Soubor Readme k aktualizaci Service Pack 1 aplikace AutoCAD 2007 a AutoCAD LT 2007

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití aktualizace service pack. Rozhodně doporučujeme, abyste si před aktualizací produktu přečetli celý dokument. Tento soubor Readme si uložte na pevný disk nebo si vytiskněte jeho kopii pro pozdější použití.


Obsah


Pro koho je určena aktualizace service pack?

Aktualizaci service pack 1 je určena pro následující produkty spouštěné ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích. Zkontrolujte, zda instalujete správnou aktualizaci service pack:


Základní otázky, které řeší aktualizace service pack

Potíže hlášené pomůckou Vlastní hlášení chyb

Mnoho potíží bylo zjištěno a odstraněno na základě podrobných informací od uživatelů, kteří používali pomůcku Vlastní hlášení chyb. Byly provedeny aktualizace v následujících oblastech:

Všeobecné aktualizace

K dalším změnám zahrnutým do této aktualizace service pack.

3D navigace

Přizpůsobení uživatelského rozhraní

Kótování

Externí reference

Šrafování

Internet

Materiály

Modifikace

Odstavcový text a text

Sítě

Výkon

Vykreslování a publikování

Zabezpečení

Modelování těles

Spuštění, uložení, otevření a uzavření


Všeobecné informace o instalaci

Než začnete

Při přípravě instalace této aktualizace service pack nezapomínejte na tyto body:

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Do aktualizace service pack jsou zahrnuty tři přepínače příkazového řádku systému Microsoft® Windows®:

Pokyny týkající se použití těchto přepínačů příkazového řádku /e jsou obsaženy v následujících postupech.


Pokyny k instalaci


Použití aktualizace service pack pro samostatnou instalaci

Při instalaci aktualizace service pack do jednoho počítače postupujte následujícím způsobem.

Aktualizace samostatné instalace

 1. Stáhněte si aktualizaci service pack a uložte ji do libovolné složky.
 2. Vložte disk CD s produktem (například AutoCAD).
 3. Najděte složku, do které jste uložili aktualizaci service pack, a poklepejte na spustitelný soubor (EXE).

Použití aktualizace service pack v místní síti

Pro použití tohoto aktualizace service pack v místní síti můžete využít Komunikační středisko. Podrobné informace o použití aktualizací v místní síti jsou uvedeny na kartě Komunikační středisko v nápovědě k obslužnému nástroji CAD Manager.


Poznámka: Obslužný nástroj CAD Manager lze nainstalovat z instalačního disku CD produktu vybráním možnosti Síťové rozmístění a poté vybráním odkazu Autodesk CAD Manager Tools 4.0 v prohlížeči médií.

Aplikace aktualizace service pack u síťové administrativní kopie

Následující metody distribuce platí pouze pro administrativní kopie vytvořené pomocí průvodce rozmístěním. Po dokončení těchto postupů bude každé následující rozmístění produktu zahrnovat nové verze aktualizace service pack.

Soubor s aktualizací (aktualizace service pack), který stahujete, obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch), který se extrahuje ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extrahování). Příklad syntaxe naleznete níže v kroku 2.

Přidání aktualizace service pack k nové administrativní kopii

 1. Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE aktualizace service pack.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte informace pomocí následující syntaxe a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_jednotka:>\<název_aktualizace>\ /e <místní_jednotka:>\< název_aktualizace>.msp

 3. V počítači, do kterého jste nainstalovali průvodce rozmístěním, klepněte v nabídce Start (Windows) na položku Všechny programy (nebo Programy) > Autodesk > Průvodce rozmístěním.
 4. Na uvítací stránce průvodce rozmístěním vyberte položku Vytvořit administrativní kopii. Klepněte na tlačítko Další.
 5. Do textového pole Vybrat soubor instalačního programu Autodesk Installer (MSI) na stránce Vytvořit administrativní kopii zadejte cestu k souboru acad.msi (nebo acadlt.msi) – souboru MSI, který použijete jako základ pro administrativní kopii. Tento soubor najdete na disku CD-ROM produktu ve složce cdrom:\Bin\acadFeui (nebo cdrom:\Bin\acltFeui).
 6. Do textového pole Umístění administrativní kopie zadejte sdílenou síťovou složku, v níž chcete vytvořit administrativní kopii, nebo klepněte na položku Procházet a složku vyhledejte. Uživatelé si nainstalují produkt z tohoto umístění.
 7. Do textového pole Použít aktualizaci service pack zadejte cestu aktualizace (umístění, které jste zadali v kroku 2 včetně přípony souboru) .msp). Soubor MSP můžete rovněž vyhledat. Klepněte na tlačítko Další.
 8. Pokud pro toto rozmístění používáte Group Policy (GPO), vyberte možnost „K distribuci rozmístění budou použity objekty Group Policy“. Klepněte na tlačítko Další.
 9. Dokončete rozmístění aktualizace service pack podle pokynů průvodce rozmístěním.

Použití aktualizace service pack s novou administrativní kopií

 1. Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE aktualizace service pack .
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_jednotka:>\<název_aktualizace>\ /e <místní_jednotka:>\< název_aktualizace>.msp

 3. V počítači, do kterého jste nainstalovali průvodce rozmístěním, klepněte v nabídce Start (Windows) na položku Všechny programy (nebo Programy) > Autodesk > Průvodce rozmístěním.
 4. Na uvítací stránce průvodce rozmístěním vyberte položku Upravit administrativní kopii. Klepněte na tlačítko Další.
 5. V poli Vybrat seznam souborů MSI na stránce Upravit administrativní kopii vyberte soubor MSI instalačního programu Autodesk ve sdíleném síťovém umístění, které obsahuje administrativní kopii, kterou chcete upravit. Uživatelé si nainstalují produkt z tohoto umístění.
 6. Do textového pole Použít aktualizaci service pack zadejte cestu aktualizace (umístění, které jste zadali v kroku 2 včetně přípony souboru) .msp). Soubor MSP můžete rovněž vyhledat. Klepněte na tlačítko Další.
 7. Pokud pro toto rozmístění používáte Group Policy (GPO), vyberte možnost „K distribuci rozmístění budou použity objekty Group Policy“. Klepněte na tlačítko Další.
 8. Dokončete rozmístění aktualizace service pack podle pokynů průvodce rozmístěním.

Soubory opravené touto aktualizací service pack

Podle produktu a typu instalace aktualizace service pack opraví následující soubory. V uvedených názvech cest nahraďte slovo "<Produkt>" názvem svého produktu (například AutoCAD).

Složka: . . .Program Files\<Produkt>

Složka: ...Program Files\<Produkt>\Drv

Složka: ...Program Files\Common Files\Autodesk Shared

Složka: ...Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcDwgFilter

Složka: ...Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service


Copyright ® 2006 Autodesk, Inc.