Soubor Readme k aktualizaci 1 aplikace AutoCAD Map 3D 2009®

Děkujeme vám za stažení aktualizace 1 aplikace AutoCAD Map 3D 2009.

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace. Doporučuje se, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý tento dokument. Pokud budete chtít dokument používat i později, můžete si jej uložit na pevný disk nebo vytisknout jeho kopii.

Obsah

Tato aktualizace je určena pro následující produkty společnosti Autodesk ve všech podporovaných operačních systémech a podporovaných jazycích. Zkontrolujte, zda instalujete správnou aktualizaci pro váš software.

32bitový produkt
Aktualizace
AutoCAD Map 3D 2009 AutoCADMap3D2009lockedSP1.exe

Tuto aktualizaci lze použít v následujících operačních systémech:

Při použití této aktualizace při spuštěné aplikaci AutoCAD Map 3D se doporučuje, abyste nepoužívali možnost automatického zavření aplikací a pokusu o jejich nové spuštění po dokončení instalace. Místo toho před instalací této aktualizace zavřete aplikaci AutoCAD Map 3D ručně.

Problémy hlášené pomocí uživatelského nástroje Hlášení chyb od zákazníků

Díky podrobným informacím od uživatelů, kteří použili nástroj Hlášení chyb od zákazníků, byla nalezena a opravena řada problémů. Aktualizace byly provedeny v následujících oblastech:

Obecné aktualizace

Byly opraveny také následující chyby:

.NET API

Zpětné uložení ADE

Nastavení měřítka poznámek

Atributy

Bloky

Vypočítané položky a vnitřní funkce

Správce zobrazení

Export rozvržení do modelového prostoru

Při exportu rozvržení do modelového prostoru docházelo k následujícím změnám:

Externí reference ESW

FDO ArcSDE

Spojení FDO

Souřadnicový systém FDO

Vytvořit/upravit FDO

Rastr FDO

Geoprostorové rozhraní API

Poznámky GIS

Správce zobrazení GIS

Spojení GIS

Šrafování

Skrytí a stíny

Import a export

Prohlížeč nabídek

Multiodkaz (mleader)

Víceřádkový text (mtext)

Otevření a uložení

Částečné otevření

Tisk

Tisk a publikování

Polygonový objekt

Paleta Vlastnosti

Publikování

Publikování do aplikace Autodesk MapGuide

Rychlé vlastnosti

Příkaz RESTAURUJ

Rendrování

Pás karet

Visual LISP

Příkaz ZOOM

Známé problémy vyskytující se u této aktualizace

Po použití této aktualizace může docházet k následujícím problémům souvisejícím s přizpůsobením pásu karet:

Nesprávná nebo chybějící karta na pásu karet

Známý problém: Při použití karty na pásu z částečného nebo podnikového souboru CUI se tato karta zobrazí nesprávně nebo se nezobrazí vůbec.  

Řešení: Chcete-li správně zobrazit kartu na pásu, vytvořte znovu pracovní plochu, na které kartu zobrazujete. Neduplikujte pracovní plochu a nepokoušejte se ji aktualizovat. Po vytvoření nové pracovní plochy ji nastavte na aktuální. Karta by se měla na pásu karet zobrazit správně.

U částečného souboru CUI změňte před přidáním karty pásu na pracovní plochu název skupiny uživatelských úprav v souboru pomocí editoru pro uživatelské úpravy rozhraní (CUI). Název skupiny uživatelských úprav je určen nejvyšší položkou ve stromu na panelu uživatelských úprav.

Prázdný obrázek pro příkaz

Známý problém: Obrázek asociovaný s příkazem definovaným na panelu Seznam příkazů se zobrazuje jako prázdná ikona.

Řešení: Chcete-li znovu vytvořit položku příkazu na panelu pásu karet, odstraňte ji. Potom příkaz přidejte na panel pomocí okna Seznam příkazů.

Než začnete

Při přípravě na instalaci této aktualizace pamatujte na následující pravidla:

Před použitím aktualizace zálohujte všechny vlastní soubory CUI, MNR a MNL.

Při instalaci budete dotázáni na původní instalační média nebo síťový obraz. Aby bylo možné tento servisní balíček použít, je nutné mít oprávnění správce k instalaci a odinstalaci produktů.

Správce může tuto aktualizaci rozmístit v síti pomocí Průvodce rozmístěním.

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Tato aktualizace umožňuje použití těchto dvou přepínačů systému Microsoft Windows na příkazovém řádku:

Pokyny k použití přepínače /e jsou uvedeny v následujících postupech.

Použití této aktualizace pro instalaci samostatné verze

Chcete-li instalovat tuto aktualizaci na jednom počítači, řiďte se následujícím postupem.

Aktualizace instalace samostatné verze

 1. Stáhněte aktualizaci a uložte ji do libovolné složky.
 2. Vložte médium produktu (například aplikace AutoCAD Map 3D).
 3. Vyhledejte složku, do které jste aktualizaci uložili, a poklepejte na spustitelný soubor (EXE).

