Plik Readme pakietu serwisowego Service Pack 1 dla produktów AutoCAD 2007 i AutoCAD LT 2007

Niniejszy plik Readme zawiera instrukcję instalacji oraz najnowsze informacje na temat sposobu korzystania z pakietu serwisowego. Przed zastosowaniem tego pakietu serwisowego zalecane jest przeczytanie całego dokumentu. Zapisz niniejszy plik Readme na dysku lub wydrukuj jego kopię i zachowaj na przyszłość.


Zawartość


Kto powinien zainstalować ten dodatek Service Pack?

Service Pack 1 jest przeznaczony dla następujących produktów firmy Autodesk uruchamianych we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych i językach. Należy upewnić się, że dla używanego oprogramowania została zainstalowana odpowiednia wersja dodatku Service Pack.


Podstawowe problemy rozwiązane za pomocą tego dodatku Service Pack

Problemy zgłoszone przez narzędzie raportowania błędów użytkownika

Dzięki szczegółowym informacjom od użytkowników, którzy skorzystali z narzędzia raportowania błędów użytkownika, zlokalizowano i usunięto kilka problemów. Uaktualnienia wprowadzono w poniższych obszarach.

Uaktualnienia ogólne

Pozostałe zmiany zawarte w tym dodatku Service Pack zawierają następujące uaktualnienia.

Nawigacja 3D

Dostosuj interfejs użytkownika

Wymiarowanie

Odnośniki zewnętrzne

Kreskowanie

Internet

Materiały

Zmień

Tekst wielowierszowy i tekst

Sieci

Wydajność

Drukowanie i publikowanie

Bezpieczeństwo

Modelowanie bryłowe

Rozpocznij, Zapisz, Otwórz i Zamknij


Ogólne informacje o instalacji

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do instalacji dodatku Service Pack, należy zapamiętać poniższe uwagi:

Informacje o przełącznikach linii poleceń Windows

W ten dodatek Service Pack wbudowane są dwa przełączniki linii poleceń systemu Microsoft® Windows®:

Poniższe procedury zawierają zalecenia dotyczące sposobu korzystania z opcji /e wiersza poleceń.


Instrukcje instalacji


Instalacja tego dodatku Service Pack w instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować dodatek Service Pack na pojedynczym komputerze, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Uaktualnianie instalacji jednostanowiskowej

 1. Pobierz dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. Włóż płytę CD z produktem (na przykład z programem AutoCAD).
 3. Odszukaj folder z zapisanym dodatkiem Service Pack i dwukrotnie kliknij plik wykonywalny (EXE).

Instalacja tego dodatku Service Pack w sieci lokalnej

Do zainstalowania tego dodatku Service Pack w sieci lokalnej, można skorzystać z Centrum komunikacyjnego. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu instalacji poprawki w sieci lokalnej zawiera karta Centrum komunikacyjne w systemie pomocy Narzędzia kontroli Menedżera CAD.


Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować z dysku instalacyjnego z produktem, wybierając opcję Instalacja sieciowa, a następnie klikając w przeglądarce łącze Autodesk CAD Manager Tools 4.0.

Instalacja tego dodatku Service Pack w sieciowym obrazie administracyjnym

Poniższe metody dystrybucji można zastosować tylko do obrazów administracyjnych utworzonych w kreatorze obrazu stanowiska. Po zakończeniu tych procedur, wszystkie kolejne obrazy stanowisk produktu będą zawierały uaktualnienia dodatku Service Pack.

Pobrany plik uaktualnienia (Service Pack) zawiera plik MSP (Microsoft Patch), który można wypakować z pliku wykonywalnego używając przełącznika /e (ang. 'extract'). Przykładowa składnia polecenia znajduje się poniżej, w punkcie 2.

Dodawanie dodatku Service Pack do nowego obrazu administracyjnego

 1. Pobierz plik EXE dodatku Service Pack z witryny Autodesk Product Support na lokalny komputer.
 2. Kliknij polecenie Uruchom w menu Start (w systemie Windows). Wprowadź następujące informacje, a następnie kliknij OK.

  <dysk_lokalny:>\< nazwa_uaktualnienia>\ /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_uaktualnienia>.msp

 3. Na komputerze z zainstalowanym kreatorem obrazu stanowiska, z menu Start (Windows), kliknij Wszystkie programy (lub Programy) > Autodesk > Kreator obrazu stanowiska.
 4. W kreatorze obrazu stanowiska, na stronie Witamy, wybierz Utworzyć obraz administracyjny. Kliknij Dalej.
 5. W polu Wskaż plik instalatora Autodesk (MSI) na stronie Utwórz obraz administracyjny, wprowadź ścieżkę do pliku MSI acad.msi (lub acadlt.msi), który zostanie użyty jako podstawa obrazu administracyjnego. Plik ten można znaleźć na płycie CD-ROM produktu w folderze cdrom:\Bin\acadFeui (lub cdrom:\Bin\acltFeui).
 6. W polu Położenie obrazu administracyjnego określ położenie sieciowe zasobu współdzielonego, w którym chcesz utworzyć obraz administracyjny lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby wskazać to miejsce. Użytkownicy zainstalują produkt z tego położenia.
 7. W polu Zastosuj pakiet serwisowy podaj ścieżkę do uaktualnienia (to samo położenie co w punkcie 2, włącznie z rozszerzeniem pliku .msp). Położenie pliku MSP można też wskazać klikając Przeglądaj. Kliknij Dalej.
 8. Jeśli instalacja ma przebiegać zgodnie z zasadami grupy, wybiera opcję "Do rozpowszechnienia tego obrazu stanowiska zostaną użyte obiekty zasad grupy". Kliknij Dalej.
 9. Wykonaj instrukcje kreatora obrazu stanowiska, aby zakończyć instalowanie dodatku Service Pack.

Dodawanie dodatku Service Pack do istniejącego obrazu administracyjnego

 1. Pobierz plik EXE dodatku Service Pack z witryny Autodesk Product Support na lokalny komputer.
 2. Kliknij polecenie Uruchom w menu Start (w systemie Windows). Wprowadź następujące informacje, a następnie kliknij OK.

  <dysk_lokalny:>\< nazwa_uaktualnienia>\ /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_uaktualnienia>.msp

 3. Na komputerze z zainstalowanym kreatorem obrazu stanowiska (w systemie Windows), kliknij Start, Wszystkie programy (lub Programy) > Autodesk > Kreator obrazu stanowiska.
 4. Na stronie powitalnej kreatora obrazu stanowiska wybierz opcję Zmodyfikować obraz administracyjny. Kliknij Dalej.
 5. Z listy Wybierz plik MSI na stronie Zmodyfikuj obraz administracyjny wybierz plik instalatora Autodesk (MSI) we współdzielonym położeniu sieciowym, które zawiera obraz administracyjny do zmodyfikowania. Użytkownicy zainstalują produkt z tego położenia.
 6. W polu Zastosuj pakiet serwisowy podaj ścieżkę do uaktualnienia (to samo położenie co w punkcie 2, włącznie z rozszerzeniem pliku .msp). Położenie pliku MSP można też wskazać klikając Przeglądaj. Kliknij Dalej.
 7. Jeśli instalacja ma przebiegać zgodnie z zasadami grupy, wybiera opcję "Do rozpowszechnienia tego obrazu stanowiska zostaną użyte obiekty zasad grupy". Kliknij Dalej.
 8. Wykonaj instrukcje kreatora obrazu stanowiska, aby zakończyć instalowanie dodatku Service Pack.

Pliki poprawiane przez ten dodatek Service Pack

Zależnie od produktu i typu instalacji, ten dodatek Service Pack uaktualnia niżej wymienione pliki. Słowo "<Produkt>" w podanych ścieżkach należy zamienić na nazwę odpowiedniego produktu (na przykład AutoCAD).

Folder: . . .Program Files\<Product>

Folder: ...Program Files\<Product>\Drv

Folder: ...Program Files\Common Files\Autodesk Shared

Folder: ...Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcDwgFilter

Folder: ...Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service


Copyright ® 2006 Autodesk, Inc.