AutoCAD® Map 3D 2008 Service Pack 1 tudnivalók

Ez a dokumentum a szervizcsomag telepítésével és használatával kapcsolatos legfrissebb tudnivalókat tartalmazza A szervizcsomag telepítése előtt ajánlott az itt leírtakat végigolvasni. A későbbi tájékozódás céljából mentse ezt a Tudnivalók fájlt a merevlemezre, vagy nyomtassa ki.

Tartalom


Ki telepítse a szervizcsomagot?

A Service Pack 1 az AutoCAD Map 3D 2008 összes nyelvi verziójához készült, az összes támogatott operációs rendszerre.


Támogatott operációs rendszerek

A szervizcsomag a következő operációs rendszerek esetében alkalmazható:


Tájékoztató Windows Vista rendszert használók számára

A szervizcsomag telepítése előtt állítsa le az AutoCAD Map 3D szoftvert és az összes egyéb alkalmazást. A telepítés előtt kézi módszerrel zárja be az AutoCAD Map 3D szoftvert és az összes egyéb alkalmazást.


Általános frissítések

Az alábbi változtatások történtek:

AutoCAD Map 3D 2008

SHP-fájlok

Az egyéb GIS-alkalmazásokban létrehozott SHP-fájlok könnyebben importálhatók.

A program az SHP-fájlok exportálása során ezután az összes telekpoligont exportálja.

A Megjelenítéskezelő az SHP-fóliákon lévő összes jellemzőt megjeleníti.

Nyomtatás

Amikor FDO-raszterfóliákat nyomtat, a nézetléptéktől függetlenül hasonló minőségű képfelbontást kap, mint az AutoCAD Raster Design program használata esetén.

A nyomtatás során ugyanazok a stílusok jelennek meg a Nyomtatási előnézetben, mint nyomtatásban.

Általános problémák

A Map 3D 2008 programmal közzétett DWF-fájlok közel akkora méretűek, mint a Map 3D 2007 programmal közzétett fájlok.

Javult a DGN-importálás.

Mostantól kapcsolódó adatokkal rendelkező térképeket is exportálhat DWG-fájlokba.

Az SDF-fájlok teljesítménye 20 százalékkal javult.

Mostantól a jellemzők kijelölése sikeresen végrehajtható, akkor is, ha egy fóliafájl a legnagyobb méretre van kinagyítva.

A Zoom szolgáltatást mostantól használható a raszterfóliák Elrendezés nézetben történő megjelenítéséhez.

AutoCAD-blokkok

Az SDF-fóliákon elhelyezett AutoCAD-blokkokban található szövegstílusok a beállított tájolással jelennek meg.

A Megjelenítéskezelőből a sraffozással ellátott AutoCAD-blokkok is beilleszthetők.

Stílusszerkesztő

Kijelölhet új témát a kitöltésstílusok szerkesztése után.

Létrehozhat témákat a nézetlépték-információkat tartalmazó SDF-fájlokban.

Oracle-kapcsolatok

Az Oracle-kapcsolat elvesztése nélkül exportálhat olyan DWG-fájlokat, amelyekben önkényes X-Y koordináta-rendszert alkalmazott.

Lefoglalhat és frissíthet olyan Oracle-adatokat, amelyek idegen sémákat használnak a verziózott táblákhoz.

API-felhasználók

Ha az AcMapLayer.GetFeatureData(…) API-függvényt érvényes elemazonosítókkal hívja meg, akkor az olyan MgFeatureReader-eredménnyel tér vissza, amely érvényes azonosságtulajdonságokat tartalmaz minden egyes jellemzőhöz.

Ha az AcMapLayer.UpdateFeatures(…) API-függvényt egy MgInsertFeatures paranccsal hívja meg, akkor az helyesen, egy MgPropertyType.Feature típusú MgFeatureProperty-eredménnyel és olyan MgFeatureReader-értékkel tér vissza, amely az újonnan létrehozott jellemzők azonosítóit is tartalmazza. Emellett a továbbiakban az AcMapLayer.UpdateFeatures(…) függvényt kell használnia az AcMapFeatureService.UpdateFeatures(…) függvény helyett minden szerkesztési művelethez, beleértve a Beillesztés, Frissítés, Törlés, Zárolás és Feloldás műveleteket is.

