Soubor Readme k aktualizaci Service Pack 1 aplikací AutoCAD® 2008 a AutoCAD LT® 2008

Tento soubor Readme obsahuje nejnovější informace týkající se instalace a použití této aktualizace Service Pack. Důrazně doporučujeme, abyste si před použitím aktualizace produktu přečetli celý dokument. Tento soubor Readme si uložte na pevný disk nebo si vytiskněte jeho kopii pro pozdější použití.

Obsah


Komu je určena aktualizace Service Pack?

Aktualizace Service Pack 1 je určena pro následující produkty spouštěné ve všech podporovaných operačních systémech a jazycích. Zkontrolujte si, zda instalujete správnou aktualizaci Service Pack:

32bitový produkt Aktualizace Service Pack

AutoCAD 2008

AutoCAD2008lockedSP1.exe

AutoCAD LT 2008

AutoCADLT2008lockedSP1.exe

AutoCAD Revit® Architecture Suite 2008 1

AutoCAD2008REVITS100SP1.exe

AutoCAD Revit® Structure Suite 2008 1

AutoCAD2008REVSU50SP1.exe64bitový produkt Aktualizace Service Pack

AutoCAD 2008

AutoCAD2008lockedSP1x64.exe

AutoCAD Revit Architecture Suite 2008 1

AutoCAD2008REVITS100SP1x64.exe

AutoCAD Revit Structure Suite 2008 1

AutoCAD2008REVSU50SP1x64.exe


1 Tuto opravnou aktualizaci použijte pouze tehdy, pokud instalace zahrnuje aplikaci AutoCAD 2008.


Podporované operační systémy

Tuto aktualizaci Service Pack lze použít s následujícími operačními systémy:


Informace pro uživatele operačního systému Windows Vista


Základní problémy, které aktualizace Service Pack řeší

Potíže hlášené prostřednictvím pomůcky Hlášení chyb od zákazníků

Na základě podrobných informací od uživatelů, kteří používali pomůcku Hlášení chyb od zákazníků, bylo zjištěno a odstraněno mnoho potíží v následujících oblastech:

Všeobecné aktualizace

Další změny zahrnují:

.NET API,

64bitové

Přizpůsobení měřítka poznámek

Atributy

Bloky

Komunikační centrum

Řídicí panely

Extrahování dat

Kóty

Zobrazení

DWG

E-Transmit

Pole

Šrafy

Obrázek

Rozvržení

Multiodkaz

Víceřádkový text

Otevírání a ukládání

Uchopení objektu

Export do formátu PDF

Ladění výkonu

Vykreslování

Tabulky

Paleta nástrojů

Styly zobrazení

Externí reference

Známé problémy s touto aktualizací Service Pack


Všeobecné informace o instalaci

Než začnete

Při přípravě instalace této aktualizace Service Pack nezapomínejte na tyto body:

Před použitím této aktualizace Service Pack zazálohujte všechny vlastní soubory CUI, MNR a MNL.

Během instalace budete požádáni o originální instalační média nebo o síťový obraz. Abyste mohli aktualizaci použít, musíte mít k nainstalování a odinstalování produktů oprávnění správce.

Správci mohou rozmístit servisní balíček po síti pomocí Průvodce rozmístěním.

Přepínače příkazového řádku systému Windows

Do aktualizace Service Pack jsou zahrnuty dva přepínače příkazového řádku systému Microsoft® Windows®:

Pokyny týkající se použití těchto přepínačů příkazového řádku /e jsou obsaženy v následujících postupech.


Pokyny k instalaci

Použití této aktualizace Service Pack pro samostatnou instalaci

Při instalaci aktualizace Service Pack do jednoho počítače postupujte následujícím způsobem.

Aktualizace samostatné instalace

 1. Stáhněte si aktualizaci Service Pack a uložte ji do kterékoli složky.
 2. Vložte do počítače médium s produktem (například aplikací AutoCAD).
 3. Vyhledejte složku, do které jste uložili aktualizaci Service Pack, a poklepejte na spustitelný soubor (EXE).

Použití této aktualizace Service Pack v místní síti

Při použití této aktualizace Service Pack v místní síti můžete využít Komunikační centrum. Podrobné informace o použití aktualizací v místní síti jsou uvedeny na kartě Komunikační centrumk nainstalování a odinstalování produktů v nápovědě k nástroji Pomůcka CAD správce.

POZNÁMKA: Nástroj Pomůcka CAD správce lze nainstalovat z instalačních médií produktu výběrem položky „Instalace nástrojů“ a poté výběrem položky Autodesk CAD Manager Tools 4.0.

