Soubor Readme pro aktualizaci Service Pack 1 aplikace Architectural Desktop 2007


Aktualizace Service Pack 1 aplikace Architectural Desktop 2007

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití aktualizace Service Pack. Doporučujeme přečíst si před instalací aktualizace Service Pack celý tento dokument. Doporučujeme tento soubor Readme uložit na pevný disk nebo jej vytisknout.

Kdo by měl aktualizaci Service Pack instalovat?

Aktualizace Service Pack 1 je určena pro české verze následujících produktů společnosti Autodesk:

Poznámka: Pro určité oblasti mohou být vydány speciální (lokalizované) jazykové verze spustitelných aktualizací Service Pack.


Souhrn primárních problémů aplikace Architectural Desktop řešených aktualizací Service Pack

Na základě informací od uživatelů, kteří používají pomocný program Uživatelské hlášení chyb, byla zjištěna a odstraněna řada potíží týkajících se stability aplikace v následujících tematických oblastech:

Mezi další změny zahrnuté do tohoto servisního balíčku patří následující aktualizace:

Kóty AEC

Odkazy

Osnova stropu

Export do aplikace AutoCAD

I-drop

Kolize

Dialog Zobrazení objektu

Výkon

Správa projektu

Střešní desky

Tabulky výkazů

Štítky výkazů

Desky

Prostory

Schodiště

Konstrukční prvky

Palety nástrojů

Zóny


Souhrn primárních problémů aplikace AutoCAD řešených aktualizací Service Pack

Potíže hlášené pomůckou Vlastní hlášení chyb

Mnoho potíží bylo zjištěno a odstraněno na základě podrobných informací od uživatelů, kteří používali pomůcku Vlastní hlášení chyb. Byly provedeny aktualizace v následujících oblastech:

Všeobecné aktualizace

K dalším změnám zahrnutým do této aktualizace service pack.

3D navigace

Přizpůsobení uživatelského rozhraní

Kótování

Externí reference

Šrafování

Internet

Materiály

Modifikace

Odstavcový text a text

Sítě

Výkon

Vykreslování a publikování

Zabezpečení

Modelování těles

Spuštění, uložení, otevření a uzavření


Další známé problémy

Následující problémy, které se vyskytly v původní verzi aplikace Architectural Desktop 2007, nejsou touto aktualizací Service Pack opravovány.

Správa projektů
Uložení výkresu jako pohledu v nástroji Navigátor projektů může způsobit havarijní podmínky, jestliže jsou současně aktivní zobrazení reference konstrukčních prvků a kreslicí nástroj. Chcete-li se tomuto problému vyhnout, ujistěte se, že před vytvořením pohledu z aktivního výkresu není aktivní žádný nástroj.

Prohlížeč obsahu
Po instalaci kumulativní aktualizace zabezpečení pro prohlížeč Internet Explorer (KB918899) od společnosti Microsoft nemusí Prohlížeč obsahu uspět při přístupu k dílčímu panelu v levém podokně. Tento problém lze vyřešit instalací následující kumulativní aktualizace zabezpečení pro prohlížeč Internet Explorer.

Prostory
V aktualizaci Service Pack 1 aplikace Autodesk Architectural Desktop 2007 přibyla podpora záporných hodnot odsazení hranice ve stylech prostorů. Jestliže je výkres obsahující záporné hodnoty odsazení hranice otevřen v aplikaci Autodesk Architectural Desktop 2007 bez nainstalované aktualizace Service Pack 1 a je vybrán styl prostoru se zápornou hodnotou odsazení hranice, zobrazí se hlášení o chybě, které uvádí, že záporné hodnoty nejsou podporovány. Klepnutím na tlačítko OK tento dialog zavřete.

Tabulky výkazů
Obrázky zahrnuté v tabulkách výkazů pomocí definic vlastností grafiky nebudou zařazeny do výsledků funkce eTransmit, jestliže formát používá možnost S rozloženými objekty AEC. Tento problém lze vyřešit vygenerováním výkresu příkazem Export do aplikace AutoCAD, ve kterém budou všechny objekty AEC rozloženy, a na tento výkres poté použít příkaz eTransmit.