Az AutoCAD Map 3D 2008 szoftverben a GetCurrentMap(…) API-függvény egyszerre több megnyitott dokumentumban is meghívható anélkül, hogy a program váratlanul leállna vagy instabillá válna.

 
AutoCAD 2008

.NET API

Az ObjectID.Open utasítás nem okoz programleállást.

Hibaüzenetet eredményez, ha eltávolít egy kezelőt a Database.ObjectAppended elemből, majd elindítja az eseményt.

Feliratozáslépték megadása

Ha elnevezett nézetet húz át a lapkészlet-kezelőből a befogadó rajzba, a feliratozásléptékezési szolgáltatások megfelelően működnek.

A beágyazott xrefekben található egyéni léptékek nem szerepelnek duplán a gazdarajzban.

A DesignCenter ablakban található feliratozási rajzokból az Eszközpalettákon létrehozott blokkok mostantól feliratozási tulajdonságúak.

Attribútumok

A többsoros attribútumok helye nem változik meg állandóan, amikor rajzokat ment el vagy nyit meg.

Az attribútumdefiníciók Érték mezőjének tartalma módosítható a Tulajdonságok palettán.

Blokkok

A beszúrt blokkok Y-lépték szorzóját pontosan léptékezi a program.

Kommunikációs központ

A Kommunikációs központ alapértelmezés szerint engedélyezett.

Műszerfalak

A műszerfal panelkonfigurációja megmarad a különböző munkaterületek és felhasználói munkamenetek esetében.

Adatkiemelés

A program minden dinamikusblokk-tulajdonság kiemelését megfelelően végzi.

Méretek

A sugárirányú segédvonalívek letilthatók, így ismét lehetséges kis sugarak mérőszámainak megadása.

A méretszövegek helyben szerkesztésekor a szerkesztőmező mérete megfelelő.

A kerekített méretértékek helyesen jelennek meg.

A méretmegtörések nem okozzák az AutoCAD szoftver leállását.

Megjelenítés

A vonaltípusok mindig megfelelően jelennek meg a zoomolási műveleteket követően.

DWG

A másolás/beillesztés művelet működik a 2000-es formátumban mentett, majd AutoCAD 2004, AutoCAD 2005 vagy AutoCAD 2006 termékben ismét mentett rajzok esetében is.

e-Küldemény

A program megtartja az AutoCAD 2000, illetve a Release 14 fájlformátumot az EKÜLD parancs használatakor, ha a „Létező rajzformátumok megtartása” beállítás be van kapcsolva.

Mezők

A rajznév mezőjét mostantól mindig helyesen nyomtatja a program.

Sraffozás

A HSRAFFOZ parancs határvonal-felismerő mechanizmusa tovább lett fejlesztve.

Kép

Az IMAGEFRAME rendszerváltozó 0 értéke esetén a képkeretek nyomtatása, illetve megjelenítése nem történik meg.

Elrendezések

Mostantól az „és” jel (&) szerepelhet az Elrendezés lapon.

Az attribútumdefiníciók Érték mezőjének tartalma módosítható a Tulajdonságok palettán.

Többszörös mutató

A többszörös mutatóvonalak blokkja nem tolódik el a középponthoz képest.

A többszörös mutatóvonalak szövegeit nem forgatja el véletlenül a program.

A többszörös mutatóvonalak attribútumai mostantól elforgatott FKR esetén sem tolódnak el a középponttól.

Bekezdéses szöveg

A bekezdéses szövegekben a tabulátorok mentése a korábbi DWG-formátumok esetén is megfelelő.

Bizonyos japán karakterek helyesen jelennek meg.