Použití této aktualizace prostřednictvím místní sítě

Pomocí Komunikačního centra můžete tuto aktualizaci použít v místní síti. Podrobné pokyny k nastavení aktualizace pomocí místní sítě naleznete na kartě Komunikačního centra v nápovědě k Pomůcce CAD správce.

Poznámka: Pomůcku CAD správce lze instalovat z instalačních médií produktu výběrem možnosti pro instalaci nástrojů a pomůcek a následným výběrem položky pro nástroje CAD správce aplikace Autodesk.

Použití této aktualizace pro síťový obraz

Následující metody distribuce se týkají pouze administrativních obrazů vytvořených pomocí Průvodce rozmístěním. Po dokončení těchto postupů budou další rozmístění tohoto produktu tuto aktualizaci obsahovat.

V každém případě „připojte“ tuto aktualizaci k rozmístění. Aktualizaci je vhodné „sloučit“ pouze v případě, že budete chtít distribuovat rozmístění pomocí objektu zásady skupin.

Stažený soubor aktualizace obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch), který se extrahuje ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e. Příklad syntaxe naleznete v kroku 2 dále.

Přidání této aktualizace do nového administrativního obrazu

 1. Ze stránky pro podporu produktů společnosti Autodesk stáhněte do místního počítače soubor EXE aktualizace.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte informace pomocí následující syntaxe a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_disk:>\<název_aktualizace>\ /e <místní_disk:>\< název_aktualizace>.msp

 3. Vložte instalační médium produktu společnosti Autodesk a spusťte soubor setup.exe.
 4. Vyberte možnost Vytvoření rozmístění. Klepněte na tlačítko Další.
 5. V dialogovém okně Zahájit rozmísťování zadejte sdílené síťové umístění do pole Určete umístění rozmístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz, nebo jej vyhledejte pomocí tlačítka Procházet. Uživatelé budou produkt instalovat z tohoto umístění.
 6. Do pole Určete umístění pro rozmístění zadejte název rozmístění.
 7. Pokračujte s Průvodcem rozmístěním a proveďte potřebná nastavení. V dialogovém okně Zahrnout aktualizace Service Pack klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte aktualizaci extrahovanou v kroku 2. Všimněte si, že se aktualizace přidala do pole Aktualizace Service Pack zahrnuté v tomto rozmístění. Klepněte na tlačítko Konfigurace dokončena.
 8. Pomocí instrukcí v průvodci rozmístěním dokončete rozmístění aktualizace.

Použití této aktualizace pro existující administrativní obraz

 1. Ze stránky pro podporu produktů společnosti Autodesk stáhněte do místního počítače soubor EXE aktualizace.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_disk:>\<název_aktualizace>\ /e <místní_disk:>\< název_aktualizace>.msp

 3. Vyhledejte umístění existujícího administrativního obrazu.
 4. Ve složce Nástroje vyberte odkaz Vytvořit a upravit rozmístění.
 5. V dialogovém okně Zahájit rozmísťování můžete pomocí pole Určit název rozmístění změnit název existujícího rozmístění.
 6. V dialogovém okně Spustit rozmístění proveďte jeden z následujících úkonů:
 7. Pokračujte s Průvodcem rozmístěním a proveďte potřebná nastavení. V dialogovém okně Zahrnout aktualizace Service Pack klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte aktualizaci extrahovanou v kroku 2. Všimněte si, že se aktualizace přidala do pole Aktualizace Service Pack zahrnuté v tomto rozmístění. Klepněte na tlačítko Konfigurace dokončena.
 8. Pomocí instrukcí v průvodci rozmístěním dokončete rozmístění aktualizace.

Odinstalace této aktualizace

POZNÁMKA: Tuto aktualizaci nelze odinstalovat v případě, že je produkt nainstalován z rozmístění (administrativního obrazu) se sloučenou aktualizací.

Windows XP

 1. V nabídce Start klepněte na položku Nastavení > Ovládací panely.
 2. V okně ovládacích panelů klepněte na ikonu panelu Přidat nebo odebrat programy.
 3. V okně Přidat nebo odebrat programy vyberte možnost Zobrazit aktualizace.
 4. V seznamu programů vyhledejte příslušnou aktualizaci. Klepněte na tlačítko Odebrat.

Windows Vista

 1. V nabídce Start klepněte na položku Ovládací panely.
 2. Klepněte na položku Programy.
 3. Klepněte na položku Programy a funkce.
 4. V okně Programy a funkce klepněte na levém panelu na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.
 5. V seznamu aktualizací vyhledejte příslušnou aktualizaci. Klepněte na tlačítko Odinstalovat.

Podle produktu a typu instalace aktualizuje tato aktualizace Service Pack následující soubory:


Copyright ® 2008 Autodesk, Inc.