Použití této aktualizace Service Pack pro síťový administrativní obraz

Následující způsoby distribuce platí pouze pro administrativní obrazy vytvořené pomocí Průvodce rozmístěním. Po dokončení těchto postupů bude každé následující rozmístění produktu zahrnovat aktualizace Service Pack.

Ve všech případech připojte tuto aktualizaci SP do rozmístění. Jediná vhodná doba, kdy je aktualizaci Service Pack vodné sloučit, je tehdy, pokud zamýšlíte distribuovat rozmístění prostřednictvím objektu Group Policy.

Soubor s opravnou aktualizací (Service Pack), který stahujete, obsahuje soubor MSP (Microsoft Patch), který se extrahuje ze spustitelného souboru pomocí přepínače /e (extrahování). Příklad syntaxe naleznete níže v kroku 2.

Přidání aktualizace Service Pack k novému administrativnímu obrazu

 1. Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE aktualizace Service Pack.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte informace pomocí následující syntaxe a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_jednotka:>\<název_aktualizace>\ /e <místní_jednotka:>\< název_aktualizace>.msp

 3. Vložte média Autodesk a spusťte soubor setup.exe.
 4. Vyberte položku „Vytvořit rozmístění“ a klepněte na tlačítko Další.
 5. Na stránce „Zahájit rozmísťování“ v poli „Určit umístění rozmístění“ zadejte sdílené síťové umístění, ve kterém chcete vytvořit administrativní obraz nebo klepnutím na tlačítko „Procházet“ toto umístění najděte. Uživatelé si nainstalují produkt z tohoto umístění.
 6. V poli „Určit název rozmístění“ zadejte název rozmístění.
 7. Pokračujte v průvodci rozmístěním a nakonfigurujte dostupné možnosti. Na stránce „Zahrnout aktualizace Service Pack“ vyhledejte klepnutím na tlačítko „...“ aktualizaci Service Pack extrahovanou ve 2. kroku. Aktualizace byla přidána v poli „Aktualizace Service Pack zahrnuté v tomto rozmístění“. Klepněte na tlačítko Konfigurace byla dokončena
 8. Podle pokynů Průvodce rozmístěním rozmístění aktualizace Service Pack dokončete.

Použití aktualizace Service Pack pro nový administrativní obraz

 1. Do místního počítače stáhněte z webové stránky podpory produktů společnosti Autodesk soubor EXE aktualizace Service Pack.
 2. V nabídce Start (Windows) klepněte na položku Spustit. Zadejte následující informace a klepněte na tlačítko OK.

  <místní_jednotka:>\<název_aktualizace>\ /e <místní_jednotka:>\< název_aktualizace>.msp

 3. Otevřete umístění existujícího administrativního obrazu.
 4. Vyberte položku Změnit název rozmístění
 5. Na stránce „Zahájit rozmísťování“ můžete změnit název existujícího rozmístění v poli „Určit název rozmístění“.
 6. Pokračujte v průvodci rozmístěním a nakonfigurujte dostupné možnosti. Na stránce „Zahrnout aktualizace Service Pack“ vyhledejte klepnutím na tlačítko „...“ aktualizaci Service Pack extrahovanou ve 2. kroku. Aktualizace byla přidána v poli „Aktualizace Service Pack zahrnuté v tomto rozmístění“. Klepněte na tlačítko Konfigurace byla dokončena
 7. Podle pokynů Průvodce rozmístěním dokončete rozmístění aktualizace Service Pack.

Odinstalování této aktualizace Service Pack

POZNÁMKA: Aktualizaci Service Pack nelze odinstalovat, pokud je produkt rozmístěn se sloučenou aktualizací.

Windows 2000 a XP

 1. V nabídce Start vyberte položku Nastavení > Ovládací panely.
 2. Poklepejte na položku „Přidat nebo odebrat programy“.
 3. V systému Windows XP vyberte možnost Zobrazit aktualizace.
 4. V seznamu programů vyhledejte odpovídající aktualizaci Service Pack a klepněte na položku Odebrat.

Vista

 1. V nabídce Start vyberte položku Ovládací panely.
 2. Klepněte na položku Programy.
 3. Klepněte na položku Programy a funkce.
 4. V levém panelu okna Programy a funkce klepněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.
 5. V seznamu aktualizací vyhledejte odpovídající aktualizaci Service Pack a klepněte na položku Odinstalovat.

Soubory opravené touto aktualizací Service Pack

V závislosti na produktu a typu instalace opraví aktualizace Service Pack následující soubory:


Copyright ® 2007 Autodesk, Inc.