Plik Readme dotyczący pierwszej aktualizacji programu AutoCAD 2009® i programu AutoCAD LT® 2009

Dziękujemy za pobranie pierwszej aktualizacji programu AutoCAD 2009 i AutoCAD LT 2009.

Niniejszy plik Readme zawiera najnowsze informacje dotyczące instalowania i używania tej aktualizacji. Przed zaktualizowaniem programu zdecydowanie zalecamy przeczytanie całości niniejszego dokumentu. Wskazane jest również zapisanie tego pliku Readme na dysku twardym lub wydrukowanie go, aby móc do niego zajrzeć w dowolnej chwili.

Spis treści

Aktualizacja jest przeznaczona dla następujących produktów firmy Autodesk używanych we wszystkich obsługiwanych systemach operacyjnych we wszystkich językach. Należy zainstalować aktualizację odpowiednią dla posiadanego programu.

Produkt 32-bitowy
Aktualizuj
AutoCAD 2009 AutoCAD2009lockedSP1.exe
AutoCAD LT 2009 AutoCADLT2009lockedSP1.exe
AutoCAD Revit® Architecture Suite 2009 1 AutoCAD2009REVITS110SP1.exe
AutoCAD Revit® Structure Suite 2009 1 AutoCAD2009REVSU60SP1.exe

Produkt 64-bitowy
Aktualizuj
AutoCAD 2009 AutoCAD2009lockedSP1x64.exe
AutoCAD LT 2009 AutoCADLT2009lockedSP1x64.exe
AutoCAD Revit Architecture Suite 2009 1 AutoCAD2009REVITS110SP1x64.exe
AutoCAD Revit Structure Suite 2009 1 AutoCAD2009REVSU60SP1x64.exe

1 Poprawkę należy zainstalować, tylko w przypadku gdy instalacja obejmuje program AutoCAD 2009.

Niniejszej aktualizacji można używać:

W przypadku instalowania tej aktualizacji w czasie, gdy jest uruchomiony program AutoCAD, nie zaleca się klikania opcji Automatycznie zamknij aplikacje i spróbuj uruchomić je ponownie po zakończeniu instalacji. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy zamknąć program AutoCAD.

Problemy zgłaszane za pomocą narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta

Dzięki szczegółowym informacjom od klientów, którzy korzystali z narzędzia do zgłaszania błędów po stronie klienta, udało się zidentyfikować i usunąć wiele problemów. Wprowadzono aktualizacje dotyczące następujących funkcji:

Zmiany ogólne

Naprawione zostały również następujące usterki:

Interfejs .NET API

Skalowanie opisów

Atrybuty

Bloki

Eksportowanie układu do obszaru modelu

Po wyeksportowaniu układu do obszaru modelu występują następujące problemy:

ESW odnośników

Kreskowanie

Ukrywanie/cieniowanie

Przeglądarka menu

Wielolinia odniesienia

Tekst wielowierszowy

Otwieranie/zapisywanie

Otwieranie częściowe

Drukowanie

Paleta właściwości

Publikowanie

Szybkie właściwości

NAPRAW

Renderowanie

Wstążka

Visual LISP

ZOOM

Znane problemy dotyczące niniejszej aktualizacji

Po zastosowaniu niniejszej aktualizacji mogą wystąpić następujące problemy dotyczące dostosowywania wstążki:

Nieprawidłowa karta wstążki lub jej brak

Znany problem: Karta wstążki z częściowego lub korporacyjnego pliku CUI jest wyświetlana na wstążce w sposób nieprawidłowy lub nie jest wyświetlana w ogóle.

Obejście problemu: Aby prawidłowo wyświetlić kartę wstążki, utwórz obszar roboczy służący do jej wyświetlania od początku. Nie powielaj ani nie próbuj aktualizować obszaru roboczego. Po utworzeniu nowego obszaru roboczego ustaw go jako bieżący. Karta wstążki powinna wyświetlić się prawidłowo.

W przypadku częściowego pliku CUI przed dodaniem karty wstążki do obszaru roboczego użyj edytora Customize User Interface (CUI), aby zmienić nazwę grupy dostosowywania pliku. Nazwa grupy dostosowywania jest reprezentowana przez najwyższy węzeł drzewa w okienku Dostosowywanie w.

Pusty obraz skojarzony z poleceniem

Znany problem: W panelu wstążki obraz skojarzony z poleceniem zdefiniowanym w okienku Lista poleceń jest wyświetlany jako pusta ikona.

Obejście problemu: Aby odtworzyć element polecenia wstążki w panelu wstążki, usuń go. Następnie w okienku Lista poleceń dodaj polecenie do panelu wstążki.

Przed rozpoczęciem

Przygotowując się do zainstalowania tej aktualizacji, należy pamiętać o następujących elementach:

Przed zastosowaniem tej aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich niestandardowych plików CUI, MNR i MNL.

Podczas instalacji jest wyświetlany monit o oryginalny nośnik instalacyjny lub obraz sieciowy. Aby zastosować ten dodatek Service Pack, należy mieć uprawnienia administracyjne do instalowania i odinstalowywania produktów.

Administratorzy mogą utworzyć obraz stanowiska tej aktualizacji przez sieć przy użyciu kreatora obrazu stanowiska.

Informacje o przełącznikach wiersza polecenia systemu Windows

W tej aktualizacji są wbudowane dwa przełączniki wiersza polecenia systemu Microsoft Windows:

Instrukcje dotyczące korzystania z przełącznika wiersza polecenia /e są zawarte w poniższych procedurach.