A portugál (az ibériai és a brazil) szótárakban szerepelnek ékezetes nagybetűk.

Megnyitás/Mentés

Ha több rajzot is megnyit az Intéző segítségével, csak egyetlen, az adott rajzok mindegyikét tartalmazó AutoCAD-példány indul el.

Tárgyraszter

A tárgyraszterek megfelelően működnek a blokkokban is.

PDF-exportálás

A raszterképeket helyesen nyomtatja PDF formátumba a program.

Teljesítményhangoló

Ha nincs új illesztőprogram, az „Új illesztőprogram” szövegbuborék nem látható.

Nyomtatás

Az elforgatott MrSID formátumú képek nyomtatása tovább lett fejlesztve.

Táblázatok

Az adatokhoz kapcsolt cellaformázást helyesen hajtja végre a program.

Az Excel-formázást megőrzi a program az irányított beillesztés (VGIRBEILL) parancs használatakor.

Eszközpaletta

Az ikonok nem csonkolva jelennek meg.

Látványstílusok

Több zoomolási műveletet követően sem láthatók hibás vonalak és nem odaillő elemek.

XREF

A hosszú hivatkozási úttal rendelkező rajzokra megfelelően hivatkozik a program.


A Felhasználói hibajelentés segédprogrammal bejelentett problémák (csak AutoCAD esetén)

A Felhasználói hibajelentés segédprogramot használó ügyfelektől származó részletes információk alapján az alábbi problémákat szüntettük meg:

AutoCAD 2008

.NET API

Többszörös mutatók

2D megjelenítés

Bekezdéses szöveg

3D megjelenítés

Objektumszerkesztés

3D navigáció

Objektumcsatolás és -beágyazás (OLE)

Feliratozáslépték megadása

Megnyitás, mentés és bezárás

Attribútumok

Beállítások

Blokkok

Tárgyraszter

Másolás és Beillesztés

Nyomtatás

Felhasználók bevonását célzó program

Tulajdonságok paletta

Műszerfal

Közzététel

Design Center

Véletlenszerű leállás

Méretek

Helyreállítás

DWF létrehozása

Renderelés

e-Küldemény

Kiválasztás

Külső referenciák

Lapkészletkezelő

Fájlok közötti navigáció

Szabványok

Sraffozások

Táblázatok

Elrejtés

Szöveg

Képek

Eszközpaletták

Infoközpont

Eszköztippek

Fóliák

Metszés

Elrendezések

Visszavonás és végrehajtás újra

Fények

Nézetablakok

Anyagok

Visual Lisp


A szervizcsomaggal kapcsolatos ismert problémák (csak AutoCAD esetén)

Probléma: A Service Pack 1 szervizcsomag telepítését követően minden műszerfali vezérlőpanel megjelenik, függetlenül a kijelölt a munkaterülettől.

Megkerülő megoldás: Tegye aktívvá a kívánt munkateret.


Fontos tudnivalók a telepítéssel kapcsolatban

Fontos: Mindenképpen olvassa el az alábbiakat a szervizcsomag telepítése előtt:

Ezt a szervizcsomagot nem lehet eltávolítani. A szervizcsomag eltávolításához távolítsa el az AutoCAD Map 3D 2008 programot, majd telepítse újra a szervizcsomag nélkül.

A szervizcsomag telepítése előtt készítsen biztonsági másolatot egyéni CUI-, MNR- és MNL-fájljairól.

A telepítés során a telepítő kérheti az eredeti telepítőcsomag adathordozóját vagy a hálózati lemezképfájlt. A termékek telepítését és eltávolítását is lehetővé tevő rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkeznie ahhoz, hogy telepíthesse a frissítőcsomagot.

A rendszergazdák hálózaton keresztül is telepíthetik a szervizcsomagot a Hálózati telepítővarázslóval.


A Windows parancssori kapcsolóiról

Két Microsoft® Windows® parancssori kapcsoló van beépítve ezen szervizcsomagba:

Az /e parancssori kapcsoló használatának módjára vonatkozó útmutatók a következő eljárásokban találhatók.


