Soubor Readme pro aktualizaci Autodesk Map® 3D 2006 Service Pack 1


Obsah


Aktualizace Autodesk Map 3D 2006 Service Pack 1

Snahou společnosti Autodesk je trvale poskytovat vysoce kvalitní produkty. Proto společnost Autodesk vydala aktualizaci Autodesk Map 3D 2006 Service Pack 1, která zahrnuje opravy a řešení problémů v aplikaci Autodesk Map 3D 2006.

V tomto souboru Readme jsou uvedeny nejnovější informace o instalaci a použití této aktualizace Service Pack. Doporučujeme, abyste si před instalací aktualizace Service Pack přečetli celý obsah tohoto dokumentu. Uložte si kopii souboru Readme na pevný disk, nebo jej vytiskněte.

Komu je aktualizace Service Pack určena?

Aktualizace Service Pack 1 je určena pro aplikaci Autodesk Map 3D 2006, zamknutou i odemknutou, spouštěnou ve všech podporovaných operačních systémech a jazykových verzích. Pra každý jazyk existuje samostatná aktualizace Service Pack.

Obecné informace

Před instalací této aktualizace Service Pack zálohujte všechny uživatelské soubory CUI, MNR a MNL.

V průběhu instalace této aktualizace Service Pack se zobrazí výzva ke vložení originálního instalačního disku CD nebo zadání obrazu instalace v síti. K instalaci, odinstalaci a aktivaci aktualizací Service Pack jsou nutná oprávnění správce.

Po aktivaci nelze aktualizaci Service Pack odebrat pomocí automatické odinstalace. Pokud chcete vrátit změny provedené aktualizací Service Pack, je nutné odinstalovat celý produkt a nainstalovat jej znovu.

Tuto aktualizaci Service Pack lze nasadit také v síti, což mohou správci provést pomocí průvodce síťovou instalací.

Hlavní oblasti aktualizace Service Pack 1

V následujícím seznamu jsou uvedeny funkce, které jsou aktualizací Service Pack ovlivněny:

Souhrn hlavních problémů vyřešených v aktualizaci Autodesk Map 3D 2006 Service Pack 1

Připojení zprostředkovatele FDO společnosti Autodesk pro databázi ArcSDE k serveru SQL Server a databázi Oracle

Systémové požadavky pro databázi Oracle a SQL Server

Ve složce \Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\FDO\2.0\ArcSDE nebo v jiné složce v cestě k příkazu musí být umístěny následující soubory:

Pro ArcSDE Server platí při připojování zprostředkovatele FDO společnosti Autodesk pro databáze ArcSDE k databázi Oracle následující systémové požadavky:

Pro ArcSDE Server platí při připojování zprostředkovatele FDO společnosti Autodesk pro databáze ArcSDE k serveru SQL Server následující systémové požadavky:

Podrobné informace o způsobu konfigurace, připojení a propojení databází ArcSDE v prostředí Oracle naleznete v dokumentu Autodesk Map 3D 2006 and ESRI ArcSDE Basics.pdf (Základy aplikace Autodesk Map 3D 2006 a databáze ESRI ArcSDE).

Externí databáze

Správce zobrazení

Globalizace

Topologie

Import a export

Dotazy

Databáze Oracle

Výkon

Obrázky

Modul Civil 3D

Soubory opravené aktualizací Service Pack 1 pro aplikaci Autodesk Map 3D 2006

V závislosti na produktu a typu instalace tato aktualizace Service Pack aktualizuje následující soubory aplikace Autodesk Map 3D 2006.

