Oprava hotfix pro zadávání asijských znaků do příkazového řádku

Tato oprava hotfix opravuje problém, který způsobuje, že v okně příkazového řádku v produktu AutoCAD® Map 3D 2011 nelze zadat asijské znaky.


Popis problému

Asijské znaky nelze zadat v okně příkazového řádku v případě, že je použit editor IME pro asijské znaky.


Ovlivněné produkty

Poznámka: Tuto opravu hotfix neinstalujte v jiných produktech založených na aplikaci AutoCAD 2011. Pro tyto produkty existují jiné verze této opravy hotfix.


Pokyny k instalaci

Instalace opravy hotfix pro zadávání asijských znaků do příkazového řádku

Poznámka: Dokončení této instalace vyžaduje, abyste v systém Microsoft Windows měli oprávnění správce.

  1. Ukončete všechny aplikace.
  2. Vyhledejte instalační složku produktu (například C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2011).
  3. Ve složce klepněte pravým tlačítkem myši na soubor acad.exe a poté klepněte na příkaz Vlastnosti.
  4. Klepněte na záložku Verze a ověřte verzi souboru. Pokud je verze souboru 24.1.49.2, pokračujte v instalaci.
  5. V instalační složce produktu klepněte pravým tlačítkem myši na soubor acad.exe a přejmenujte jej na acad.exe.old.
  6. V závislosti na vaší verzi produktu poklepejte na soubor asian_character_acad_hotfix_map_32bit.zip nebo asian_character_acad_hotfix_map_64bit.zip a extrahujte soubor acad.exe do instalační složky produktu (například C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2011).
  7. Klepněte pravým tlačítkem myši na nový soubor acad.exe a poté klepněte na příkaz Vlastnosti. Klepněte na záložku Verze a ověřte, zda verze souboru je 24.1.49.5.

POZNÁMKA: