Aktualizace Service Pack 1 aplikace Autodesk Vault 2014 pro aplikaci Autodesk Vault Basic 2014 Autodesk Vault Workgroup 2014   a Autodesk Vault Professional 2014
Červen, 2013

Poznámky k verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

V rámci trvalého úsilí o poskytování produktů vysoké kvality vydala společnost Autodesk aktualizaci Service Pack 1 aplikace Autodesk Vault 2014 (klient) a aktualizaci Service Pack 1 aplikace Autodesk Vault 2014 aktualizace (server) pro aplikace Autodesk Vault Basic 2014, Autodesk Vault Workgroup 2014 a Autodesk Vault Professional 2014. Aktualizace Service Pack opravují nebo řeší množství různých problémů, které se týkají těchto verzí. Soubor Readme obsahuje informace o tom, jak stáhnout aktualizaci Service Pack, jak nainstalovat aktualizaci Service Pack a co vše bylo opraveno.

Poznámka : V tomto dokumentu Readme se odkazy na aplikaci Vault 2014 vztahují na aplikace Autodesk Vault Basic 2014, Autodesk Vault Workgroup 2014 a Autodesk Vault Professional.UMÍSTĚNÍ SOUBORŮ KE STAŽENÍ

                   Soubory aktualizací Autodesk Vault 2014 Service Pack 1 vyhledejte na webových stránkách Autodesk Vault Services & Support.

INSTALACE

UPOZORNĚNÍ: Nedodržení těchto pokynů v plném rozsahu může mít za následek nepoužitelnost pracovišť. Tento postup se používá při nasazení na jednom pracovišti, více pracovištích a v propojené pracovní skupině.

POZNÁMKA: Před použitím této aktualizace Service Pack vždy nejprve proveďte úspěšné zálohování.

Instalace aktualizace Service Pack 1 klienta – platí pro všechny verze aplikace Autodesk Vault Client 2014

 1. Instalaci aktualizace Service Pack zahájíte spuštěním souboru Autodesk Vault 2014 Service Pack 1 (Client).msp v klientu Vault Explorer.

Instalace aktualizace Service Pack 1 serveru – platí pro všechny servery ADMS (Autodesk Data Management Server)

 1. POZNÁMKA: Při instalaci jiné než anglické verze serveru aplikace Vault Basic nejprve spusťte soubor Autodesk Vault 2014 Pre SP1 (Server).msi.
 2. Spusťte aplikaci ADMS Console.
 3. Zkontrolujte, zda byly všechny databáze plně migrovány do nejnovější verze.
 4. Ukončete aplikaci ADMS Console.
 5. Restartujte webovou službu zadáním příkazu iisreset do příkazového řádku.
 6. Instalaci aktualizace Service Pack zahájíte spuštěním souboru Autodesk Vault 2014 Service Pack 1 (Server).msp na serveru ADMS.
 7. Předchozí kroky opakujte u všech serverů ADMS.

Aktualizace databází – provádí se JEDNOU z jedné instance serveru Autodesk Data Management Server (ADMS) podle zadání.

UPOZORNĚNÍ: NEPOKRAČUJTE, dokud nebudou aktualizací Service Pack 1 úspěšně aktualizovány VŠECHNY servery ADMS.

 1. Použijte příslušný server a aplikaci ADMS Console.
 2. Restartujte webovou službu zadáním příkazu iisreset do příkazového řádku.
 3. Spusťte aplikaci ADMS Console a proveďte migraci databází.
 4. V případě potřeby připojte dříve odpojené databáze a umožněte dokončení migrace.
POZNÁMKA: V prostředí propojených pracovních skupin nemusí agent snímků SQL vygenerovat počáteční snímek. Pokud k tomu dojde, restartuje agenta snímků SQL. 

