete na disku CD-ROM produktu v umístění cdrom:\Bin\acadFeui (nebo cdrom:\Bin\acltFeui).
 6. Do textového pole Umístění administrativního obrazu zadejte sdílené síťové umístění, kde chcete vytvořit administrativní obraz, nebo klepněte na položku Procházet a umístění vyhledejte. Uživatelé nainstalují produkt z tohoto umístění.
 7. Vyberte volbu Použít aktualizaci (servisní balíček) na tento obraz.
 8. Do textového pole Vybrat aktualizaci zadejte cestu aktualizace (umístění, které jste zadali v kroku 2 včetně přípony souboru .msp). Soubor MSP můžete rovněž vyhledat. Stiskněte tlačítko Další.
 9. Dokončete rozmístění servisního balíčku podle pokynů průvodce rozmístěním.

Použití servisního balíčku u nového administrativního obrazu.

 1. Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE servisního balíčku.
 2. Z nabídky Start (Windows) vyberte položku Spustit. Zadejte následující informace a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_jednotka:>\<název_aktualizace>\ /e <místní_jednotka:>\< název_aktualizace>.msp

 3. V počítači, do kterého jste nainstalovali průvodce rozmístěním, klepněte v nabídce Start (Windows) na položku Všechny programy (nebo Programy) > Autodesk > průvodce rozmístěním.
 4. Na uvítací stránce průvodce rozmístěním vyberte položku Upravit administrativní obraz. Stiskněte tlačítko Další.
 5. V poli Vybrat seznam souborů MSI na stránce Upravit administrativní obraz, vyberte soubor MSI instalačního programu Autodesk ve sdíleném síťovém umístění, které obsahuje administrativní obraz, který chcete upravit. Uživatelé nainstalují produkt z tohoto umístění.
 6. Vyberte volbu Použít aktualizaci (servisní balíček) na tento obraz.
 7. Do textového pole Vybrat aktualizaci zadejte cestu aktualizace (umístění, které jste zadali v kroku 2 včetně přípony souboru .msp). Soubor MSP můžete rovněž vyhledat. Stiskněte tlačítko Další.
 8. Dokončete rozmístění servisního balíčku podle pokynů průvodce rozmístěním

Soubory aktualizované tímto servisním balíčkem

Podle produktu a typu instalace servisní balíček zaktualizuje tyto soubory. V uvedených názvech cest nahraďte slovo "Produkt" názvem svého produktu (například AutoCAD).

Složka: . . .Program Files\Produkt

Složka: ...Program Files\Produkt\Drv

Složka: ...Program Files\Produkt\Express

Složka: ...Program Files\Common Files\Autodesk Shared

Složka: ...Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Thumbnail


Copyright ® 2005 Autodesk, Inc.