Poprawka dotycząca wprowadzania znaków azjatyckich w wierszu polecenia

Ta poprawka naprawia problem polegający na braku możliwości wprowadzania znaków azjatyckich w oknie wiersza polecenia programu AutoCAD® Map 3D 2011.


Opis problemu

Jeśli używany jest azjatycki edytor IME, znaki azjatyckie nie są wprowadzane w oknie wiersza polecenia.


Produkty, których dotyczy problem

UWAGA: Nie należy instalować tej poprawki w innych produktach opartych na programie AutoCAD 2011. Dla tych produktów istnieją inne wersje tej poprawki.


Instrukcje instalowania

Aby zainstalować poprawkę dotycząca wprowadzania znaków azjatyckich w wierszu polecenia:

UWAGA: Aby przeprowadzić proces instalacji, należy posiadać uprawnienia administracyjne w systemie operacyjnym Microsoft Windows.

  1. Zamknij wszystkie aplikacje.
  2. Odszukaj folder instalacji produktu, np.: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2011.
  3. W tym folderze kliknij prawym przyciskiem myszy plik acad.exe i wybierz opcję Właściwości.
  4. Kliknij kartę Wersja i sprawdź wersję pliku. Jeśli wersja pliku to 24.1.49.2, kontynuuj tę instalację.
  5. W folderze instalacji produktu kliknij prawym przyciskiem myszy plik acad.exe i zmień jego nazwę na acad.exe.old.
  6. W zależności od wersji zainstalowanego produktu kliknij dwukrotnie plik asian_character_acad_hotfix_map_32bit.zip lub asian_character_acad_hotfix_map_64bit.zip i wyodrębnij plik acad.exe do folderu instalacji produktu, np. do folderu C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2011.
  7. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy plik acad.exe i wybierz opcję Właściwości. Kliknij kartę Wersja i sprawdź, czy wersja tego pliku to 24.1.49.5.

UWAGA: