Informacje dla użytkowników programu AutoCAD Mechanical

W ramach nieustannych starań o zapewnienie wysokiej jakości swoich produktów firma Autodesk wydała dodatek Service Pack 2 dla programu AutoCAD Mechanical 2007, który rozwiązuje różne problemy pojawiające się w programie AutoCAD Mechanical 2007.

W tym pliku README zawarto informacje o problemach, które zostały rozwiązane, lokalizacji pobierania aktualizacji oraz sposobie jej instalowania.

Spis treści

Wymagania wstępne

Instrukcje instalacji

Problemy rozwiązane przez dodatek Service Pack 2 dla programu AutoCAD Mechanical 2007

Uwagi dotyczące znaków dwubajtowych

Uwagi

Lokalizacja pobierania dodatku Service Pack 2 dla programu AutoCAD Mechanical 2007

Wymagania wstępne

Rozmiar dodatku Service Pack 2 dla programu AutoCAD Mechanical 2007 wynosi w przybliżeniu 20,5 MB.

Wymagane jest przynajmniej 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym do utworzenia plików tymczasowych.

Dodatek Service Pack 2 obejmuje starsze poprawki i może być zastosowany do programu AutoCAD Mechanical 2007 niezależnie od tego, czy zastosowano dodatek Service Pack 1 albo poprawkę Hotfix 1 lub Hotfix 2. Do zainstalowania dodatku Service Pack 2 dla programu AutoCAD Mechanical 2007 wymagane są uprawnienia administratora w systemie Windows 2000, Windows XP Professional lub Windows XP Home.

Dodatek Service Pack 2 można instalować na wszystkich komputerach, na których jest zainstalowany dodatek Service Pack 1, z wyjątkiem komputerów z systemem Vista. Użytkownicy systemu Microsoft Windows Vista powinni przeczytać poniższą Uwagę.

Informacja dla użytkowników systemu Windows Vista

Aby można było uruchomić produkt w systemie Windows Vista, po jego zainstalowaniu należy zainstalować dodatek Service Pack 2.

UWAGA: Dodatku Service Pack 2 nie można zainstalować w systemie Windows Vista, w którym jest już zainstalowany dodatek Service Pack 1. Jest to związane z pewnymi ograniczeniami dodatku Service Pack 1. Aby zainstalować dodatek Service Pack 2, należy najpierw odinstalować i ponownie zainstalować program AutoCAD Mechanical 2007, a następnie zainstalować dodatek Service Pack 2 (bez instalowania dodatku Service Pack 1).

·        Podczas uruchamiania programu AutoCAD Mechanical 2007 może zostać wyświetlony komunikat Asystenta zgodności programów firmy Microsoft informujący o występowaniu znanego problemu ze zgodnością z systemem Windows Vista. W tym oknie można bezpiecznie kliknąć opcję Uruchom program, aby uruchomić produkt. Kliknięcie opcji Nie pokazuj tego komunikatu ponownie również jest bezpieczne.

·        W przypadku instalowania tego dodatku Service Pack podczas pracy w programie AutoCAD Mechanical 2007 NIE zaleca się klikania opcji Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj uruchomić je ponownie po zakończeniu instalacji. Zamiast tego należy ręcznie zamknąć program AutoCAD Mechanical 2007.

·        Domyślny sterownik karty graficznej dostarczany wraz z systemem Windows Vista nie zapewnia odpowiedniej wydajności ani możliwości dla funkcji wizualizacji 3D programu AutoCAD. Aby funkcje wizualizacji 3D działały optymalnie, należy zainstalować sterownik karty graficznej dostarczony przez jej producenta i włączyć akcelerację sprzętową w programie AutoCAD. Bez zainstalowanego sterownika producenta włączanie akceleracji sprzętowej nie jest zalecane, ponieważ wydajność będzie wtedy niższa od optymalnej. Aby sprawdzić, czy posiadany sterownik karty graficznej pochodzi od producenta, należy wykonać następujące czynności:

UWAGA: Wydajność wizualizacji 3D w systemie Windows Vista jest mniejsza niż w systemie Windows XP.

·        Aby osiągnąć optymalną wydajność podczas korzystania z funkcji wizualizacji 3D, należy skorzystać z najnowszej bazy danych XML certyfikowanych urządzeń, która jest dostępna pod adresem http://www.autodesk.com/autocad-graphicscardupdate. Aby otrzymać pełną listę certyfikowanych, obsługiwanych i nieobsługiwanych urządzeń graficznych w zakresie funkcji wyświetlania 3D, odwiedź stronę http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard.