SOUHRN PROBLÉMŮ, KTERÉ AKTUALIZACE ŘEŠÍ

Server ADMS – Server:
 1. Byl vylepšen výkon serveru pro propojené pracovní skupiny (plná replikace databáze).
 2. V aplikaci ADMS Console v dialogu Replikované složky byl vyřešen problém nezohledňování zaškrtávacího políčka složky.
Klient:
 1. Docházelo k chybě nesprávného zobrazení vlastnictví, když uživatel ukončil dialog Správa v klientu úložiště, zatímco aktuální pracovní skupina neměla token správy.
 2. Soubory iLogicVB nebylo možné stáhnout z úložiště.
 3. Bylo opraveno zobrazení prázdného uzlu při rozbalení a sbalení panelu zobrazení Prohlížeč projektu.
 4. Byla opravena chyba, ke které docházelo při prohlížení souboru, pokud nebyla nainstalována aplikace Autodesk Design Reviewer 2013.
 5. Po přejmenování docházelo při získávání a vydávání souborů aplikace AutoCAD Electrical, včetně nadřazených, k chybě aktualizace referencí souboru.
 6. S nainstalovaným prohlížečem IE9 nebylo možné tisknout Souhrn ECO.
 7. Tlačítka Najít a Vymazat na panelu Najít na kartě Zobrazení ve Správci položek stejně jako na kartě Soubory v Seznamu změnových příkazů se překrývala.
 8. Vlastnost aplikace Inventor Název podtypu dokumentu byla extrahována při namapování na vlastnost položky definovanou uživatelem.
 9. Byly opraveny chybějící obrázky v dialozích Import a Export položek.
 10. Bylo opraveno prohlížení souborů aplikace AutoCAD Electrical a DWF v aplikaci Vault Explorer na 64bitových počítačích.
 11. Vlastnosti aplikace AutoCAD nakonfigurované pomocí obousměrného mapování již nebudou aktualizovány při provádění některých pracovních postupů aktualizace vlastností (zejména volání rozhraní API).
 12. Při vykreslování souborů PDF nebylo možné ve Správci vykreslování vybrat jiné zařízení.
 13. Metoda IExplorerUtil.UpdateFileProperties neaktualizovala namapované vlastnosti aplikace AutoCAD.
 14. Byla opravena chyba „Žádný otevřený záznam“ při provádění příkazu Pack-and-Go u sady souborů obsahující součásti se stejným názvem souboru (jiným obsahem), ale nacházející se v jiných složkách.
 15. Při použití dialogů Přiřadit nebo Aktualizovat položku k aktualizaci položek se v průvodci přiřazením položky zobrazily pouze podřazené prvky první úrovně, i když bylo třeba aktualizovat ostatní podřazené prvky před uvolněním položek.
 16. Možnosti publikování vizualizace nefungovaly podle očekávání při provádění možnosti Aktualizovat zobrazení ve výkresech aplikací AutoCAD Mechanical a Electrical.
 17. V 64bitovém operačním systému nebylo možné vykreslit formát DWF.
 18. Do souborů .DOC nebylo možné zapsat zpět vlastnosti.
 19. E-maily z aplikace Outlook nebyly zařazovány do úložiště, když současně probíhaly vícenásobné operace zařazování.
 20. Byla opravena chyba Procesoru úloh, který ukončoval spuštěný soubor Inventor.exe po dokončení každé úlohy. Uživatelům se může stále zobrazit spuštění a ukončení první instance souboru Inventor.exe, ale následně se okamžitě spustí další instance a tato instance zůstane spuštěna, dokud nebudou zpracovány všechny soubory ve frontě.
 21. CER: Získávání a vydávání souboru s přímo nadřazenou položkou, která je skrytá, vyvolalo chybový dialog.
Aplikace AutoCAD:
 1. Bylo opraveno chování uzlu Výsledky vyhledávání v dialogu Otevřít z úložiště aplikace AutoCAD.
Aplikace Inventor:
 1. Podřazené soubory nebyly stahovány z úložiště, pokud už byly na místním disku.
 2. Příkaz Zavřít vše nezařazoval všechny otevřené soubory.
 3. Byl opraven neplatný stav úložiště u součástí náhradní úrovně detailů, které pocházejí z projektu Knihovna.
 4. Ikona Otevřít z aplikace Vault nebyla na panelu nástrojů Rychlý přístup aplikace Inventor přilepená.
 5. Uvolnění doplňku úložiště a opětovné spuštění aplikace Inventor zobrazilo u nového dokumentu dvě karty úložiště na pásu karet.
