Aktualizace Service Pack 1 pro aplikaci Autodesk Vault 2008 a Autodesk Productstream 2008
20. srpna 2007

Poznámky o verzi – soubor Readme
Autodesk, Inc.

V rámci přetrvávající snahy o poskytování vysoce kvalitních produktů vydala společnost Autodesk aktualizaci Service Pack 1 pro aplikace Vault 2008 a Productstream 2008, která řeší a popisuje řadu problémů týkajících se aplikací Vault 2008 a Productstream 2008. Tento soubor README popisuje instalaci aktualizace, vyřešené problémy a způsob stažení aktualizace.

POKYNY K INSTALACI

UMÍSTĚNÍ STAHOVANÉ AKTUALIZACE

PODPORA MICROSOFT OFFICE 2007

PŘEHLED PROBLÉMŮ ŘEŠENÝCH TOUTO AKTUALIZACÍ

PRÁVNÍ USTANOVENÍ

Autodesk Inventor, Autodesk Vault, Autodesk Data Management Server, Autodesk Productstream, Autodesk Autoloader, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop a AutoCAD Electrical jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Autodesk, Inc. ve Spojených státech nebo v jiných zemích.

Windows 2000, Windows 2003 server, Windows 2000 server, Windows XP, Microsoft Vista, Microsoft Office XP, Microsoft Office 2000, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint a Microsoft Excel jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a jiných zemích.

Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.