Aktualizacja AutoCAD Map 3D 2009® Update 1 - plik Readme

Dziękujemy za pobranie aktualizacji AutoCAD Map 3D 2009 Update 1.

Ten plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalacji i korzystania z tej aktualizacji. Zalecane jest przeczytanie całego dokumentu przed rozpoczęciem instalacji aktualizacji produktu. Aby mieć do niego dostęp w dowolnym momencie, należy zapisać ten plik na twardym dysku lub go wydrukować.

Spis treści

Ta aktualizacja przeznaczona jest dla następujących produktów Autodesk, działających we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i we wszystkich językach. Należy upewnić się, że instalowana jest aktualizacja odpowiednia dla posiadanego oprogramowania.

Produkt 32-bitowy
Aktualizuj
AutoCAD Map 3D 2009 AutoCADMap3D2009lockedSP1.exe

Aktualizacja ta może być używana z następującymi systemami operacyjnymi:

Jeśli aktualizacja ta jest instalowana podczas działania programu AutoCAD Map 3D, zalecane jest nieużywanie opcji „Automatycznie zamknij aplikacje i podejmij próbę ponownego ich uruchomienia po ukończeniu instalacji”. Zamiast tego przed rozpoczęciem instalacji tej aktualizacji należy ręcznie zamknąć program AutoCAD Map 3D.

Problemy zgłoszone z użyciem Narzędzia zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystają z Narzędzia zgłaszania błędów po stronie klienta, zidentyfikowanych i usuniętych zostało wiele problemów. Aktualizacje dotyczą następujących obszarów funkcjonalności:

Ogólne aktualizacje

Zostały również usunięte następujące usterki:

API .NET

Zapis w źródle ADE

Skalowanie opisu

Atrybuty

Bloki

Pola obliczeniowe i wewnętrzne

Menedżer wyświetlania

Eksportowanie układu do obszaru modelu

Podczas eksportowania układu do obszaru modelu ujawniają się następujące błędy:

Odnośnik zewnętrzny ESW

FDO ArcSDE

Połączenie FDO

Układ współrzędnych FDO

Tworzenie/Edycja FDO

Raster FDO

API geoprzestrzenne

Opis GIS

Menedżer wyświetlania GIS

Połączenia GIS

Kreskowanie

Ukrywanie/Cieniowanie

Importowanie/Eksportowanie

Przeglądarka menu

Wielolinia odniesienia (mleader)

Tekst wielowierszowy (mtext)

Otwieranie/Zapisywanie

Opcja Otwórz częściowo

Drukowanie

Drukowanie/Publikowanie

Obiekty wieloboków

Paleta Właściwości

Publikowanie

Publikowanie w programie Autodesk MapGuide

Szybkie właściwości

Polecenie NAPRAW

Renderowanie

Wstążka

Visual LISP

ZOOM

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji mogą wystąpić następujące problemy związane z dostosowaniem wstążki:

Niepoprawna karta wstążki lub jej brak

Znany problem: Jeśli karta wstążki zostanie wyświetlona z częściowego lub korporacyjnego pliku CUI, na wstążce karta wstążki wyświetlana jest niepoprawnie lub nie ma jej w ogóle.  

Tymczasowe rozwiązanie: Aby poprawnie wyświetlić kartę wstążki, należy ponownie utworzyć przestrzeń roboczą używaną do wyświetlania karty wstążki od początku. Nie należy powielać ani podejmować próby aktualizacji przestrzeni roboczej. Po utworzeniu nowej przestrzeni roboczej należy ustawić ją jako bieżącą. Karta wstążki powinna być wyświetlana poprawnie.

Dla częściowego pliku CUI przed dodaniem karty wstążki do przestrzeni roboczej należy skorzystać z edytora Dostosuj interfejs użytkownika (CUI) w celu zmiany nazwy pliku grupy dostosowywania. Nazwa grupy dostosowywania jest reprezentowana przez najwyższy węzeł drzewa w panelu Dostosowywanie.

Pusty obraz dla polecenia

Znany problem: W panelu wstążki obraz skojarzony z poleceniem zdefiniowanym w panelu Lista poleceń jest wyświetlany jako pusta ikona.

Tymczasowe rozwiązanie: Aby ponownie utworzyć element polecenia wstążki na panelu wstążki, należy go usunąć. Następnie należy dodać polecenie z panelu Lista poleceń do panelu wstążki.

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tej aktualizacji, należy pamiętać o następujących kwestiach:

Należy wykonać kopię zapasową wszystkich plików użytkownika CUI, MNR oraz MNL przed zastosowaniem tej aktualizacji.

Podczas instalacji niezbędny jest oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby zastosować ten dodatek Service Pack, niezbędne jest posiadanie uprawnień administracyjnych do instalowania i odinstalowywania produktów.

Administratorzy mogą zainstalować tę aktualizację w całej sieci przy użyciu Kreatora obrazu stanowiska.

Informacje dotyczące przełączników wiersza poleceń Windows

W aktualizacji tej dostępne są dwa wbudowane przełączniki wiersza poleceń Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące sposobu korzystania z przełącznika /e wiersza poleceń są zamieszczone w procedurach opisanych poniżej.

