Poprawka hotfix dotycząca lokalizacji programu Roombook

Niniejsza poprawka hotfix naprawia kilka przeoczeń w lokalizacji nieanglojęzycznych wersji programu Roombook.


Opis problemu

Elementy biblioteczne programu Roombook nie są przetłumaczone z języka angielskiego na inne języki. 


Produkty, których dotyczy poprawka


Instrukcje instalowania

Aby zainstalować poprawkę hotfix dotyczącą lokalizacji programu Roombook

Uwaga: do ukończenia procesu instalacji w systemie operacyjnym Microsoft® Windows® są wymagane uprawnienia administracyjne.

W ramach instalacji należy zastąpić następujące pliki:

Aby zastąpić wymienione powyżej pliki

  1. Zamknij wszystkie programy.
  2. Przejdź do folderu instalacyjnego produktu, na przykład C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\. Wyszukaj pliki AecRoomBookDBRes.dll i AecStandardVobUIRes.dll, a następnie zmień nazwy wszystkich znalezionych plików, w tym także w innych pakietach językowych, przez dodanie na końcu rozszerzenia .bak:
  3. Przejdź do folderu rysunków elementów bibliotecznych, na przykład C:\ProgramData\Autodesk\ACA 2013\deu\Styles, a następnie zmień nazwę pliku Roombook Style.dwg przez dodanie na końcu rozszerzenia .bak:
  4. Przejdź do folderu plików palet narzędzi, na przykład: C:\Users\nazwaużytkownika\appdata\roaming\autodesk\aca 2013\deu\Support\ w systemie Windows 7 lub Vista lub C:\Documents and Settings\nazwaużytkownika\Dane aplikacji\Autodesk\ACA 2013\deu\Support\ w system operacyjnym XP. Wyszukaj wszystkie pliki Roombook_77110B36-60EB-430D-AF1D-912A51824523.atc, a następnie zmień nazwy wszystkich znalezionych plików przez dodanie na końcu rozszerzenia .bak:
  5. Pobierz plik poprawki hotfix dla aplikacji i wyodrębnij go w odpowiednim położeniu na komputerze lokalnym:

Aby odinstalować poprawkę hotfix

    Usuń cztery nowe pliki pobrane do folderów określonych w punktach od 2 do 4, a następnie przywrócić oryginalne nazwy plików, których nazwy zostały zmienione.