Opravy hotfix pro lokalizaci modulu Roombook

Tato oprava hotfix řeší několik problémů v lokalizaci modulu Roombook v neanglických verzích.


Popis problému

Obsah modulu Roombook není přeložen z angličtiny do jiných jazyků. 


Ovlivněné produkty


Pokyny k instalaci

Instalace opravy hotfix pro lokalizaci modulu Roombook

Proces instalace vyžaduje, abyste v operačním systému Microsoft® Windows® měli oprávnění správce.

Tato instalace vyžaduje náhradu následujících souborů:

Postup nahrazení výše uvedených souborů

  1. Zavřete všechny softwarové aplikace.
  2. Přejděte do instalační složky produktu, například C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\. Vyhledejte knihovny AecRoomBookDBRes.dll a AecStandardVobUIRes.dll a všechny vyhledané soubory, včetně těch v jiných jazykových balíčcích, přejmenujte přidáním přípony .bak k jejich názvům souborů:
  3. Přejděte do složky pro výkresy obsahu, například C:\ProgramData\Autodesk\ACA 2013\csy\Styles a přejmenujte soubor Roombook Style.dwg přidáním přípony .bak k jeho názvu souboru:
  4. Přejděte do složky souborů palet nástrojů, například: C:\Users\uživatelské jméno\AppData\Roaming\Autodesk\ACA 2013\csy\Support\ v systému Windows 7 nebo Vista, nebo C:\Documents and Settings\uživatelské jméno\Data aplikací\Autodesk\ACA 2013\csy\Support\ v operační systému Windows XP. Vyhledejte všechny soubory Roombook_77110B36-60EB-430D-AF1D-912A51824523.atc a přejmenujte přidáním přípony .bak k názvům souborů:
  5. Stáhněte a extrahujte opravu hotfix pro vaši aplikaci do umístění na místním počítači:

Odinstalace této opravy hotfix

    Odstraňte čtyři nové soubory, které jste stáhli do složek určených v krocích 2 až 4, a obnovte původní názvy přejmenovaných souborů.