·        Aby funkcje i-drop działały poprawnie na komputerze z systemem Windows Vista, należy wybrać opcję Uruchom jako administrator.

·        Ze względu na ograniczenia systemu Windows Vista wszystkie pliki przykładowe w folderze AutoCAD Sample i jego podfolderach są tylko do odczytu. Pliki przykładowe Menedżera zestawów arkuszy można otworzyć w Menedżerze zestawów arkuszy, ale nie można ich zmienić.

·        Aby łącze Inventor działało w systemie Windows Vista, co najmniej raz należy uruchomić aplikację jako administrator. Można kliknąć prawym przyciskiem myszy skrót na pulpicie i użyć polecenia Uruchom jako administrator.

UWAGA: Program Autodesk Vault 5 nie jest obsługiwany w systemie operacyjnym Windows Vista. Aby używać programu Autodesk Vault z programem AutoCAD Mechanical 2007, nie należy uaktualniać systemu operacyjnego do systemu Windows Vista lub należy uaktualnić program AutoCAD Mechanical 2007 do wersji 2008.  Program AutoCAD Mechanical 2008 jest dostarczany z programem Autodesk Vault 2008, który jest obsługiwany w systemie Windows Vista.

Instrukcje instalacji

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tego dodatku Service Pack, należy pamiętać o następujących elementach:

·        Kopia zapasowa plików niestandardowych — Przed zainstalowaniem tego dodatku Service Pack należy wykonać kopię zapasową wszystkich niestandardowych plików CUI, MNR i MNL.

·        Uprawnienia administracyjne — Podczas instalowania jest wyświetlany monit o oryginalny instalacyjny dysk CD lub obraz sieciowy. Aby pomyślnie zainstalować dodatki Service Pack, niezbędne są uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

·        Sieciowy obraz stanowiska — Administratorzy mogą przy użyciu kreatora obrazu stanowiska utworzyć przez sieć obraz stanowiska tego dodatku Service Pack.

·        Zaktualizowana baza danych XML certyfikowanych urządzeń Aby osiągnąć optymalną wydajność podczas korzystania z funkcji wizualizacji 3D, należy skorzystać z najnowszej bazy danych XML certyfikowanych urządzeń, która jest dostępna pod adresem http://www.autodesk.com/autocad-graphicscardupdate. Aby otrzymać pełną listę certyfikowanych, obsługiwanych i nieobsługiwanych urządzeń graficznych w zakresie funkcji wyświetlania 3D, odwiedź stronę http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard.

·        Usuwanie dodatku Service Pack — Jeśli ten dodatek Service Pack zostanie zainstalowany, nie będzie można go usunąć przez uruchomienie programu do automatycznego odinstalowywania. Cofnięcie zmian wprowadzonych przez dodatek Service Pack wymaga odinstalowania produktu i zainstalowania go ponownie.

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tym dodatku Service Pack są wbudowane dwa przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft® Windows®.

·        /e – Wyodrębnia plik MSP z pliku wykonywalnego dodatku Service Pack. Instrukcje korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach.

·        /q – Pomija wyświetlanie komunikatu o zakończeniu po zainstalowaniu dodatku Service Pack. Jest to przydatne w przypadku instalowania tego dodatku Service Pack na wielu komputerach za pomocą skryptu lub pliku wsadowego.

Instalacja jednostanowiskowa

Wykonaj poniższe instrukcje, aby zainstalować dodatek Service Pack na pojedynczym komputerze.

  1. Pobierz plik acm2007_swl_SP2.exe — Instalatora dodatku Service Pack 2 dla programu AutoCAD Mechanical 2007.

Uwaga:Ten dodatek Service Pack 2 aktualizuje wszystkie wersje językowe. W poprzednich wydaniach dla poszczególnych wersji językowych przeznaczone były osobne dodatki Service Pack. W przypadku dodatku Service Pack 2 dla programu AutoCAD Mechanical 2007 jest inaczej.

  1. Kliknij dwukrotnie Instalator, aby go uruchomić.
  1. Po zakończeniu instalacji dodatku Service Pack 2 dla programu AutoCAD Mechanical 2007 zostanie wyświetlony komunikat informujący o pomyślnym zastosowaniu aktualizacji.

Aby sprawdzić, czy dodatek Service Pack został poprawnie zainstalowany, uruchom program AutoCAD Mechanical 2007 i w wierszu polecenia wprowadź polecenie AMVER.  Powinno pojawić się okno tekstowe z informacją AutoCAD Mechanical 2007 SP2. Po zainstalowaniu dodatku Service Pack zaleca się ponowne uruchomienie systemu Microsoft Windows.

Instalacja sieciowa

Następujące metody dystrybucji mogą być stosowane wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Wszystkie obrazy stanowiska utworzone po zakończeniu tych procedur będą zawierały aktualizacje wprowadzone przez dodatek Service Pack.

Pobrany plik poprawki (Service Pack) zawiera plik MSP (Microsoft Patch), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona poniżej w kroku 2.

Dodawanie dodatku Service Pack do nowego obrazu administracyjnego

1.      Z witryny sieci WWW pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.

2.      W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź informacje, używając następującej składni, i kliknij przycisk OK.

<dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki>.exe /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

3.      Uruchom kreator obrazu stanowiska firmy Autodesk.

4.      Na stronie Witamy wyświetlanej w kreatorze obrazu stanowiska wybierz opcję Utwórz obraz administracyjny i kliknij przycisk Dalej.

5.      Na stronie Utwórz obraz administracyjny wprowadź w polu Wskaż plik instalatora Autodesk (MSI) ścieżkę do pliku acad.msi, czyli pliku MSI, który będzie stanowił podstawę obrazu administracyjnego. Plik ten można znaleźć na dysku CD-ROM z produktem w folderze cdrom:\Bin\acadFeui.

6.      W polu Położenie obrazu administracyjnego określ udostępnione położenie sieciowe, w którym zostanie utworzony obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć to położenie.

7.      W polu Zastosuj pakiet serwisowy wprowadź ścieżkę poprawki (położenie wprowadzone w kroku 2 wraz z rozszerzeniem nazwy pliku .msp). Plik MSP można również znaleźć, przeglądając zawartość dysku.

8.      Kliknij przycisk Dalej.

9.      Jeśli dla tego obrazu stanowiska są używane zasady grupy, wybierz opcję Do rozpowszechnienia tego obrazu stanowiska zostaną użyte obiekty zasad grupy. Kliknij przycisk Dalej.

10. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Dodawanie dodatku Service Pack 2 do istniejącego obrazu stanowiska niezawierającego dodatku Service Pack 1

1.      Z witryny sieci WWW pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.

2.      W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

<dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki>.exe /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

3.      Uruchom kreator obrazu stanowiska firmy Autodesk.

4.      Na stronie Witamy wyświetlanej w kreatorze obrazu stanowiska wybierz opcję Zmodyfikuj obraz administracyjny i kliknij przycisk Dalej.

5.      Na stronie Zmodyfikuj obraz administracyjny z listy Wybierz plik MSI wybierz plik MSI instalatora programu Autodesk znajdujący się w udostępnionym położeniu sieciowym, zawierający obraz administracyjny, który ma zostać zmodyfikowany.

6.      W polu Zastosuj pakiet serwisowy wprowadź ścieżkę poprawki (położenie wprowadzone w kroku 2 wraz z rozszerzeniem nazwy pliku .msp). Plik MSP można również znaleźć, przeglądając zawartość dysku. Kliknij przycisk Dalej.

7.      Jeśli dla tego obrazu stanowiska są używane zasady grupy, wybierz opcję Do rozpowszechnienia tego obrazu stanowiska zostaną użyte obiekty zasad grupy.

8.      Kliknij przycisk Dalej.

9.      Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Dodawanie dodatku Service Pack 2 do istniejącego obrazu stanowiska zawierającego dodatek Service Pack 1

Jeśli dodatek Service Pack 1 został dodany do obrazu stanowiska przy użyciu obiektów zasad grupy, dodatek Service Pack 2 można do niego dodać BEZ korzystania z obiektów zasad grupy, stosując następującą procedurę:

1.      Z witryny sieci WWW pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.

2.      W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź informacje, używając następującej składni, i kliknij przycisk OK.

<dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki>.exe /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

3.      Uruchom kreator obrazu stanowiska firmy Autodesk.

4.      Na stronie Witamy wyświetlanej w kreatorze obrazu stanowiska wybierz opcję Utwórz obraz administracyjny i kliknij przycisk Dalej.

5.      Na stronie Utwórz obraz administracyjny wprowadź w polu Wskaż plik instalatora Autodesk (MSI) ścieżkę do pliku acad.msi, czyli pliku MSI, który będzie stanowił podstawę obrazu administracyjnego. Plik ten można znaleźć na dysku CD-ROM z produktem w folderze cdrom:\Bin\acadFeui.

6.      W polu Położenie obrazu administracyjnego wybierz plik MSI instalatora programu Autodesk znajdujący się w udostępnionym położeniu sieciowym, zawierający obraz administracyjny, który ma zostać zmodyfikowany.

7.      W polu Zastosuj pakiet serwisowy wprowadź ścieżkę poprawki (położenie wprowadzone w kroku 2 wraz z rozszerzeniem nazwy pliku .msp). Plik MSP można również znaleźć, przeglądając zawartość dysku. Kliknij przycisk Dalej.

8.      Usuń zaznaczenie opcji Do rozpowszechnienia tego obrazu stanowiska zostaną użyte obiekty zasad grupy i kliknij przycisk Dalej.

UWAGA: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Podany obraz administracyjny już istnieje. Czy chcesz go nadpisać?”, kliknij przycisk Tak.

9.      Wybierz opcję Zmodyfikuj obraz stanowiska i wybierz obraz stanowiska z kroku 6.

10. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Jeśli do obrazu stanowiska został dodany dodatek Service Pack 1 BEZ korzystania z obiektów zasad grupy, nie można do tego obrazu dodać dodatku Service Pack 2. Należy wtedy zainstalować program z istniejącego obrazu stanowiska, a następnie dodać dodatek SP2 przy użyciu funkcji Live Update lub utworzyć nowy obraz stanowiska, dodając do niego tylko dodatek SP2 (bez dodatku SP1).

Problemy rozwiązane przez dodatek Service Pack 2 dla programu AutoCAD Mechanical 2007

Ten dodatek Service Pack obejmuje dodatek Service Pack 2 dla programu AutoCAD 2007. Aby uzyskać informacje o problemach rozwiązanych przez dodatek Service Pack 2 dla programu AutoCAD 2007, zobacz plik Readme znajdujący się pod adresem http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9444984&linkID=9240618.

Ten dodatek Service Pack rozwiązuje następujące problemy z programem AutoCAD Mechanical:

Błędy krytyczne:

Zestawienie komponentów, lista części i numery pozycji:

Części i elementy znormalizowane:

Symbole i wymiary:

Struktura 2D:

Łącze Inventor:

Program Vault:

Interfejsy API:

Inne rozwiązane problemy:

Ważne informacje dla użytkowników programu Vault:

W przypadku korzystania z programu Autodesk Vault 5 z programem AutoCAD Mechanical 2007 należy zainstalować dodatek Service Pack 1 dla programu Autodesk Vault 5. Ten dodatek Service Pack można pobrać z witryny Pomocy technicznej firmy Autodesk w sieci WWW.

Uwagi dotyczące znaków dwubajtowych

Jeśli występują problemy z wyświetlaniem znaków dwubajtowych z niestandardowych czcionek SHX, można wykonać następujące czynności:

1.      Skopiuj czcionki niestandardowe, których dotyczy problem, do folderu plików pomocniczych (C:\Documents and Settings\<profil_użytkownika>\Dane aplikacji\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2007\R17.0\plk\Support)

2.      Dodaj czcionki niestandardowe do pliku bigfont.ini, który również znajduje się w folderze plików pomocniczych.

Na przykład SCBIG.SHX;5, gdzie 5 oznacza indeks strony kodowej języka chińskiego uproszczonego.

3.      W oknie dialogowym Opcje programu AutoCAD Mechanical 2007 usuń ścieżkę „<folder instalacji>\UserDataCache\Support” z pola Ścieżka wyszukiwania plików pomocniczych.

Uwagi

W przypadku programów AutoCAD Mechanical 2007, AutoCAD Mechanical 2007 z poprawką Hotfix 1, AutoCAD Mechanical 2007 z dodatkiem Service Pack 1, AutoCAD Mechanical 2007 z poprawką Hotfix 2 i AutoCAD Mechanical 2007 z dodatkiem Service Pack 2 jest używany ten sam format pliku. Pliki rysunków mogą być używane w każdej z tych wersji, niezależnie od tego, w której zostały utworzone.

Lokalizacja pobierania dodatku Service Pack 2 dla programu AutoCAD Mechanical 2007

Instalatora dodatku Service Pack 2 dla programu AutoCAD Mechanical 2007 można pobrać za pomocą funkcji Live Update lub z następującej lokalizacji:

http://www.autodesk.com/autocadmech-updates

Dziękujemy wszystkim użytkownikom, którzy zauważyli te problemy i je zgłosili. Ich raporty pozwoliły nam udoskonalić produkt i zapewnić Wam, naszym klientom, możliwie najlepsze rozwiązanie w dziedzinie projektowania mechanicznego. Firma Autodesk chciałaby również skorzystać z tej okazji, aby z góry podziękować za dalsze zainteresowanie naszymi produktami i opinie na temat zawartości niniejszej aktualizacji.

Jeszcze raz dziękujemy za uznanie dla produktów firmy Autodesk.

Z wyrazami szacunku,

Zespół AutoCAD Mechanical