Stosowanie tej aktualizacji do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować tę aktualizację na pojedynczym komputerze, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Aktualizacja instalacji jednostanowiskowej

 1. Pobierz aktualizację i zapisz ją w dowolnym folderze.
 2. Włóż nośnik produktu (na przykład AutoCAD Map 3D).
 3. Znajdź folder, w którym zapisana została aktualizacja i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Stosowanie aktualizacji poprzez sieć lokalną

Można skorzystać z Centrum komunikacyjnego w celu zastosowania tej aktualizacji poprzez sieć lokalną. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wykonania aktualizacji poprzez sieć lokalną znajdują się na karcie Centrum komunikacyjne w pomocy Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować z nośnika instalacyjnego produktu, wybierając opcję „Zainstaluj narzędzia”, a następnie wybierając opcję Narzędzia Menedżera CAD Autodesk.

Stosowanie aktualizacji dla sieciowego obrazu administracyjnego

Poniższe sposoby rozpowszechniania mają zastosowanie tylko do obrazów administracyjnych utworzonych przy pomocy Kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych procedur kolejne obrazy stanowiska produktu będą już zawierały tę aktualizację.

We wszystkich przypadkach należy „Dołączyć” tę aktualizację do obrazu stanowiska. Jedyna sytuacja, w której „Scalenie” aktualizacji jest odpowiednie, ma miejsce, jeśli użytkownik zamierza rozpowszechnić obraz stanowiska poprzez obiekt zasad grupy.

Pobrany plik poprawki (aktualizacji) zawiera plik MSP (Microsoft Patch), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego przy pomocy przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia została podana w etapie 2 poniżej.

Dodawanie tej aktualizacji do nowego obrazu administracyjnego

 1. Ze strony Pomocy technicznej Autodesk pobierz plik EXE aktualizacji na komputer lokalny.
 2. Z menu Start systemu Windows wybierz opcję Uruchom. Wprowadź informacje, używając poniższej składni i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_aktualizacji>\/e <dysk_lokalny:>\<nazwa aktualizacji>.msp

 3. Włóż nośnik Autodesk i uruchom program setup.exe.
 4. Wybierz opcję „Utwórz stanowiska”. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie „Rozpocznij tworzenie obrazu stanowiska” w polu „Określ położenie obrazu stanowiska” wprowadź współdzielone położenie sieciowe, w którym zostanie utworzony obraz administracyjny lub kliknij opcję „Przeglądaj”, aby odnaleźć położenie. Użytkownicy będą instalować produkt z tego położenia.
 6. W polu „Określ nazwę obrazu stanowiska” wprowadź nazwę dla tego obrazu stanowiska.
 7. Kontynuuj pracę z Kreatorem obrazu stanowiska, a kiedy jest to możliwe, dokonaj odpowiedniej konfiguracji. Na stronie „Dołącz dodatki Service Pack” kliknij opcję „Przeglądaj”, aby przejść do aktualizacji wyodrębnionej w etapie 2. Zwróć uwagę, że aktualizacja została dodana do ramki „Dodatki Service Pack dołączone w tym obrazie stanowiska”. Kliknij opcję „Konfiguracja ukończona”.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcją w Kreatorze obrazu stanowiska, aby ukończyć tworzenie obrazu stanowiska aktualizacji.

Stosowanie tej aktualizacji do istniejącego obrazu administracyjnego

 1. Ze strony Pomocy technicznej Autodesk pobierz plik EXE aktualizacji na komputer lokalny.
 2. Z menu Start systemu Windows wybierz opcję Uruchom. Wprowadź poniższą informację i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_aktualizacji>\/e <dysk_lokalny:>\<nazwa aktualizacji>.msp

 3. Przejdź do położenia istniejącego obrazu administracyjnego.
 4. W folderze Narzędzia wybierz skrót „Tworzenie i modyfikowanie obrazu stanowiska”.
 5. Na stronie „Rozpocznij tworzenie obrazu stanowiska” można zmienić nazwę istniejącego obrazu stanowiska w polu „Określ nazwę obrazu stanowiska”.
 6. Na stronie „Rozpocznij tworzenie obrazu stanowiska” wykonaj następujące czynności:
 7. Kontynuuj pracę z Kreatorem obrazu stanowiska, a kiedy jest to możliwe, dokonaj odpowiedniej konfiguracji. Na stronie „Dołącz dodatki Service Pack” kliknij opcję „Przeglądaj”, aby przejść do aktualizacji wyodrębnionej w etapie 2. Zwróć uwagę, że aktualizacja została dodana do ramki „Dodatki Service Pack dołączone w tym obrazie stanowiska”. Kliknij opcję „Konfiguracja ukończona”.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcją w Kreatorze obrazu stanowiska, aby ukończyć tworzenie obrazu stanowiska aktualizacji.

Odinstalowywanie aktualizacji

UWAGA: Nie można odinstalować tej aktualizacji, jeśli produkt został zainstalowany przy pomocy obrazu stanowiska (nazywanego również obrazem administracyjnym) z dołączoną aktualizacją.

Windows XP

 1. Z menu Start systemu Windows wybierz opcję Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W Panelu sterowania kliknij ikonę „Dodaj lub usuń programy”.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows Vista

 1. Z menu Start systemu Windows wybierz opcję Panel sterowania.
 2. Kliknij opcję Programy.
 3. Kliknij opcję Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje, w lewym panelu kliknij opcję Pokaż zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście aktualizacji. Kliknij przycisk Odinstaluj.

Zależnie od produktu i typu instalacji, zastosowanie tego dodatku Service Pack powoduje zaktualizowanie następujących plików:


Copyright ® 2008 Autodesk, Inc.