Kolize prostřednictvím externích referencí
Chcete-li zobrazit správné výsledky kolize při použití kolize externí reference, může být třeba výkres zavřít a znovu otevřít, aby byly externí reference znovu načteny.

Bylo zkontrolováno vytvoření “Rozmístění GPO”.
Byly zaznamenána sporadická selhání při vytvoření opravených rozmístění GPO. Konfigurace počítače, na níž dochází k této závadě, nebyla přesně určena. Pokud k této závadě dojde, pokuste se vytvořit rozmístění z jiného počítače nebo použít individuální opravu pracovní stanice.


Otázky související s instalací aktualizace Service Pack

Doporučujeme před instalací aktualizace Service Pack provést zálohu všech uživatelských souborů CUI, MNU, MNS, MNR, MNL a MNC.

V průběhu instalace aktualizace Service Pack můžete být požádáni o vložení originálního instalačního disku CD, DVD nebo o zadání síťového obrazu. Ujistěte se, že při spuštění opravy máte při ruce také originální instalační médium.

Tuto aktualizaci Service Pack musí instalovat uživatel, který má oprávnění administrátora. Jestliže bude instalaci provádět uživatel, který nemá oprávnění administrátora, skončí instalační proces s hlášením o chybě.

Po dokončení instalace nelze aktualizaci Service Pack automaticky odinstalovat. Chcete-li vrátit zpět změny provedené instalací Service Pack, musíte odinstalovat a znovu nainstalovat aplikaci Architectural Desktop 2007.

Pro klientské počítače, na kterých je aplikace Architectural Desktop již nainstalována, nelze aktualizaci Service Pack distribuovat pomocí objektu Zásady skupiny. Tuto aktualizaci Service Pack musí instalovat administrátor systému na každý počítač zvlášť.


Použití této aktualizace Service Pack na samostatnou instalaci aplikace

 1. Stáhněte aktualizaci Service Pack a uložte ji do libovolné složky.
 2. Vložte do jednotky CD/DVD instalační disk CD 1 nebo DVD aplikace Architectural Desktop 2007.
 3. Přejděte do složky, do které jste uložili aktualizaci Service Pack.
 4. Instalaci aktualizace Service Pack spusťte poklepáním na spustitelný soubor (EXE).


Použití aktualizace service pack v místní síti

Pro použití tohoto aktualizace service pack v místní síti můžete využít Komunikační středisko. Podrobné informace o použití aktualizací v místní síti jsou uvedeny na kartě Komunikační středisko v nápovědě k obslužnému nástroji CAD Manager.


Poznámka: Obslužný nástroj CAD Manager lze nainstalovat z instalačního disku CD produktu vybráním možnosti Síťové rozmístění a poté vybráním odkazu Autodesk CAD Manager Tools 4.0 v prohlížeči médií.


Použití této aktualizace Service Pack na síťový administrativní obraz aplikace Architectural Desktop 2007

Následující dvě metody distribuce aktualizace Architectural Desktop 2007 Service Pack 1 lze použít pouze na administrativní obrazy vytvořené pomocí Průvodce síťovou instalací aplikace Architectural Desktop 2007. Po dokončení těchto postupů bude aktualizace Service Pack automaticky použita na všechna nová rozmístění aplikace Architectural Desktop 2007.

POZNÁMKA: Klientské počítače, na kterých je instalována původní verze aplikace, MUSÍ před instalací oprav použít nejprve aktualizaci Service Pack. Není možné instalovat opravu na klientské počítače, jestliže již byla aplikována na administrativní obraz. Jestliže nemůžete před přidáním této aktualizace Service Pack do administrativního obrazu aktualizovat všechny již dříve nainstalované klientské počítače, doporučujeme vytvořit samostatný administrativní obraz, který bude obsahovat tuto instalovanou aktualizaci Service Pack.

POZNÁMKA: V obou následujících postupech obsahuje oprava (aktualizace Service Pack), kterou stáhnete, soubor MSP (Microsoft Patch), který lze extrahovat ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extract). Syntaxe je uvedena v kroku 2.