Stosowanie aktualizacji do instalacji jednostanowiskowej

Aby zainstalować tę aktualizację na jednym komputerze, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami.

Aktualizowanie instalacji jednostanowiskowej

 1. Pobierz aktualizację i zapisz ją w dowolnym folderze.
 2. Włóż nośnik z produktem (np. programem AutoCAD).
 3. Znajdź folder, w którym została zapisana aktualizacja, i kliknij dwukrotnie plik wykonywalny (EXE).

Stosowanie aktualizacji przez sieć lokalną

Aktualizację można zainstalować przez sieć lokalną, korzystając z Centrum komunikacyjnego. Szczegółowe instrukcje konfigurowania poprawki przez sieć lokalną znajdują się na karcie Centrum komunikacyjne Pomocy do Narzędzia kontroli Menedżera CAD.

Uwaga: Narzędzie kontroli Menedżera CAD można zainstalować z nośnika instalacyjnego z produktem, wybierając opcję instalacji narzędzi, a następnie łącze Autodesk CAD Manager Tools.

Stosowanie aktualizacji do sieciowego obrazu administracyjnego

Następujące metody dystrybucji mogą być stosowane wyłącznie do obrazów administracyjnych utworzonych za pomocą kreatora obrazu stanowiska. Po wykonaniu tych czynności kolejne obrazy stanowiska produktu będą zawierały tę aktualizację.

We wszystkich przypadkach należy dołączyć aktualizację do obrazu stanowiska. Jedyny przypadek, kiedy właściwe jest scalenie aktualizacji, to sytuacja, w której obraz stanowiska ma zostać rozpowszechniony za pomocą obiektu zasad grupy.

Pobrany plik poprawki (aktualizacji) zawiera plik MSP (poprawki firmy Microsoft), który można wyodrębnić z pliku wykonywalnego za pomocą przełącznika /e (extract). Przykładowa składnia jest przedstawiona w kroku 2 poniżej.

Dodawanie aktualizacji do nowego obrazu administracyjnego

 1. Z witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE aktualizacji na komputer lokalny.
 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź informacje, używając następującej składni, i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki>\ /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 3. Włóż nośnik z programem Autodesk i uruchom plik setup.exe
 4. Wybierz opcję Utwórz stanowiska. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska w polu Określ lokalizację stanowiska wprowadź udostępnioną lokalizację sieciową, w której chcesz utworzyć obraz administracyjny, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć tę lokalizację. Z tej lokalizacji użytkownicy będą instalować produkt.
 6. W polu Określ nazwę stanowiska wprowadź nazwę obrazu stanowiska.
 7. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska i konfiguruj odpowiednie opcje, gdy będzie to dozwolone. Na stronie Dołącz pakiety serwisowe kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć aktualizację wyodrębnioną w kroku 2. Zwróć uwagę, że aktualizacja została dodana w polu Pakiety serwisowe dołączone do tego stanowiska. Kliknij przycisk Konfigurowanie ukończone.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie aktualizacji do obrazu stanowiska.

Stosowanie aktualizacji do istniejącego obrazu administracyjnego

 1. Z witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Autodesk pobierz plik EXE aktualizacji na komputer lokalny.
 2. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Uruchom. Wprowadź następujące informacje i kliknij przycisk OK.

  <dysk_lokalny:>\<nazwa_poprawki>\ /e <dysk_lokalny:>\< nazwa_poprawki>.msp

 3. Przejdź do lokalizacji istniejącego obrazu administracyjnego.
 4. W folderze Narzędzia wybierz skrót Utwórz i zmodyfikuj stanowisko.
 5. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska możesz zmienić nazwę istniejącego obrazu stanowiska w polu Określ nazwę stanowiska.
 6. Na stronie Rozpocznij tworzenie stanowiska wykonaj jedną z następujących czynności:
 7. Kontynuuj pracę z kreatorem obrazu stanowiska i konfiguruj odpowiednie opcje, gdy będzie to dozwolone. Na stronie Dołącz pakiety serwisowe kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć aktualizację wyodrębnioną w kroku 2. Zwróć uwagę, że aktualizacja została dodana w polu Pakiety serwisowe dołączone do tego stanowiska. Kliknij przycisk Konfigurowanie ukończone.
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreatora obrazu stanowiska, aby dokończyć dodawanie aktualizacji do obrazu stanowiska.

Odinstalowywanie aktualizacji

UWAGA: Aktualizacji nie można odinstalować, gdy produkt został zainstalowany z obrazu stanowiska (zwanego także obrazem administracyjnym) ze scaloną aktualizacją.

Windows XP

 1. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Ustawienia > Panel sterowania.
 2. W panelu sterowania kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.
 3. W oknie Dodawanie lub usuwanie programów wybierz opcję Pokaż aktualizacje.
 4. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście programów. Kliknij przycisk Usuń.

Windows Vista

 1. W menu Start systemu Windows kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Kliknij łącze Programy.
 3. Kliknij łącze Programy i funkcje.
 4. W oknie Programy i funkcje w lewym okienku kliknij łącze Wyświetl zainstalowane aktualizacje.
 5. Znajdź odpowiednią aktualizację na liście. Kliknij przycisk Odinstaluj.

W zależności od produktu i typu instalacji ten dodatek Service Pack może modyfikować następujące pliki:


Copyright ® 2008 Autodesk, Inc.