Aktualizacja 2 dla programu Autodesk Vault 2013 z dodatkiem Service Pack 1
dla programów Autodesk Vault Basic 2013, Autodesk Vault Workgroup 2013, Autodesk Vault Collaboration 2013 i Autodesk Vault Professional 2013

Sierpień 2013


Informacje o wydaniu — plik Readme
Autodesk, Inc.

Kontynuując starania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości swoich produktów, firma Autodesk opublikowała „Aktualizację 2 dla programu Autodesk Vault 2013 Service Pack 1 (Client)” i „Aktualizację 2 dla programu Autodesk Vault 2013 Service Pack 1 (Server)”, które mają zastosowanie do programów Autodesk Vault Basic 2013, Autodesk Vault Workgroup 2013, Autodesk Vault Collaboration 2013 i Autodesk Vault Professional 2013. Niniejsza aktualizacja usuwa pewne błędy w tych wydaniach i umożliwia rozwiązywanie problemów, jakie mogą w nich wystąpić. W tym pliku README opisano sposób pobierania i instalowania aktualizacji oraz rozwiązywane przez nią problemy.

UWAGA: Używane w tym pliku Readme odniesienia do rodziny programów Vault 2013 dotyczą programów Autodesk Vault Basic 2013, Autodesk Vault Workgroup 2013, Autodesk Vault Collaboration 2013 i Autodesk Vault Professional 2013.LOKALIZACJA POBIERANIA

         Pliki Aktualizacji 2 dla programu Autodesk Vault 2013 Service Pack 1 można znaleźć na stronie: Usługi i wsparcie techniczne programu Autodesk Vault

INSTALACJA

OSTRZEŻENIE: Postępowanie niezgodne z poniższymi instrukcjami może doprowadzić do niesprawności stanowisk. Procedura ta ma zastosowanie do obrazów stanowiska w środowisku jednej lokalizacji, wielu lokalizacji oraz połączonej grupy roboczej.

UWAGA: Przed zastosowaniem tej aktualizacji należy się upewnić, że kopia zapasowa została pomyślnie wykonana.

Instalacja wersji Client — ma zastosowanie do każdego programu Autodesk Vault Client 2013.

 1. Uruchom plik „Autodesk Vault 2013 Service Pack 1 Update 2 (Client).msp” na komputerze klienckim z programem Vault Explorer, aby zainstalować aktualizację.

Instalacja wersji Server — ma zastosowanie do każdego programu Autodesk Data Management Server (ADMS).

 1. Uruchom aplikację ADMS Console.
 2. Upewnij się, że wszystkie bazy danych w całości przeszły migrację do najnowszej wersji.
 3. Zamknij aplikację ADMS Console.
 4. Ponownie uruchom usługę sieci WWW, wpisując „iisreset” w wierszu polecenia.
 5. Uruchom plik „Autodesk Vault 2013 Service Pack 1 Update 2 (Server).msp” na serwerze ADMS, aby zainstalować aktualizację.
 6. Powtórz powyższe czynności dla wszystkich serwerów ADMS.

Aktualizacja bazy danych — przeprowadzana RAZ z pojedynczego wystąpienia programu Autodesk Data Management Server (ADMS) wg instrukcji.

OSTRZEŻENIE: NIE WYKONUJ KOLEJNYCH CZYNNOŚCI, dopóki Aktualizacja 2 nie zostanie pomyślnie zastosowana na WSZYSTKICH serwerach ADMS.

 1. Użyj odpowiedniego serwera i aplikacji ADMS Console.
 2. Ponownie uruchom usługę sieci WWW, wpisując „iisreset” w wierszu polecenia.
 3. Uruchom aplikację ADMS Console i przeprowadź migrację bazy danych.
 4. W razie konieczności dołącz wcześniej odłączone bazy danych, aby migracja mogła zostać dokończona.

       UWAGA:
W środowiskach połączonej grupy roboczej zdarza się, że agent migawek SQL nie może wygenerować migawki początkowej. W takim wypadku należy ponownie uruchomić agenta migawek SQL.

WYKAZ ROZWIĄZANYCH PROBLEMÓW

Rozwiązane znane problemy
 1. W oknie dialogowym zatwierdzania zlecenia zmiany jest teraz obsługiwane uwierzytelnianie systemu Windows.
 2. Rozwiązano problem z kolejnością sortowania zmian, który powodował, że funkcje „dołączanie pliku” i „edycja zestawienia komponentów elementu” nie działały.
 3. Niektóre procesy robocze mogły spowodować pojawienie się wyskakującego okna dialogowego wersji próbnej programu „DXperience”.
 4. Rozwiązano problemy z wieloma dostawcami właściwości źródła danych, aby zapobiec błędom związanym z wpisywaniem plików DWG i awariami procesu roboczego usług IIS.
 5. Rozwiązano problem występujący podczas importowania konfiguracji programu Vault.
 6. Podczas numerowania elementów za pomocą schematu numerowania odwzorowanego na właściwość zdefiniowaną przez użytkownika mogło być używane domyślne numerowanie sekwencyjne.

Autodesk Vault Professional, Autodesk Vault Collaboration, Autodesk Vault Workgroup, Autodesk Vault Basic, Autodesk Data Management Server, Autodesk Inventor, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, and AutoCAD Electrical are trademarks of Autodesk, Inc. in the United States and/or other countries. Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, and Microsoft Office 2010 are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Powrót do początku


Copyright © 2013 Autodesk, Inc.