Přidání aktualizace Service Pack 1 aplikace Architectural Desktop 2007 do nového administrativního obrazu aplikace Architectural Desktop 2007

 1. Na svůj počítač stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor adt2007swlsp1csy.exe.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující údaje a potom klepněte na tlačítko OK:
  <místní jednotka:>\<název opravy>\ /e <místní jednotka:>\<název opravy>.msp

 1. V počítači, na který jste nainstalovali Průvodce síťovou instalací, klepněte v nabídce Start (systém Windows) na položku Autodesk > Průvodce síťovou instalací.
 2. Na uvítací stránce Průvodce síťovou instalací vyberte možnost Vytvořit administrativní obraz a potom klepněte na tlačítko Další.
 3. Na stránce Vytvořit administrativní obraz zadejte do pole Vybrat soubor instalačního programu Autodesk (MSI) cestu k souboru ADT.msi, tedy k souboru MSI, který použijete jako základ pro vytvoření administrativního obrazu. Tento soubor je uložen na instalačním disku CD nebo DVD-ROM produktu v souboru CD nebo DVDROM:\Install\ADT.msi.
 4. Do pole Umístění administrativního obrazu zadejte existující umístění síťového sdílení, kde chcete administrativní obraz vytvořit, nebo klepnutím na tlačítko Procházet umístění vyhledejte. Uživatelé budou instalovat aplikaci Architectural Desktop z tohoto umístění.
 5. Vyberte možnost Použít opravu (Service Pack) na tento obraz.
 6. Do pole Vybrat opravu zadejte cestu k umístění opravy (umístění, které jste zadali v kroku 2, včetně přípony souboru .msp). Soubor MSP můžete rovněž vyhledat ručně.
 7. Klepněte na tlačítko Další a dokončete rozmístění této aktualizace Service Pack v síti podle pokynů Průvodce síťovou instalací.

Použití aktualizace Service Pack 1 aplikace Architectural Desktop 2007 na existující administrativní obraz aplikace Architectural Desktop 2007

 1. Na svůj počítač stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor adt2007swlsp1csy.exe.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující údaje a potom klepněte na tlačítko OK.
  <místní jednotka:>\<název opravy>\ /e <místní jednotka:>\<název opravy>.msp

 1. V počítači, na který jste nainstalovali Průvodce síťovou instalací, klepněte v nabídce Start (systém Windows) na položku Autodesk > Průvodce síťovou instalací.
 2. Na uvítací stránce Průvodce síťovou instalací vyberte možnost Upravit administrativní obraz a potom klepněte na tlačítko Další.
 3. V poli Vybrat MSI dialogu Upravit administrativní obraz vyberte existující soubor (MSI) instalačního programu Autodesk, který je uložen na sdíleném místě v síti obsahujícím administrativní obraz, který chcete upravit. Uživatelé budou instalovat aplikaci Architectural Desktop z tohoto umístění.
 4. Vyberte možnost Použít opravu (Service Pack) na tento obraz.
 5. Do pole Vybrat opravu zadejte cestu k umístění opravy (umístění, které jste zadali v kroku 2, včetně přípony souboru .msp). Soubor MSP můžete rovněž vyhledat ručně.
 6. Klepněte na tlačítko Další a dokončete rozmístění této aktualizace Service Pack v síti podle pokynů Průvodce síťovou instalací.


Soubory opravené touto aktualizací Service Pack

Touto opravou by neměl být dotčen žádný z vámi upravených souborů. Jestliže však používáte soubor s datem dřívějším než je datum souboru originální instalace aplikace Architectural Desktop 2007, bude tento soubor nahrazen. Pokud jste například zkopírovali soubor acad.pgp z původní instalace aplikace Architectural Desktop 2006, bude datum jeho poslední úpravy starší než datum souboru z verze Architectural Desktop 2007 a bude nahrazen. Chcete-li tomuto problému předejít, upravený soubor znovu uložte, čímž soubor dostane pozdější datum a k jeho nahrazení nedojde.

POZNÁMKA: Touto opravou budou obnoveny všechny soubory, které byly po originální instalaci odebrány (nebo přesunuty).

Instalační složka

Instalační složka\Help

Instalační složka\UserDataCache


Copyright © 2006 Autodesk, Inc.