Telepítési utasítások

A szervizcsomag telepítése egyfelhasználós telepítés esetén

A szervizcsomag különálló számítógépen történő telepítéséhez kövesse ezeket az utasításokat.

 1. Töltse le a szervizcsomagot, és mentse el egy tetszőleges mappába.
 2. Helyezze be az AutoCAD Map 3D 2008 első telepítőlemezét.
 3. Keresse meg azt a mappát, amelybe a szervizcsomagot mentette.
 4. Kattintson kétszer a szervizcsomaghoz tartozó végrehajtható (EXE) fájlra.

A szervizcsomag telepítése helyi hálózaton keresztül

A szervizcsomag helyi hálózaton keresztül történő telepítéséhez használhatja a Kommunikációs központot. A szervizcsomagok helyi hálózaton keresztül történő telepítésének beállítására vonatkozó részletes utasítások megtalálhatók a CAD rendszergazda vezérlőpanel súgójának Kommunikációs központ lapján.

MEGJEGYZÉS: A CAD Rendszergazda vezérlőpanel telepítéséhez a termék telepítési adathordozóján kattintson a Hálózati telepítés gombra, majd a Médiaböngészőben az Autodesk CAD Manager Tools 4.0 hivatkozásra.

A szervizcsomag telepítése hálózati rendszergazdai képfájlra

A következő terjesztési módszerek kizárólag a Hálózati telepítővarázsló segítségével létrehozott rendszergazdai képfájlok esetében érvényesek. Ezen eljárások befejezését követően az AutoCAD Map 3D minden további hálózati telepítése a szervizcsomagban elérhető frissítésekkel együtt történik.

A letöltött szervizcsomag fájlja tartalmaz egy MSP-fájlt (Microsoft Patch fájlt), amelyet a /e (extract – kibontás) kapcsoló segítségével bonthat ki. A használat szintaxisát az alábbi útmutató harmadik lépésében találja.

A szervizcsomag telepítése új rendszergazdai képfájlra


FONTOS: Ha a Hálózati telepítő varázslóban a „Frissítés (service pack – frissítőcsomag) alkalmazása ehhez a telepítéshez” megjegyzést látja a címsor alatt, a BEEMELÉS beállítást válassza. A Hozzáfűzés beállítás ezen frissítőcsomag esetében nem alkalmazható.


 1. Az Autodesk terméktámogatási webhelyéről töltse le a szervizcsomag EXE-fájlját a számítógépre.
 2. A Windows asztalon kattintson a Start gombra, majd kattintson a Futtatás parancsra.
 3. Az alábbi szintaxis szerint adja meg a végrehajtható fájl útvonalát.
 4. <helyi_meghajtó:>\<szervizcsomag_neve>\ /e <helyi_meghajtó:>\< szervizcsomag_neve>.msp

  MEGJEGYZÉS: A rendszer egy üzenetben figyelmezteti, hogy a beemelés beállítást használja a szervizcsomaghoz.

 5. Kattintson az OK gombra.
 6. Helyezze be az AutoCAD Map 3D 2008 első telepítőlemezét.
 7. Indítsa el a setup.exe fájlt.
 8. Jelölje be a Hálózati telepítés létrehozása választógombot.
 9. Kattintson a Tovább gombra. Megjelenik a Hálózati telepítés megkezdése lap.
 10. Az „Adja meg a hálózati telepítés helyét” mezőben tallózzon arra a helyre a hálózaton, ahol létre kívánja hozni a rendszergazdai képfájlt, vagy adja meg az útvonalát. Ez az a hely, ahonnan a felhasználók telepíthetik a terméket.
 11. Az „Adja meg a hálózati telepítési nevet” mezőben adjon nevet a hálózati telepítésnek.
 12. Hajtsa végre a Hálózati telepítő varázsló további lépéseit is, és szükség esetén mindig válassza a megfelelő konfigurációkat.
 13. A Szervizcsomagok felvétele lapon tallózással keresse meg a korábban kicsomagolt szervizcsomagot. A szervizcsomag felkerül a „Jelen hálózati telepítésben megtalálható szervizcsomagok” listára.