 6. Možnost Otevření z úložiště otevírala nesprávnou revizi výkresu, pokud byla odpovídající sestava již otevřena.
 7. Byla přidána funkce Přejmenovat a Odstranit u zástupců uvedených v dialogu aplikace Inventor Otevřít z aplikace Vault.
 8. V aplikaci Inventor se příznak neplatného souboru nezobrazoval u souborů mimo úložiště.
 9. Nastavení průhlednosti ikony aplikace Inventor nebylo správně zobrazeno v prohlížeči úložiště v systému Windows 8.
 10. K zobrazení správného stavu úložiště bylo třeba ruční obnovení.
 11. CER: Docházelo k neočekávanému ukončení aplikace Inventor při vypnutí nebo zrušení vypnutí součástí.
Aplikace Revit:
 1. Při odstranění cílové složky úložiště před dokončením akce Přidat soubory se nezobrazila žádná chyba.
 2. Tlačítka Zpět a Nahoru v dialogu Načíst rodinu nefungovala podle očekávání.
 3. Při vyhledávání souboru v pravém podokně se stále zobrazovala ikona .rfa pro typy rodiny.
 4. Rychlé odstranění filtrů vyhledávání rodiny způsobilo zaseknutí ve výsledcích hledání.
 5. Klasický motiv systému Windows poškodil tlačítko vyhledávání.
 6. Chybový dialog při přihlášení k aplikaci Revit zobrazoval nesprávnou verzi aplikace Revit.
 7. Po zavření hlavního souboru a odpovědi Ano na výzvu SaveToVault zůstal hlavní soubor vydaný z úložiště. 
 8. Pokud chtěl uživatel přidat do úložiště soubory pouze ke čtení, došlo k chybě.
 9. Akce Přidat soubory u neplatné složky úložiště zobrazila nesprávné a nemodální chybové hlášení.
 10. Dialog Omezení nebyl modální při použití možnosti Přidat složky, zatímco byl soubor z této složky stále otevřený v aplikaci Revit.
 11. Při odesílání síťového sdíleného centrálního souboru, ve kterém je mapování odkazováno písmenem místní namapované jednotky, a ne cestou cesty UNC, se zobrazila další výzva.
 12. Připojené soubory se nezobrazovaly v dialogu Načíst rodinu.
 13. Tento problém byl vyřešen odstraněním dialogu Typ rodiny již existuje při přidání existujícího typu rodiny.
 14. Bylo opraveno rozhraní součásti Přípony souborů v dialogu Možnosti.
 15. Při práci na jakékoliv kreslicí ploše mohl uživatel vidět obsah souboru spojení v hostitelském souboru, pokud byl soubor spojení z úložiště.
 16. Byla přidána funkce vyhledávání podle názvu souboru rodiny.
Další:
 1. Byly vyřešeny následující problémy nástroje Reference Repair aplikace Autodesk:
 2. V nástroji Reference Repair aplikace Autodesk byla vypnuta nastavení možností, aby odrážela skutečnost, že uživatel nemůže dělat nic kromě spuštění nástroje.
 3. V nástroji Reference Repair aplikace Autodesk byl opraven problém konzistence tím, že i položky UDP s hodnotou null budou zapsány do souboru XML jako prázdné.
 4. U vlastností úložiště namapovaných na vlastnosti uživatelských souborů aplikace Office mohlo být tlačítko panelu nástrojů Aktualizovat vlastnosti neaktivní během přístupu k souborům aplikace Office na instancích účastnického serveru ADMS.
 5. Ikona aplikace Autodesk Vault byla zakázána v systému MS Office a aplikaci Outlook 2007.
 6. Byl zvýšen výkon přetahování většího počtu souborů do úložiště.
 7. Zařazení z aplikace Outlook zobrazovalo upozornění, pokud stále probíhalo předchozí zařazování.
PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Autodesk Vault Professional, Autodesk Vault Workgroup, Autodesk Vault Basic, Autodesk Data Management Server, Autodesk Inventor, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, and AutoCAD Electrical are trademarks of Autodesk, Inc. in the United States and/or other countries. Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, and Microsoft Office 2010 are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Návrat na začátek


Copyright © 2013 Autodesk, Inc.