Složka:...Program Files\Autodesk Map 3D 2006

Složka:...Program Files\Autodesk Map 3D 2006\Civil

Složka:...Program Files\Autodesk Map 3D 2006\cs-CS

Složka:...Program Files\Autodesk Map 3D 2006\Help

Složka:…Program Files\Autodesk Map 3D 2006\sample\civil 3d activex\sample\civil 3d api\vba\surfacepoints

Složka:…Program Files\Autodesk Map 3D 2006\sample\civil 3d activex\sample\civil 3d api\vba\surfaceview

Složka:…Program Files\Autodesk Map 3D 2006\sample\civil 3d activex\sample\civil 3d api\vc++\com c++

Složka:…Program Files\Autodesk Map 3D 2006\sample\civil 3d activex\sample\civil 3d api\vc++\customdraw\lib

Složka:...Program Files\Common Files\Autodesk Shared

Složka:…Program Files\Common Files\Autodesk Shared\gis\fdo\2.0

Složka:…Program Files\Common Files\Autodesk Shared\gis\fdo\2.0\arcsde

Složka:…Program Files\Common Files\Autodesk Shared\gis\fdo\2.0\Oracle

Složka:…Program Files\Common Files\Autodesk Shared\gis\fdo\2.0\Oracle\com


Souhrn hlavních problémů vyřešených v aktualizaci AutoCAD 2006 Service Pack 1

Akce, které již nezpůsobují kritické chyby

Problémy hlášené prostřednictvím nástroje pro hlášení chyb zjištěných uživateli

Díky podrobným informacím od uživatelů, kteří používají nástroj pro hlášení chyb zjištěných uživateli, bylo identifikováno a odstraněno mnoho problémů. Aktualizace byly provedeny v následujících oblastech:

Obecné aktualizace

Další změny obsažené v této aktualizaci Service Pack zahrnují následující aktualizace:

Rozhraní ActiveX API (pouze aplikace AutoCAD)

Kalkulátor

Barva

Extrakce dat (pouze aplikace AutoCAD)

Kótování

Dynamické bloky

Dynamické zadání

Šrafování

Modifikátory klávesových zkratek

Hladiny

Migrace

Modifikace

ObjectARX® a ObjectDBXTM (pouze aplikace AutoCAD)

Propojování a vkládání objektů (OLE)

Uchopení objektu

Otevření

Možnosti

Vykreslování a publikování

Profily (pouze aplikace AutoCAD)

Tabulky

Text

Paleta nástrojů

Externí reference (Xref)

Soubory opravené aktualizací Service Pack 1 pro aplikaci AutoCAD 2006

V závislosti na typu produktu a instalace tato aktualizace Service Pack aktualizuje následující soubory. V uvedených cestách je třeba nahradit slovo Produkt názvem aplikace (například AutoCAD).

Složka: . . .Program Files\Produkt

Složka: ...Program Files\Produkt\Drv

Složka: ...Program Files\Produkt\Express

Složka: ...Program Files\Common Files\Autodesk Shared

Složka: ...Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Thumbnail


Přepínače příkazového řádku systému Windows

Tato aktualizace Service Pack podporuje následující přepínače příkazového řádku:

Pokyny k použití přepínačů příkazového řádku /e a /p jsou uvedeny v následujících postupech.

Pokyny k instalaci

Použití aktualizace Service Pack u instalace samostatné verze

Při instalaci aktualizace Service Pack do jednotlivého počítače postupujte podle následujících pokynů.

Postup aktualizace instalace samostatné verze

 1. Stáhněte soubor aktualizace a uložte jej do kterékoli složky.
 2. Vložte do jednotky disk CD 1 aplikace Autodesk Map 3D 2006.
 3. Vyhledejte složku, do které jste uložili soubor aktualizace, a poklepejte na soubor s příponou EXE.

Použití aktualizace Service Pack v místní síti pomocí seznamu aktualizací

Pokud chcete k použití této aktualizace Service Pack v místní síti použít Komunikační centrum, postupujte podle následujících pokynů.

Postup použití aktualizace Service Pack pomocí lokálního seznamu aktualizací

 1. Vložte do jednotky disk CD 1 aplikace Autodesk Map 3D 2006 a postupujte podle pokynů.
 2. Stáhněte z webu podpory produktů společnosti Autodesk na lokální server soubor s příponou EXE a soubor .htm.

  POZNÁMKA: Zajistěte, aby na tento server měli přístup všichni uživatelé, kteří aktualizaci Service Pack potřebují.

