======================================

Uwaga dla użytkowników programu Autodesk Inventor

======================================

W ramach stałego dążenia do zapewnienia wysokiej jakości produktów firma Autodesk wydała niniejszą poprawkę w celu rozwiązania problemu z poleceniem „_amsurfsym” w polskiej wersji produktu.

W niniejszym pliku Readme opisano sposób instalacji oraz zawarto inne ważne informacje na temat aktualizacji.

================================================================================

SPIS TREŚCI

=========

- Opis problemu

- Wymagania systemowe

- Ostrzeżenia

- Instrukcja instalacji

================================================================================

Opis problemu:

=========================

Opcja Chropowatość powierzchni uruchamiana poleceniem „_amsurfsym” nie działa, a produkt się zawiesza.

Problem zaobserwowano w programie ACM w polskiej 32-bitowej wersji systemu operacyjnego Vista i został on rozwiązany w bibliotece acmsymbbres.dll.

Mimo iż problem ten stwierdzono wyłącznie w polskiej 32-bitowej wersji systemu operacyjnego Vista, zaleca się zastosowanie poprawki także w wersji 64-bitowej.

Autodesk wydał niniejszą poprawkę w celu rozwiązania opisanego problemu wyłącznie w polskiej wersji programu ACM 2009.

================================================================================

Wymagania systemowe:

====================

Poprawkę można zastosować do ACM z poziomu następujących programów:

- AutoCAD Mechanical 2009, wersja polska

- Autodesk Inventor Series 2009, wersja polska

- Autodesk Inventor Professional 2009, wersja polska

- Autodesk Inventor Professional Routed System 2009, wersja polska

- Autodesk Inventor Professional Simulation 2009, wersja polska

================================================================================

Ostrzeżenia:

=========

Poprawkę należy zastosować wyłącznie w systemach, do których bezpośrednio odnoszą się opisane powyżej problemy. Poprawka została opracowana wyłącznie w celu rozwiązania tych problemów.

================================================================================

Instrukcja instalacji:

==========================

1. Pobierz skompresowany plik poprawki na dysk twardy.

2. Przejdź do folderu instalacyjnego programu ACM. Domyślnie folder ten znajduje się w następującym położeniu: C:\Program Files\Autodesk\ACADM 2009\Acadm.

3. Wyodrębnij skompresowany plik poprawki do folderu instalacyjnego programu ACADM, nadpisując istniejące pliki.

4. Problem zaobserwowano w pliku biblioteki „acmsymbbres.dll” w położeniu:

< Dysk sieciowy>:\Program files\Autodesk\ACADM 2009\Acadm\acmsymbbres.dll

Zastąp „acmsymbbres.dll” plikiem poprawionym.

================================================================================

Dziękujemy wszystkim klientom, którzy wykryli opisany problem i zgłosili go naszej firmie. Dzięki tego typu zgłoszeniom uzyskujemy możliwość ulepszania produktów i zapewniania naszym klientom najlepszych rozwiązań w dziedzinie projektowania mechanicznego. Firma Autodesk chciałaby również skorzystać z tej okazji, aby z góry podziękować za dalsze zainteresowanie naszymi produktami i opinie na temat zawartości niniejszej aktualizacji.

Dziękujemy!

Z wyrazami szacunku,

Zespół Autodesk Mechanical