Dodatek Service Pack 1 dla programów AutoCAD® 2008 i AutoCAD LT® 2008 — plik Readme

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania tego dodatku Service Pack i korzystania z niego. Przed uaktualnieniem programu przez ten dodatek zdecydowanie zalecamy przeczytanie całego niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego pliku Readme na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Spis treści


Kto powinien zainstalować ten dodatek Service Pack?

Dodatek Service Pack 1 jest przeznaczony dla następujących produktów firmy Autodesk używanych we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych we wszystkich językach. Należy zainstalować odpowiedni dodatek Service Pack dla swojego programu.

Produkt 32-bitowy Dodatek Service Pack

AutoCAD 2008

AutoCAD2008lockedSP1.exe

AutoCAD LT 2008

AutoCADLT2008lockedSP1.exe

AutoCAD Revit® Architecture Suite 2008 1

AutoCAD2008REVITS100SP1.exe

AutoCAD Revit® Structure Suite 2008 1

AutoCAD2008REVSU50SP1.exeProdukt 64-bitowy Dodatek Service Pack

AutoCAD 2008

AutoCAD2008lockedSP1x64.exe

AutoCAD Revit Architecture Suite 2008 1

AutoCAD2008REVITS100SP1x64.exe

AutoCAD Revit Structure Suite 2008 1

AutoCAD2008REVSU50SP1x64.exe


1 Poprawkę należy zainstalować, tylko w przypadku gdy instalacja obejmuje program AutoCAD 2008.


Obsługiwane systemy operacyjne

Ten dodatek Service Pack może być używany z następującymi systemami operacyjnymi:


Informacje dla użytkowników systemu Windows Vista


Najważniejsze problemy usuwane przez zainstalowanie tego dodatku Service Pack

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów w następujących obszarach:

Zmiany ogólne

Inne zmiany są następujące:

Interfejs .NET API

Wersje 64-bitowe

Skalowanie opisów

Atrybuty

Bloki

Centrum komunikacyjne

Tablice narzędzi

Wyodrębnianie danych

Wymiarowanie

Wyświetlanie

DWG

E-Transmit

Pola

Kreskowanie

Obrazy

Układy

Wielolinia odniesienia

Tekst wielowierszowy

Otwieranie/zapisywanie

Lokalizacja względem obiektu

Eksport do formatu PDF

Dostrajanie wydajności

Drukowanie

Tabele

Paleta narzędzi

Style wizualne

Odnośnik

Znane problemy z tym dodatkiem Service Pack


Informacje ogólne dotyczące instalowania

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do instalowania tego dodatku Service Pack, należy pamiętać o następujących elementach:

Przed zastosowaniem tego dodatku Service Pack należy wykonać kopię zapasową wszystkich niestandardowych plików CUI, MNR i MNL.

Podczas instalacji jest wyświetlany monit o oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Do instalowania dodatków Service Pack niezbędne jest posiadanie uprawnień administracyjnych do instalowania i odinstalowywania produktów.

Administratorzy mogą przy użyciu kreatora obrazu stanowiska utworzyć przez sieć obraz stanowiska tego dodatku Service Pack.

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tym dodatku Service Pack są wbudowane dwa przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft® Windows®.

Instrukcje korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach.


Instrukcje instalowania

Dodawanie tego dodatku Service Pack do instalacji jednostanowiskowej

Wykonaj poniższe instrukcje, aby zainstalować ten dodatek Service Pack na pojedynczym komputerze.

Aktualizowanie instalacji jednostanowiskowej

 1. Pobierz dodatek Service Pack i zapisz go w dowolnym folderze.
 2. Włóż nośnik z produktem (np. programem AutoCAD).
 3. Znajdź folder, w którym został zapisany dodatek Service Pack, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Dodawanie tego dodatku Service Pack przez sieć lokalną

Ten dodatek Service Pack można zainstalować przez sieć lokalną, korzystając z Centrum komunikacyjnego. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się na karcie Centrum komunikacyjne Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

UWAGA: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować z nośnika instalacyjnego z produktem, wybierając opcję instalacji narzędzi, a następnie wybierając łącze Autodesk CAD Manager Tools 4.0.

Dodawanie tego dodatku Service Pack do sieciowego obrazu administracyjnego

Następujące metody dystrybucji mogą być stosowane wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Wszystkie obrazy stanowiska utworzone po zakończeniu tych procedur będą zawierały aktualizacje wprowadzone przez dodatek Service Pack.

We wszystkich przypadkach należy dołączyć dodatek Service Pack do obrazu stanowiska. Jedyny przypadek, kiedy właściwe jest scalenie dodatku Service Pack, to sytuacja, w której obraz stanowiska ma zostać rozprowadzony za pomocą obiektu zasad grupy.

Pobrany plik poprawki (Service Pack) zawiera plik MSP (poprawki firmy Microsoft), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona w kroku 2 poniżej.

Dodawanie dodatku Service Pack do nowego obrazu administracyjnego

 1. Z witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.
 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź informacje, używając następującej składni, i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki>\ /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 3. Włóż nośnik z programem Autodesk i uruchom program setup.exe.
 4. Wybierz opcję Utwórz stanowiska, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska w polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź udostępnioną lokalizację sieciową, w której chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć tę lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.
 6. W polu Określ nazwę stanowiska wprowadź nazwę obrazu stanowiska.
 7. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska i konfiguruj odpowiednie opcje, gdy będzie to dozwolone. Na stronie Dołącz dodatki Service Pack kliknij przycisk „...”, aby przejść do dodatku Service Pack wyodrębnionego w kroku 2. Zauważ, że ten dodatek Service Pack został dodany w polu Dodatki Service Pack dołączone do tego stanowiska. Kliknij przycisk Konfigurowanie ukończone.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Dodawanie dodatku Service Pack do istniejącego obrazu administracyjnego

 1. Z witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE dodatku Service Pack na komputer lokalny.
 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki>\ /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 3. Przejdź do lokalizacji istniejącego obrazu administracyjnego.
 4. Wybierz opcję Modyfikuj nazwę stanowiska.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska możesz zmienić nazwę istniejącego obrazu stanowiska w polu Określ nazwę stanowiska.
 6. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska i konfiguruj odpowiednie opcje, gdy będzie to dozwolone. Na stronie Dołącz dodatki Service Pack kliknij przycisk „...”, aby przejść do dodatku Service Pack wyodrębnionego w kroku 2. Zauważ, że ten dodatek Service Pack został dodany w polu Dodatki Service Pack dołączone do tego stanowiska. Kliknij przycisk Konfigurowanie ukończone.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie dodatku Service Pack do obrazu stanowiska.

Odinstalowywanie tego dodatku Service Pack

UWAGA: Odinstalowywanie dodatku Service Pack nie jest możliwe w przypadku wdrożenia produktu przy użyciu scalonego dodatku Service Pack.

Windows 2000 i XP

 1. W menu Start kliknij polecenie Ustawienia > Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
 3. W systemie Windows XP wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiedni dodatek Service Pack na liście programów i kliknij przycisk Usuń.

Windows Vista

 1. W menu Start kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Programy.
 3. Kliknij łącze Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje w lewym okienku kliknij łącze Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiedni dodatek Service Pack na liście aktualizacji i kliknij przycisk Odinstaluj.

Pliki modyfikowane przez ten dodatek Service Pack

W zależności od produktu i typu instalacji ten dodatek Service Pack może modyfikować następujące pliki:


Copyright ® 2007 Autodesk, Inc.