 3. Z nabídky Start (systém Windows) vyberte příkaz Spustit. Zadejte následující příkaz a klepněte na tlačítko OK:

  \\<název lokálního serveru>_<název aktualizace> /p <název umístění seznamu aktualizací>\<název seznamu aktualizací>

  Například:

  můj_server\aktualizace\AutodeskMap3D2006sp1SWL.exe /p c:\seznamakt.txt

  Obsah souboru se seznamem aktualizací bude podobný následujícímu příkladu:

  *****
  ProductCode={5783F2D7-4002-0409-0002-0060B0CE6BBA}
  ProductVersionCandidate=9.0.040.0
  PatchTitle=Autodesk Map 3D 2006 Service Pack 1
  PatchGUID={CD7F78ED-D5AF-432B-8E0F-8C1FA1F61E34}
  PatchFileLocation=\\\\název_serveru\\název_sdílení\\podsložky\\název_aktualizace.exe nebo ftp://název_serveru/název_sdílení/vaše_cesta/název_aktualizace.exe
  PatchSize=10225152
  PatchDesc=This Service Pack updates Autodesk Map 3D 2006 Locked.
  PatchDescLocation=\\\\název_serveru\\název_sdílení\\podsložky\\název_souboru_readme.html nebo
  ftp://název_serveru/název_sdílení/vaše_cesta/název_souboru_readme.html

  POZNÁMKA: Pokud v daném umístění již existuje soubor se seznamem aktualizací, budou informace o nové aktualizaci přidány na konec daného souboru. Původní soubor nebude přepsán.

 4. Otevřete soubor se seznamem aktualizací. Pokud v souboru existuje více seznamů, budou seznamy odděleny hvězdičkami (*****).
 5. Změňte hodnotu parametru PatchFileLocation na některou z následujících hodnot:
  • Pokud chcete aktualizaci Service Pack zpřístupnit ze souborového serveru, zadejte:
   PatchFileLocation=\\\\<název_serveru>\\<název_sdílení>\\<podsložky> \\<název_aktualizace>.exe
  • Pokud chcete aktualizaci Service Pack zpřístupnit ze serveru FTP, zadejte:
   ftp://<název_serveru>/<název_sdílení>/<vaše_cesta> /<název_aktualizace>.exe
 6. Změňte hodnotu parametru PatchDescLocation na některou z následujících hodnot:
  • Pokud chcete soubor Readme zpřístupnit ze souborového serveru, zadejte:
   PatchDescLocation=\\\\<název_serveru>\\<název_sdílení>\\<podsložky> \\<název_souboru_readme>.html
  • Pokud chcete soubor Readme zpřístupnit ze serveru FTP, zadejte:
   ftp:////<název_serveru>//<název_sdílení>//<vaše_cesta> //<název_souboru_readme>.html
 7. Uložte soubor se seznamem aktualizací a zavřete jej.
 8. Z nabídky Start (systém Windows) vyberte příkaz Spustit. Zadejte následující příkaz:

  <jednotka_CD-ROM:>\CDROM:\BIN\ACADFeui\Support\CADManagerControl

 9. Poklepejte na soubor CMControl.exe.
 10. Vyberte v seznamu produktů v nástroji CAD Manager položku Autodesk Map 3D 2006 a klepněte na tlačítko OK.
 11. V nástroji CAD Manager na kartě Komunikační centrum proveďte následující kroky:
  • V seznamu Konfigurace Live Update zaškrtněte možnost Povolit z lokálního seznamu aktualizací.
  • Do pole Umístění lokálního seznamu aktualizací zadejte stejné umístění seznamu lokálních aktualizací, které jste zadali v kroku 2.
  • Klepnutím na tlačítko Použít uložte nastavení do systému.
 12. V rozevíracím seznamu v dolní části nástroje CAD Manager vyberte položku Vytvořit registrační soubor s příponou .reg. Potom klepněte na tlačítko OK.
 13. V dialogovém okně Uložit jako uložte tento soubor do systému. Poznamenejte si jeho umístění.

Registrační soubor nyní může být přístupný dalším uživatelům.