 14. FONTOS: Ha a Hálózati telepítő varázslóban a „Frissítés (service pack – frissítőcsomag) alkalmazása ehhez a telepítéshez” megjegyzést látja a címsor alatt, a BEEMELÉS beállítást válassza. A Hozzáfűzés beállítás ezen frissítőcsomag esetében nem alkalmazható.


 15. Kattintson a Konfigurálás vége gombra.
 16. Kövesse a Hálózati telepítő varázslóban olvasható utasításokat a szervizcsomag hálózati telepítésének befejezéséhez.

A szervizcsomag telepítése meglévő rendszergazdai képfájlra

 1. Az Autodesk terméktámogatási webhelyéről töltse le a szervizcsomag EXE-fájlját a számítógépre.
 2. A Windows asztalon kattintson a Start gombra, majd kattintson a Futtatás parancsra.
 3. Az alábbi szintaxis szerint adja meg a végrehajtható fájl útvonalát.
 4. <helyi_meghajtó:>\<szervizcsomag_neve>\ /e <helyi_meghajtó:>\< szervizcsomag_neve>.msp

 5. Kattintson az OK gombra.
 6. Tallózva keresse meg a meglévő rendszergazdai képfájlt.
 7. Válassza a Hálózati telepítés nevének módosítása lehetőséget. Megjelenik a Hálózati telepítés megkezdése lap.
 8. Szükség esetén módosítsa a meglévő hálózati telepítés nevét az „Adja meg a hálózati telepítési nevet” mezőben.
 9. Hajtsa végre a Hálózati telepítő varázsló további lépéseit is, és szükség esetén mindig válassza a megfelelő konfigurációkat.
 10. A Szervizcsomagok felvétele lapon tallózással keresse meg a korábban kicsomagolt szervizcsomagot. A szervizcsomag felkerül a „Jelen hálózati telepítésben megtalálható szervizcsomagok” listára.
 11. Kattintson a Konfigurálás vége gombra.
 12. Kövesse a Hálózati telepítő varázslóban olvasható utasításokat a szervizcsomag hálózati telepítésének befejezéséhez.

A jelen szervizcsomag által javított fájlok

Ez a szervizcsomag a következő fájlokat frissíti:

AutoCAD Map 3D 2008

acadmap.arx

AcMapOrclApi.arx

BulkCopyManager.dll

AcCmdTarget.arx

AcMapOrclBase.dll

csapi.dll

AcGiMapToHeidi.arx

AcMapOrclUI.arx

dgnio.dll

AcMapAnnotUi.arx

AcMapPlatform.dll

DiagEngine.dll

AcMapApiEvents.dll

AcMapPropMan.arx

DiagEnginePS.dll

AcMapApiMgd.dll

AcMapRastEx71.arx

ExprBuilderUi.dll

AcMapApiStubs.dll

AcMapRastUtils71.arx

FdoBulkCopyCSAPI.dll

AcMapBuffer.arx

AcMapSharedUI.dll

FdoConfigUi.dll

AcMapCoordsys.dbx

AcMapStatusBar.arx

FdoRdbms.dll

AcMapDataConnectPlugins.dll

AcMapStylization.dll

GeoSpatialSharedUI.dll

AcMapDataConnectTools.dll

AcMapStylizationMgd.dll

GMSchemaEditor.dll

AcMapDataConnectUI.dll

AcMapTopoEng.dll

 

