Aktualizace Update 2 k aktualizaci Service Pack 1 aplikace Autodesk Vault 2013
pro aplikaci Autodesk Vault Basic 2013, Autodesk Vault Workgroup 2013, Autodesk Vault Collaboration 2013 a Autodesk Vault Professional 2013

Srpen 2013


Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

V rámci trvalého úsilí o poskytování produktů vysoké kvality vydala společnost Autodesk aktualizaci Update 2 aplikace Autodesk Vault 2013 Service Pack 1 (Client) a aktualizaci Update 2 aplikace Autodesk Vault 2013 (Server) Service Pack 1 pro aplikace Autodesk Vault Basic 2013, Autodesk Vault Workgroup 2013, Autodesk Vault Collaboration 2013 a Autodesk Vault Professional 2013. Aktualizace opravují nebo řeší množství různých problémů, které se týkají těchto verzí. Soubor Readme obsahuje informace o tom, jak aktualizaci Update nainstalovat, co opravuje a jak ji stáhnout.

Poznámka : V tomto dokumentu Readme se odkazy na aplikaci Vault 2013 vztahují na aplikace Autodesk Vault Basic 2013, Autodesk Vault Workgroup 2013, Autodesk Vault Collaboration 2013 a Autodesk Vault Professional 2013.UMÍSTĚNÍ SOUBORŮ KE STAŽENÍ

         Soubory aktualizace Update 2 aplikace Autodesk Vault 2013 Service Pack 1 naleznete na webových stránkách Autodesk Vault Services & Support.

INSTALACE

UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto pokynů v plném rozsahu může mít za následek nepoužitelnost pracovišť. Tento postup se používá při nasazení na jednom pracovišti, více pracovištích a v propojené pracovní skupině.

POZNÁMKA: Před použitím této aktualizace Update vždy nejprve proveďte úspěšné zálohování.

Instalace klienta – provádí se u všech verzí aplikace Autodesk Vault Client 2013.

 1. Instalaci aktualizace Update zahájíte spuštěním souboru Autodesk Vault 2013 Service Pack 1 Update 2 (Client).msp v klientu Vault Explorer.

Instalace Serveru – provádí se na každém serveru Autodesk Data Management Server (ADMS).

 1. Spusťte aplikaci ADMS Console.
 2. Zkontrolujte, zda byly všechny databáze plně migrovány do nejnovější verze.
 3. Ukončete aplikaci ADMS Console.
 4. Restartujte webovou službu zadáním příkazu iisreset do příkazového řádku.
 5. Instalaci aktualizace Update zahájíte spuštěním souboru Autodesk Vault 2013 Service Pack 1 Update 2 (Server).msp na serveru ADMS.
 6. Předchozí kroky opakujte u všech serverů ADMS.

Aktualizace databází – provádí se JEDNOU z jedné instance serveru Autodesk Data Management Server (ADMS) podle zadání.

UPOZORNĚNÍ: NEPOKRAČUJTE, dokud nebudou aktualizací Update 2 úspěšně aktualizovány VŠECHNY servery ADMS.

 1. Použijte příslušný server a aplikaci ADMS Console.
 2. Restartujte webovou službu zadáním příkazu iisreset do příkazového řádku.
 3. Spusťte aplikaci ADMS Console a proveďte migraci databází.
 4. V případě potřeby připojte dříve odpojené databáze a umožněte dokončení migrace.

       POZNÁMKA:
V prostředí propojených pracovních skupin nemusí agent snímků SQL vygenerovat počáteční snímek. Pokud k tomu dojde, restartuje agenta snímků SQL.

SOUHRN PROBLÉMŮ, KTERÉ AKTUALIZACE ŘEŠÍ

Vyřešené známé problémy
 1. Dialog schválení změnového příkazu nyní podporuje ověřování systému Windows.
 2. Bylo opraveno chybné pořadí řazení, výsledkem jehož použití byla nefunkčnost připojování souborů a úprav rozpisky položky.
 3. Byla opravena chyba, kdy bylo výsledkem provedení některých pracovních postupů zobrazení místního dialogu DXperience zkušební verze.
 4. Bylo vyřešeno více problémů s poskytovateli hodnot vlastností zdrojů obsahu, které bránily zařazování souborů DWG a způsobovaly chyby pracovního procesu služby IIS.
 5. Byl vyřešen problém importu konfigurace aplikace Vault.
 6. Byl vyřešen problém, kdy bylo při číslování položek pomocí mapovaného schématu číslování u vlastnosti definované uživatelem místo mapovaného schématu použito výchozí sekvenční číslování.

Autodesk Vault Professional, Autodesk Vault Collaboration, Autodesk Vault Workgroup, Autodesk Vault Basic, Autodesk Data Management Server, Autodesk Inventor, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, and AutoCAD Electrical are trademarks of Autodesk, Inc. in the United States and/or other countries. Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, and Microsoft Office 2010 are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Návrat na začátek


Copyright © 2013 Autodesk, Inc.