Použití této aktualizace Service Pack pro aplikaci Autodesk Map 3D 2006

Následující dva způsoby distribuce aktualizace Autodesk Map 3D 2006 Service Pack 1 se týkají pouze administrativních obrazů vytvořených pomocí průvodce síťovou instalací aplikace Autodesk Map 3D 2006. Po dokončení těchto postupů bude aktualizace Service Pack automaticky použita u všech nových instalací aplikace Autodesk Map 3D 2006.

POZNÁMKA: V obou následujících postupech obsahuje stažený soubor aktualizace (Service Pack) soubor MSP (opravný soubor systému Microsoft). Soubor je nutné extrahovat ze spustitelného souboru. K extrakci souboru MSP ze spustitelného souboru použijte přepínač /e (extrakce).

Přidání aktualizace Autodesk Map 3D 2006 Service Pack 1 k nové instalaci aplikace Autodesk Map 3D 2006

 1. Stáhněte z webu podpory produktů společnosti Autodesk do lokálního počítače soubor s příponou EXE.
 2. V nabídce Start (systém Windows) klepněte na příkaz Spustit a zadejte příkaz <lokální_jednotka:>\<název_aktualizace> /e <lokální_jednotka:>\<název_opravy.msp>. Potom klepněte na tlačítko OK.
 3. V počítači, ve kterém je instalován průvodce síťovou instalací, klepněte v nabídce Start (systém Windows) na položky Autodesk > Průvodce síťovou instalací.
 4. V průvodci síťovou instalací vyberte v dialogovém okně Vítejte volbu Vytvořit administrativní obraz a potom klepněte na tlačítko Další.
 5. V dialogovém okně Vytvořit administrativní obraz zadejte do textového pole Vyberte soubor MSI cestu k souboru acad.msi, což je soubor MSI, na základě kterého vytvoříte administrativní obraz. Tento soubor je umístěn na disku CD-ROM produktu ve složce CDROM:\BIN\ACADFeui.
 6. Do pole Umístění administrativního obrazu zadejte stávající umístění síťového sdílení, kde chcete administrativní obraz vytvořit, nebo klepnutím na tlačítko Procházet umístění vyhledejte. Uživatelé provádějí instalaci aplikace Autodesk Map z tohoto umístění.
 7. Vyberte volbu Aplikovat patch (service pack) na tento obraz.
 8. Do pole Vyberte patch zadejte cestu k umístění opravy (umístění zadané v kroku 2, včetně přípony .msp). Soubor MSP můžete vyhledat také procházením.
 9. Klepněte na tlačítko Další a podle pokynů průvodce síťovou instalací dokončete nasazení této aktualizace Service Pack.

Použití aktualizace Autodesk Map 3D 2006 Service Pack 1 u existující instalace aplikace Autodesk Map 3D 2006

 1. Stáhněte z webu podpory produktů společnosti Autodesk do lokálního počítače soubor s příponou EXE.
 2. V nabídce Start (systém Windows) klepněte na příkaz Spustit a zadejte příkaz <lokální_jednotka:>\<název_aktualizace> /e <lokální_jednotka:>\<název_opravy.msp>. Potom klepněte na tlačítko OK.
 3. V počítači, ve kterém je instalován průvodce síťovou instalací, klepněte v nabídce Start (systém Windows) na položky Autodesk > Průvodce síťovou instalací.
 4. V průvodci síťovou instalací vyberte v dialogovém okně Vítejte volbu Upravit administrativní obraz a potom klepněte na tlačítko Další.
 5. V dialogovém okně Upravit administrativní obraz vyberte v poli Vyberte MSI soubor stávající soubor instalátoru (MSI) společnosti Autodesk z umístění v existujícím síťovém sdílení obsahujícím administrativní obraz, který chcete upravit. Uživatelé provádějí instalaci aplikace Autodesk Map 3D z tohoto umístění.
 6. Vyberte volbu Aplikovat patch (service pack) na tento obraz.
 7. Do pole Vyberte patch zadejte cestu k umístění opravy (umístění zadané v kroku 2, včetně přípony .msp). Soubor MSP můžete vyhledat také procházením.
 8. Klepněte na tlačítko Další a podle pokynů průvodce síťovou instalací dokončete nasazení této aktualizace Service Pack.

Copyright ® 2005 Autodesk, Inc.