AcMapDataExtensionUI.dll

AcMPolygonObj17.dbx

GwsCommon.dll

AcMapDataGridUI.dll

AcMPolygonCom.dll

GWSCoordsys.dll

AcMapDisplayManagement.arx

AcMPolygonMGD.dll

GWSeTransmit.dll

AcMapDmMappingService.dll

AcMapWorkspace.arx

GwsFdo.dll

AcMapDMTask.arx

AcMPolygonUI.arx

GwsQueryEngine.dll

AcMapDMUtils.dbx

ade.arx

ieapi.dll

AcMapDwfApi.arx

AdMapErrMan.dll

ird.arx

AcMapDwfUI.arx

AdMapFdoEnabler.arx

ManagedMapApi.dll

AcMapFdoFeatureDataLink.dll

AdMapFdoUi.arx

MapDlgExtension.dll

AcMapFeatureEntity.arx

AdMapOrclUI.arx

mapiarx.arx

AcMapFeatureEntityUI.arx

AdMapOrclApi.arx

MapPublishImp.dll

AcMapFeatureSourceManager.arx

AdMapOrclBase.dll

MapPublishRes.dll

AcMapFoundationInit.dll

AdMapOrcl.arx

MapPublishUI.dll

AcMapGridLayer.dbx

Arcio.dll

MapPublishUIStarter.dll

AcMapGridLayerUI.dll

Autodesk.Gis.Plugins.dll

mapvdb.dll

AcMapImpExp.arx

Autodesk.Gis.Resource.dll

mgpsdfexportimport.dll

AcMapImpExpUI.arx

Autodesk.Map.Catalog.dll

mgpsdfie.arx

AcMapManagedUIForms.dll

Autodesk.Map.Catalog.Resource.dll

mifio.dll

AcMapMapBook.arx

Autodesk.Map.Catalog.Resource.Local.dll

MySQLProvider.dll

AcMapMapBookUI.arx

Autodesk.Map.Catalog.Resource.MapSession.dll

od2ase.arx

AcMapMdfModelMgd.dll

Autodesk.Map.Catalog.Resource.Utility.dll

ODBCProvider.dll

AcMapMdfParser.dll

Autodesk.Map.Metadata.Common.dll

ResourceManagement.dll

AcMapObjClassApi.arx

Autodesk.Map.Metadata.dll

SharedDialog.dll

AcMapObjClassPwApi.arx

Autodesk.Map.Metadata.FGDC.dll

shpio.dll

AcMapObjClassUI.arx

Autodesk.Spatial.Studio.Fdo.dll

SHPProvider.dll

AcMapOrcl.arx

Autodesk.Spatial.Studio.Ui.dll

SqlServerProvider.dll

 
AutoCAD 2008

acad.exe

AcViewMgr.arx

acadlt.exe

AcVMTools.arx

AcCamera.arx

AcVpPlace.arx

AcDashboard.arx

AcXrefService.arx

AcDataLink.arx

AdComFolderWatch.dll

acdb17.dll

AdImaging.dll

AcdbMgd.dll

AdInfoCenter.dll

acDcFrame.arx

AdIntImgServices.dll

AcDgnIO.dbx

adui17.dll

AcDim.arx

anav.dll

AcDx.dll

ASMAHL120A.dll

AcDxUi.dll

axdb.dll

AcEAttedit.arx

Battman.arx

acETransmit.dll

direct3d9.hdi

acgs.dll

dswhip.dll

AcGsConfig.arx

dwfplot9.hdi

acismobj17.dbx

gdiplot9.hdi

AcLauncher.exe

MC3.dll

AcLayer.dll

Oce9.hdi

AcMgdInternal.dll

oletohdi9.dll

acopm.arx

pdfplot9.hdi

AcOpmExt.arx

plcfmgr.dll

AcPEXCtl.arx

prntprog.dll

AcProject17.dll

senddmp.exe

AcPublish.arx

ShareMFC.dll

AcSceneCOM.dll

styleeng.dll

AcSceneUI.arx

szb9.hdi

AcSmNav.arx

vl.arx

AcSmSheetList.arx

vlreac.dll

AcStd.arx

whohas.arx

AcTable.arx

wopengl9.hdi

AcTcTools.arx

WSCommCntr1.exe

AcVBA.arx

xesgdi9.hdi


Copyright © 2007 Autodesk, Inc.