Aktualizace Update 1 k aktualizaci Service Pack 1 aplikace Autodesk Vault 2013
pro aplikaci Autodesk Vault Basic 2013, Autodesk Vault Workgroup 2013, Autodesk Vault Collaboration 2013 a Autodesk Vault Professional 2013

Červen, 2013


Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

V rámci trvalého úsilí o poskytování produktů vysoké kvality vydala společnost Autodesk aktualizaci Update 1 aplikace Autodesk Vault 2013 Service Pack 1 (Client) a aktualizaci Update 1 aplikace Autodesk Vault 2013 (Server) Service Pack 1 pro aplikace Autodesk Vault Basic 2013, Autodesk Vault Workgroup 2013, Autodesk Vault Collaboration 2013 a Autodesk Vault Professional 2013. Aktualizace opravují nebo řeší množství různých problémů, které se týkají těchto verzí. Soubor Readme obsahuje informace o tom, jak aktualizaci Update nainstalovat, co opravuje a jak ji stáhnout.

Poznámka : V tomto dokumentu Readme se odkazy na aplikaci Vault 2013 vztahují na aplikace Autodesk Vault Basic 2013, Autodesk Vault Workgroup 2013, Autodesk Vault Collaboration 2013 a Autodesk Vault Professional 2013.UMÍSTĚNÍ SOUBORŮ KE STAŽENÍ

         Soubory aktualizací Update 1 for Autodesk Vault 2013 Service Pack 1 vyhledejte na webových stránkách Autodesk Vault Services & Support.

INSTALACE

UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto pokynů v plném rozsahu může mít za následek nepoužitelnost pracovišť. Tento postup se používá při nasazení na jednom pracovišti, více pracovištích a v propojené pracovní skupině.

POZNÁMKA: Před použitím této aktualizace Service Pack vždy nejprve proveďte úspěšné zálohování.

Instalace klienta – provádí se u všech verzí aplikace Autodesk Vault Client 2013.

 1. Instalaci aktualizace Service Pack zahájíte spuštěním souboru Autodesk Vault 2013 SP1 Update 1 (Client).msp v klientu Vault Explorer.

Instalace Serveru – provádí se na každém serveru Autodesk Data Management Server (ADMS).

 1. Spusťte aplikaci ADMS Console.
 2. Zkontrolujte, zda byly všechny databáze plně migrovány do nejnovější verze.
 3. Ukončete aplikaci ADMS Console.
 4. Restartujte webovou službu zadáním příkazu iisreset do příkazového řádku.
 5. Instalaci aktualizace Service Pack zahájíte spuštěním souboru Autodesk Vault 2013 SP1 Update 1 (Server).msp na serveru ADMS.
 6. Předchozí kroky opakujte u všech serverů ADMS.

Aktualizace databází – provádí se JEDNOU z jedné instance serveru Autodesk Data Management Server (ADMS) podle zadání.

UPOZORNĚNÍ: NEPOKRAČUJTE, dokud nebudou aktualizací Update 1 úspěšně aktualizovány VŠECHNY servery ADMS.

 1. Použijte příslušný server a aplikaci ADMS Console.
 2. Restartujte webovou službu zadáním příkazu iisreset do příkazového řádku.
 3. Spusťte aplikaci ADMS Console a proveďte migraci databází.
 4. V případě potřeby připojte dříve odpojené databáze a umožněte dokončení migrace.

       POZNÁMKA:
V prostředí propojených pracovních skupin nemusí agent snímků SQL vygenerovat počáteční snímek. Pokud k tomu dojde, restartuje agenta snímků SQL.

SOUHRN PROBLÉMŮ, KTERÉ AKTUALIZACE ŘEŠÍ

Vyřešené známé problémy
 1. Byly vyřešeny následující problémy nástroje Reference Repair aplikace Autodesk:
 2. Některé sestavy obsahující více podřazených vztahů mohou vracet nadbytečné informace o vztazích. Aktualizace odstraňuje zbytečná data a tím zvyšuje výkon čištění.
 3. Vlastnosti aplikace AutoCAD nakonfigurované pomocí obousměrného mapování nebudou aktualizovány při provádění některých pracovních postupů „aktualizace vlastností“ (zejména volání rozhraní API).
 4. Použití Správce vykreslování k vykreslení souborů DWG způsobí, že aplikace Vault Explorer přestane reagovat na japonskou verzi produktu.
 5. Při zařazení sestav do úložiště může být extrahováno nesprávné množství z rozpisky a to může vést k nesprávným množstvím položek. Aktualizace se týká nových dat přidaných do úložiště. Existující data bude třeba vydat, upravit a zařadit do správných dat rozpisky.
 6. U velmi velkých sestav může vyvolání dialogů úložiště způsobit nedostatek paměti a chybu aplikace Inventor.
 7. U jiných než anglických jazykových verzích nebyly oddělovací znaky zohledněny ve výchozím jazyku. Následkem toho mohou být hodnoty rozpisky převedeny z hodnoty 22.22 na 2222. Aktualizace se týká nových dat přidaných do úložiště. Existující data bude třeba vydat, upravit a zařadit do správných dat rozpisky.
 8. Některé sestavy obsahující více podřazených vztahů mohou vracet nadbytečné informace o vztazích. Aktualizace odstraňuje zbytečná data a tím zvyšuje výkon čištění.
 9. U systémů s velkým počtem uživatelů webového klienta může přihlášení přestat odpovídat a může vypsat zprávu Aplikace Vault zjistila manipulaci s podsystémem zabezpečení. Přístup klientů bez licence je aktuálně zakázán.“ Vlog může obsahovat více zpráv typu: PermissionTamperingDetected [320].
 10. U vlastností úložiště namapovaných na vlastnosti uživatelských souborů aplikace Office může být tlačítko panelu nástrojů Aktualizovat vlastnosti neaktivní během přístupu k souborům aplikace Office na instancích účastnického serveru ADMS.
 11. Ne všechny soubory budou zařazeny do úložiště při současném zařazování 50 a více dokumentů aplikace Office.
 12. Opraveno pro pouze aplikaci Vault Professional – e-maily z aplikace Outlook nejsou zařazovány do úložiště, když současně probíhají vícenásobné operace zařazování.
 13. CER: Neočekávané ukončení aplikace Inventor při generování souborů členů iSoučástí nebo iSestav, pokud se liší názvy souborů a názvy členů. (K vyřešení problému vyžaduje instalaci aktualizace Service Pack 2 aplikace Autodesk Inventor 2013.)
 14. Při použití dialogů Přiřadit nebo Aktualizovat položku k aktualizaci položek se v průvodci přiřazením položky zobrazí pouze podřazené prvky první úrovně, i když je třeba aktualizovat ostatní podřazené prvky před uvolněním položek.

Autodesk Vault File Server, Autodesk Vault Professional, Autodesk Vault Workgroup, Autodesk Vault Basic, Autodesk Data Management Server, Autodesk Inventor, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, and AutoCAD Electrical are trademarks of Autodesk, Inc. in the United States and/or other countries. Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, and Microsoft Office 2010 are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Návrat na začátek


Copyright © 2013 Autodesk, Inc.